Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • WH-1000XM4

VIGTIGT: Denne fil er kun til brug sammen med de identificerede modeller. Ikke alle modeller sælges i alle lande.

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Retter et problem med, at hovedtelefonerne ikke kan parres på en Windows-computer

Tidligere fordele og forbedringer

 • Retter et problem med, at de tilsluttede enheder gentagne gange afbrydes og tilsluttes igen, når der er 2 Bluetooth-enheder tilsluttet på samme tid
 • Forbedrer hovedtelefonernes generelle ydeevne

Systemkrav

 • En Android-enhed (V5.0 eller nyere) eller en iOS-enhed (iOS 11.0 eller nyere)
 • En aktiv internetforbindelse
 • Den nyeste version af "Sony | Headphones Connect"-appen skal være installeret
 • Hovedtelefonerne skal være forbundet med din Android- eller iOS-enhed

Filoplysninger

Filnavn

 • Firmwareopdatering 2.0.7 til WH-1000XM4

Filversion

 • Version 2.0.7

Udgivelsesdato

 • 05-11-2020

Forberedelser

Kontroller firmwareversionen

Du kan kontrollere firmwareversionen som følger.

 1. Start appen "Sony | Headphones Connect".
 2. Opret forbindelse fra dine hovedtelefoner til appen "Sony | Headphones Connect".
 3. Tryk på de tre prikker (menuknappen) i øverste højre hjørne.

  BEMÆRK: Den enhed, der vises på skærmen, afhænger af den tilsluttede enhed.
 4. Vælg den version af din enhed, der vises i menuen. Dette punkt vises kun, hvis enheden er tilsluttet.
 5. Bekræft firmwareversionen.

Vigtig bemærkning

 • Oplad ikke batteriet, og sluk ikke hovedtelefonerne, mens du downloader opdateringer, overfører data eller opdaterer. Hvis du gør det, kan hovedtelefonerne blive ubrugelige.
 • Udfør ikke opdateringen et sted, hvor Wi-Fi-signalet er ustabilt, f.eks. på et tog, et sted, hvor Wi-Fi-signaler bliver overbelastet, eller i nærheden af en mikrobølgeovn, en trådløs telefon eller andre enheder, der bruger 2,4 GHz-frekvensradiobølger.
 • Sørg for, at begge enheder (Android/iOS-enhed og hovedtelefoner) er fuldt opladet.
 • Frakobl alle andre Bluetooth-enheder som f.eks. wearables eller smart-ure fra din Android- eller iOS-enhed, før du starter opdateringen.
 • Hvis du ikke har dine hovedtelefoner på, når du opdaterer, skal du vælge "Do not turn off" (Sluk ikke) i funktionen Auto Power Off (Sluk automatisk) i appen "Sony | Headphones Connect". Hvis du vælger "Off when headphones are taken off" (Sluk, når hovedtelefonerne tages af), slukkes hovedtelefonerne automatisk efter ca. 15 minutter, og dataoverførslen af opdateringsfilen afbrydes også. I så fald genoptages dataoverførslen, hvor den stoppede, næste gang hovedtelefonerne tændes, og Bluetooth tilsluttes igen. Hvis du har ændret indstillingerne for denne opdatering, skal du gendanne indstillingerne, når opdateringen er fuldført.

Før du opgraderer

 • Efter opdatering kan firmwaren ikke vendes tilbage til en tidligere version.
 • Opdateringen tager ca. 40 minutter. Filstørrelsen er ca. 4,0 MB.
 • For iOS-enheder, skal du sørge for at slukke for "Google Assistant"-funktionen før opdateringen.
 • Det kan afhængigt af radiobølger i omgivelserne og din Android-/iOS-enhed tage længere tid at gennemføre.

Download og installer

For at opdatere disse hovedtelefoner skal du benytte nedenstående fremgangsmåde:

 • Download data fra serveren til iOS-enheden eller Android-enheden.
 • Overfør data fra iOS-enheden eller Android-enheden til hovedtelefonerne.
 • Udfør opdateringen med hovedtelefonerne.

Trin 1: Installer opdateringen

 1. Start appen "Sony | Headphones Connect".
 2. Opret forbindelse fra dine hovedtelefoner til appen "Sony | Headphones Connect".
  • Hvis du aldrig har oprettet forbindelse til appen "Sony | Headphones Connect" før, skal du følge instruktionerne på skærmen og slutte hovedtelefonerne til din Android-enhed.
  • Hvis du har oprettet forbindelse til appen "Sony | Headphones Connect" før, skal du vælge dine hovedtelefoner.
 3. Følgende skærmbillede vises, når forbindelsen er etableret.
 4. Hvis der er en tilgængelig opdatering, vises "Headphone update available" (Der er en tilgængelig opdatering til hovedtelefonerne). Tryk på "More Info" (Flere oplysninger).
 5. Tjek, at "Version 2.0.7 " vises, og tryk på "OK" for at starte opdateringen.
 6. Når downloaden er startet, går den automatisk til næste skærmbillede, når downloaden er fuldført.
  BEMÆRK: Når meddelelsen [Bluetooth Pairing Request] vises, skal du trykke på "Pair". Opdateringen fortsætter. (Kun for iOS-enheder)
 7. Overførslen starter. Når downloaden er fuldført, går den automatisk til næste skærmbillede.
 8. Når overførslen starter, skifter den automatisk til det næste skærmbillede, når overførslen er fuldført. Det tager ca. et minut.
  BEMÆRK: Oplad ikke batteriet, og sluk ikke hovedtelefonerne, mens du downloader opdateringer, overfører data eller opdaterer. Hvis du gør det, kan hovedtelefonerne blive ubrugelige. Hvis en meddelelse om afbrudt forbindelse vises, skal du vente, indtil den bliver genoprettet automatisk.
 9. Når softwareopdateringen er færdig, skal du trykke på "OK".
  BEMÆRK: Hvis skærmbilledet ikke vises, skal du kontrollere, om versionen er blevet opgraderet i følgende trin.

Trin 2: Tjek, at opdateringen lykkedes

Efter opdateringen skal du kontrollere, at den nye version er installeret korrekt ved at følge trinene i afsnittet [Check the firmware version] (Tjek firmwareversionen).

Hvis den viste firmwareversion er "2.0.7", er opgraderingen gennemført korrekt.

Spørgsmål og svar

Der vises en opdateringsfejlmeddelelse.

 1. Tryk på "OK".
 2. Genstart hovedtelefonerne (sluk og tænd for strømmen).
 3. Når det er gjort, skal du genstarte "Sony | Headphones Connect" og opdatere igen.

Selvom opdateringen mislykkedes under processen, skal du kontrollere firmwareversionen. Hvis versionen vises som 2.0.7, er firmwareopdateringen gennemført. Hvis ikke, kan du prøve at opdatere firmwaren igen. Du kan tjekke versionen fra indstillingen i appen "Sony | Headphones Connect". Du tjekker versionen ved at gå til "Kontroller firmwareversionen" på denne side.