Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • ILCE-7SM3

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Retter et problem med, at FTP-overførsel kan mislykkes, når den benyttes med visse USB-LAN-konverteringsadaptere
  Bemærk: Ikke alle USB-LAN-konverteringsadaptere kan garanteres at fungere korrekt
 • Forbedret forbindelsesstabilitet for USB-tilslutning ved brug med iPhone
  Bemærkninger:
  • I øjeblikket understøtter USB-tilslutningsfunktionen ikke iOS 14
  • Vi anbefaler, at du bruger en smartphone og et USB-kabel, der understøtter USB-strømforsyning (USB-PD)
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet

Filoplysninger

Filnavn

 • ILCE-7SM3 systemsoftware (firmware) opdatering Ver. 1.02 (Windows)

Filversion

 • 1.02

Filstørrelse

 • 572 MB (599,825,616 byte)

Udgivelsesdato

 • 29-10-2020

Forberedelser

Kontroller systemsoftwareversionen

Følg nedenstående instruktioner for at kontrollere systemsoftwareversionen. Hvis systemsoftwareversionen er Ver.1.02, er opdateringen ikke nødvendig.

 1. På kameraet skal du vælge Menu → Setup (Opsætning) → Setup Option (Opsætningsvalg) → Version.
 2. Systemsoftwareversionen vises som illustreret nedenfor.
  Systemsoftwareversion

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibel med følgende versioner af Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1

Computerhardware

Denne systemsoftwareopdatering kræver følgende hardware:
 • Plads på harddisken: 600 MB eller mere
 • RAM: 600 MB eller mere
  Bemærk: Luk al anden programsoftware før opdatering af systemsoftwaren.

Anden hardware

 • Strømkilde til kameraet
  • Fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-FZ100.
   Bemærk: Opdateringen kan kun udføres, når batteriets strømniveau er Batteriniveau (tre søjler) eller mere.
   Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri.
 • USB Type-C-kabel, der medfølger med kameraet.
  Bemærk: Der gives ikke garanti for opdateringsfunktionaliteten med andre USB-kabler.

Download og installer

Vigtig bemærkning

 • Brug en fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-FZ100.
 • Fjern ikke batteriet under opdateringen. Hvis strømmen afbrydes, kan kameraet blive umuligt at betjene.
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet, før du påbegynder opdateringsprocessen.
 • Sørg for, at din computer ikke skifter til dvaletilstand.
 • Tilslut ikke kameraet til andre enheder end din computer.

Sådan downloader du opdateringsprogrammet:

 1. Sørg for, at du er logget på med administratorrettigheder.
 2. Når du har læst ansvarsfraskrivelsen, skal du klikke på [Download].
 3. Download af filen [Update_ILCE7SM3V102.exe] starter.
 4. Gem filen på skrivebordet (anbefales) på din computer.
  Bemærk: Opdateringsfilen bliver gemt i mappen Downloads med standardindstillingerne for Internet Explorer. Klik på feltet Desktop (Skrivebord) på startskærmen, og find den downloadede fil i mappen Downloads ved hjælp af Stifinder.

Trin 1: Start opdateringen

 1. Luk alle programmer, der kører i øjeblikket på din computer.
 2. Dobbeltklik på filen [Update_ILCE7SM3V102.exe], som du har downloadet. Tilslut ikke kameraet til computeren endnu.
 3. System Software Updater starter.
  System Software Updater
 4. Tænd for kameraet.
 5. Følg instruktionerne i vinduet System Software Updater på kameraet, vælg Menu → Setup (Opsætning) → USB → USB Connection (USB-forbindelse), og kontrollér, om Mass Storage (Masselager) er valgt.
  Hvis der er valgt en anden tilstand end Mass Storage (Masselager), skal du vælge Mass Storage.
  Masselager
 6. Når du slutter kameraet til computeren med det medfølgende USB-kabel, vises "USB Mode" på kameraets LCD-skærm.
  Bemærk: Hvis computeren ikke kan finde enheden, vises meddelelsen "Could not find the camera for this update." (Kunne ikke finde kameraet til denne opdatering.) på computerskærmen. Prøv følgende:
  • Tag USB-kablet ud, og sæt det i igen.
  • Hvis computeren har flere USB-terminaler, kan du forsøge med andre terminaler.
  Når kameraet er tilsluttet computeren med USB-kablet, kan det til tider ske, at der vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at genstarte computeren.
  Fjern i dette tilfælde batteripakken fra kameraet, genstart computeren, og følg vejledningen fra "Step 1: Start the Updater" (Trin 1. Start opdateringen).
 7. Kontrollér LCD-skærmen på kameraet, og klik på [Next] (Næste).
  Bemærk: Det aktuelle versionsnummer og det opdaterede versionsnummer vises nederst i venstre side af skærmen. Efter at du har bekræftet, at den nuværende softwareversion er "Ver.1.01", skal du klikke på [Next] (Næste). Hvis den nuværende systemsoftwareversion er 1.02 eller nyere, er opdateringen ikke nødvendig. Hvis det er tilfældet, skal du frakoble kameraet fra computeren, klikke på [Finish] (Afslut), slukke kameraet, fjerne batteripakken, sætte batteriet i igen og tænde kameraet igen.

  Opdatering er påkrævet
  System Software Updater – aktuel version

  Opdatering er ikke påkrævet
  Opdatering er ikke påkrævet
 8. Klik på [Next] (Næste).
  Nulstil kameraet automatisk
 9. Efter automatisk nulstilling starter opdateringen, og der vises en statuslinje.
  VIGTIGT: Sluk ikke for kameraet, og tag ikke USB-kablet ud under opdateringen.
  Bemærk: Det tager ca. 10 minutter at gennemføre opdateringen.
  Opdater statuslinje
 10. Når opdateringen er gennemført, genstarter kameraet automatisk.
 11. Når LCD-skærmen vises igen, skal du klikke på [Finish] (Afslut) og frakoble USB-kablet.
  Klik på Finish (Afslut)

  Bemærk: Efter genstart vises der muligvis en advarsel om datagendannelse. Dette er normalt. Vent, indtil denne advarsel forsvinder.
  Gendanner data. Vent...

Trin 2: Bekræft systemsoftwareversionen på din enhed.

 1. På kameraet skal du vælge Menu → Setup (Opsætning) → Setup Option (Opsætningsvalg) → Version.
 2. Systemsoftwareversionen vises som illustreret nedenfor.
  Aktuel systemsoftwareversion

Spørgsmål og svar

Opdateringen er ikke fuldført

Hvis skærmen forbliver sort i mere end 10 minutter, skal du følge disse trin for at foretage fejlfinding af problemet:

 1. Fjern USB-kablet fra computeren.
 2. Fjern batteriet og tag AC-adapteren ud af kameraet, lad det være et par minutter, og sæt derefter batteriet i igen, eller tilslut AC-adapteren.
 3. Genstart computeren.
 4. Tænd for kameraet, og udfør installationen igen.