Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende AV-receivere:

 • STR-DN1080
VIGTIGT: Denne fil er kun til brug sammen med de angivne modeller. Ikke alle modeller sælges i alle lande.

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Tilføjer understøttelse af Chromecast built-in til Audio v1.36
  • Forbedrer tilslutningen for Chromecast built-in til Audio

Tidligere fordele og forbedringer

 • Løste et problem med indstillingen for automatisk kalibrering
 • Tilføjer understøttelse af eARC-funktionen.
  Bemærkninger:
  • eARC er en ny standardiseret HDMI 2.1-funktion, der tilføjer understøttelse af de nyeste lydformater udover de lydformater, der understøttes af den eksisterende Audio Return Channel-funktion (ARC).
  • eARC-funktionen giver dig mulighed for at nyde objektbaseret lydindhold som f.eks. Dolby Atmos - Dolby TrueHD og DTS:X eller LPCM-multikanalsindhold, der ikke kan sendes med ARC-funktionen
 • Forbedret systemstabilitet
 • Aktiverer Dolby Vision-pass-through
 • Aktiverer gruppesynkronisering for flere rum
 • Muliggør vedligeholdelse af "Spotify Connect" i den nærmeste fremtid
 • Understøttelse af Spotify-afspilning på indbygget Chromecast (Spotify Cast)
  • Denne funktion bliver tilgængelig, når Google starter tjenesten
  • Denne softwareopdatering påvirker ikke funktionen Spotify Connect, som vil være tilgængelig som før.

Filoplysninger

Navn

 • Firmwareopdatering, version M41.R.0516 og STR-DN1080

Navn på zip-fil

 • UPDATE_M41R0516.zip

Filversion

 • Version M41.R.0516

Filstørrelse

 • 230 MB (241.574.801 byte)

Udgivelsesdato

 • 20-10-2020

Forberedelser

Din firmware er måske allerede opdateret, især hvis din AV-receiver er ny.Hvis versionsnummeret er M41.R.0516 eller højere, behøver du ikke at opdatere.

Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:

 1. Tænd for dit TV, og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din AV-receiver, så hvis AV-receiveren er tilsluttet til HDMI2 2-stikket, skal du vælge HDMI2 2 som indgang.
 2. Tænd AV-receiveren
 3. Tryk på HOME på fjernbetjeningen, og vent, til du ser startskærmen
 4. Tryk på HOME på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Setup] (Opsætning) → [System Settings] (Systemindstillinger) → [System Information] (Systemoplysninger) ved brug af knapperne på fjernbetjeningen, og tryk på ENTER
 5. På TV-skærmen ser nummeret på firmwareversionen sådan ud:
  "Software Version M41.R.0516" (Softwareversion M41.R.0516) – hvis versionsnummeret er M41.R.0516 eller højere, har du allerede den seneste firmwareversion.

Der er to enkle måder at opdatere firmwaren på din AV-receiver på

Du skal brugeHvorfor anvende denne metode?
Internet / netværk
***ANBEFALET***
 • En aktiv internetforbindelse (med Ethernet-kabel eller trådløs router)
 • Et kompatibelt TV
Vi anbefaler denne metode, da den er den hurtigste og nemmeste måde at opdatere din firmware.
USB-lagringsenhed
 • En computer
 • En USB-lagringsenhed
Opdater din firmware på denne måde, hvis du ikke kan gøre det via internettet.

Download og installer

Opdatering af din AV-modtager via internettet

Vi anbefaler denne metode, da det er den nemmeste måde at opdatere på. Den tager normalt ca. 15-60 minutter. Opsæt først udstyret, og download derefter opdateringen via internettet til din AV-receiver.

Du skal bruge:

 • En aktiv internetforbindelse (med Ethernet-kabel eller trådløs router)
 • Et kompatibelt TV

Sådan sikrer du problemfri opdatering

Opdatering er sædvanligvis meget enkelt. Sådan kan du sikre, at det lykkes første gang:

 • Læs instruktionerne omhyggeligt, ellers risikerer du at beskadige din AV-receiver
 • Sluk ikke for AV-receiveren – og afbryd ikke strømmen til den – mens den opdaterer.
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der nævnes i instruktionerne

Opsæt udstyret:

 1. Tænd dit TV, og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din AV-receiver. (Så hvis receiveren er tilsluttet til HDMI 2-stikket, skal du vælge HDMI 2 som indgang).
 2. Tilslut AV-receiveren til din internetkilde med et Ethernet-kabel eller en trådløs forbindelse via router
 3. Tænd AV-receiveren.

Hent opdateringen:

 1. I menuen [Home] (Start) skal du bruge fjernbetjeningens piletaster til at vælge [Setup] (Opsætning) [System Settings] (Systemindstillinger) → [Software Update] (Softwareopdatering) → [Update via Internet] (Opdater via Internet) og derefter trykke på Enter.
 2. Meddelelsen [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (Der er fundet en ny softwareversion på netværket. Vil du opdatere software?) vises på TV-skærmen. Vælg OK via fjernbetjeningen, og tryk derefter på ENTER
 3. Meddelelsen [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M41.R.XXXX New version M41.R.0516] (Opdater til en ny softwareversion. Afbryd aldrig strømmen under en opdatering. Aktuel version er M41.R.XXXX Ny version M41.R.0516) vises på TV-skærmen. Vælg Start ved brug af fjernbetjeningen, og tryk derefter på ENTER
 4. Opdateringen begynder
 5. Følgende meddelelse vises på TV-skærmen: [When update starts, "UPDATING" will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, "COMPLETE" will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process.] (Når opdateringen starter, vises "UPDATING" på receiverens display. Opdateringen tager op til 60 minutter. Når opdateringen er færdig, vises "COMPLETE" på receiverens display, og receiveren genstarter automatisk. Frakobl ikke netledningen under opdateringsprocessen). Det tager ca. 5 minutter at starte opdateringen, når softwaren er downloadet. Vælg OK via fjernbetjeningen, og tryk derefter på ENTER
 6. Mens der opdateres, ser du meddelelsen "UPDATING" (Opdatering) i displayvinduet.
 7. Firmwareopgraderingen er færdig, når der vises "COMPLETE" (Gennemført) i displayvinduet.
  Bemærk! Sluk ikke for AV-receiveren – og afbryd ikke strømmen til den – mens den opdaterer.
 8. Når opgradering er gennemført, genstarter AV-receiveren automatisk
 9. Kontroller firmwareversionen. Hvis versionsnummeret er M41.R.0516, er firmwareopdateringen fuldført korrekt

Fejlfinding

Hvad du skal gøre, hvis du har problemer med at opdatere AV-receiveren via internettet.

 • Meddelelsen [Update failed. Connect the USB memory containing the update files or connect to the network to retry. If the update continues to fail, please contact the customer service center] (Opdatering mislykkedes. Tilslut USB-hukommelsen med opdateringsfilerne, eller opret forbindelse til netværket for at prøve igen. Hvis opdateringen fortsat mislykkes, bedes du kontakte kundeservice) vises på TV-skærmen.
  1. Routeren og alle enheder er tilsluttet mellem AV-receiveren og routeren er tændt.
  2. Der bruges den rigtige type kabel (lige eller crossover) mellem AV-receiveren og routeren.
  3. Alle kablerne mellem AV-receiveren og routeren er tilsluttet korrekt.
  4. Forsøg opdateringsproceduren igen

  Hvis du ikke kan udføre softwareopdateringen, kan du forsøge at bruge proceduren for opdatering via USB-hukommelse.

 • Når opdateringen via internet er startet vises meddelelsen [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Downloadkapacitet: xxxxxxKB/xxxxxKB og xx%) på TV-skærmen, men statuslinjen på skærmen ændres ikke
  Afhængig af netværksforbindelsen kan opdatering via internettet tage lang tid (op til 60 minutter). Dette er grunden til, at meddelelsen [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Downloadkapacitet: xxxxxxKB/xxxxxKB og xx%) vises på TV-skærmen, og statuslinjen på skærmen ikke ændrer sig i lang tid.

 • Når der køres opdatering via internettet, vises TV'et meddelelsen [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Forbindelsesstatus kan ikke bekræftes, kan ikke kommunikere med serveren. Prøv igen senere.), og du kan ikke opgradere firmwaren.
  • Kontroller, at LAN-kablet er sat i.
  • Kontroller i netværksindstillingerne, om AV-receiveren har sin egen IP-adresse (hvis du bruger en proxyserver, skal du skrive IP-adressen på den proxy, du bruger - i stedet for proxyens værtsnavn - i feltet Proxy Server (Proxyserver))
  • Prøv at opdatere igen.
 • Strømmen blev afbrudt under opdateringen.
  Tænd for AV-receiveren, og prøv at opdatere igen.
 • Opdateringen har været i gang i mere end 90 minutter og er ikke færdig
  Hvis AV-receiveren er tilsluttet via trådløs til netværket, kan du forsøge at bruge et kabel til netværket og derefter prøve igen.
  Hvis problemet fortsætter, kan netværkshastigheden være lav. I så fald kan du prøve at opdatere dit system ved brug af proceduren for opdatering via USB-hukommelse.
 • Meddelelsen [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (Denne enhed er ikke tilsluttet til netværket. Kør netværksdiagnostik under indstillingen for servertilslutning) vises på TV-skærmen.
  Kontroller, om LAN-kablet er tilsluttet til AV-receiveren.
 • Meddelelsen [Already Updated] (Allerede opdateret) vises på TV-skærmen
  Den firmwareversion, der aktuelt er installeret på AV-receiveren, er den seneste version.

Opdatering via USB-lagerenhed og din PC

Vi anbefaler, at du bruger internettet til opdatering, hvis du har mulighed for det. Hvis ikke, kan du bruge denne metode i stedet. Du downloader opdateringen til din computer, overfører den til en USB-lagringsenhed og overfører den derefter til din AV-receiver.

Vi anbefaler følgende operativsystemer:

 • Windows 10 / 8.1 / 7
 • Mac OS X

Sådan sikrer du problemfri opdatering

Opdatering er sædvanligvis meget enkelt. Sådan kan du sikre dig, at den fungerer første gang:

 • Læs instruktionerne omhyggeligt, ellers risikerer du at beskadige din AV-receiver
 • Sluk ikke for audio-/videomodtageren – og afbryd ikke strømmen til den – mens den opdaterer.
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der nævnes i instruktionerne

Download opdateringen til din computer:

 1. Læs og accepter betingelserne og vilkårene
 2. Download filen UPDATE_M41R0516.zip til din computer - og husk, hvilken mappe du downloader den til
 3. Find filen på din computer, højreklik på den og klik på Properties (Egenskaber). Kontroller, at størrelsen er 230 MB (241,574,801 byte)

Gem i USB-hukommelsen:

 1. Pak filen ud på din computer.
  • Til Mac OS X: Gå til det sted, som filen blev downloadet til, og dobbeltklik på UPDATE_M41R0516.zip-filen - Den udpakkede mappe kaldes "UPDATE" (OPDATER)
  • Til Windows 10 / 8.1 / 7:
   a. Gå til det bibliotek, som filen blev downloadet til, og højreklik på UPDATE_M41R0516.zip-filen, og klik derefter på "Extract All" (Udpak alle).
   b. I vinduet "Extract Compressed (Zipped) Folders" (Udpak alle komprimerede (zippede) mapper) skal du klikke på "Extract" (Udpak)
   c. Der oprettes en ny mappe med navnet "UPDATE" (OPDATER).
 2. Kontroller, at følgende fire filer findes i mappen "UPDATE": MSB41-FW.BIN, MSB41-FW.ID, MSB41-FW_MB.BIN og MSB41-FW_MB.ID
 3. Tilslut en kompatibel USB-lagerenhed til din computer.
  • Til Mac OS X-operativsystem:
   Træk og slip mappen UPDATE til rodmappen på USB-enheden.
  • Til Windows®-operativsystem:
   1. Gå til den mappe, hvor mappen blev oprettet, og højreklik på mappen UPDATE
   2. Klik i den viste menu på "Send To..." (Send til...)
   3. Klik på det drev, der repræsenterer din USB-enhed (f.eks. flytbar disk E:)
   4. Opdateringsmappen kopieres over på din USB-enhed.

Bemærk: Opdateringen udføres ikke, hvis filen ikke kopieres over til USB-enhedens rodmappe, eller hvis filnavnet ændres.

Overfør opdateringen til din AV-receiver

Gør først udstyret klart, og overfør derefter opdateringen til din afspiller.

Klargøring af udstyret:

 1. Tænd dit TV, og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din AV-receiver. (Så hvis afspilleren er tilsluttet til HDMI 2-stikket, skal du vælge HDMI 2 som indgang)
 2. Tænd AV-receiveren
 3. Kontroller, at der ikke er tilsluttet andre USB-enheder til AV-receiveren. Hvis der er, skal de tages ud af AV-receiveren.

Overfør opdateringen:

 1. Sæt USB-lagerenheden med den opdaterede fil i USB-porten på AV-receiverens frontpanel
 2. I menuen [Home] (Start) skal du bruge fjernbetjeningens piletaster til at vælge [Setup] (Opsætning) [System Settings] (Systemindstillinger) → [Software Update] (Softwareopdatering) → [Update via USB Memory] (Opdater via USB-hukommelse) og derefter trykke på Enter.
 3. Meddelelsen ["Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M41.R.XXXX New version M41.R.0516. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update."] (Opdateringsfiler fundet i USB-hukommelse. Vil du opdatere softwaren? Aktuel version er M41.R.XXXX Ny version er M41.R.0516. Sluk ikke for strømmen, og fjern ikke USB-hukommelsen under opdateringen.) vises på TV-skærmen. Vælg OK via fjernbetjeningen, og tryk derefter på ENTER
 4. Følgende meddelelse vises på TV-skærmen: [When update starts, "UPDATING" will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, "COMPLETE" will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process.] (Når opdateringen starter, vises "UPDATING" på receiverens display. Opdateringen tager op til 60 minutter. Når opdateringen er færdig, vises "COMPLETE" på receiverens display, og receiveren genstarter automatisk. Frakobl ikke netledningen under opdateringsprocessen). Vælg OK via fjernbetjeningen, og tryk derefter på ENTER
 5. Opdateringen begynder
 6. Mens der opdateres, ser du meddelelsen "UPDATING" (Opdatering) i displayvinduet.
 7. Firmwareopgraderingen er færdig, når der vises "COMPLETE" (Gennemført) i displayvinduet.
  Bemærk! Sluk ikke for AV-receiveren – og afbryd ikke strømmen til den – mens den opdaterer.
 8. Afspilleren slukker automatisk, når opdateringen er gennemført. Undlad at bruge eller slukke afspilleren, indtil opdateringen er gennemført.
 9. Tag USB-enheden ud af AV-receiveren, og tænd for den.
 10. Kontroller firmwareversionen. Hvis versionsnummeret er M41.R.0516, er firmwareopdateringen fuldført korrekt

Fejlfinding

Hvad du skal gøre, hvis du har problemer med at opdatere firmwaren til din AV-receiver via din PC og en disk

 • Der vises skiftevis "UPDATE" (Opdater) og "ERROR" (Fejl) i displayvinduet på receiveren.
  1. Sluk for systemet, og træk strømstikket ud.
  2. Tænd for AV-receiveren.
  3. Forsøg at opdatere ved brug af proceduren for opdatering via USB-hukommelse.

 • Strømmen gik ud, mens opdateringen var i gang
  Tænd for AV-receiveren, og følg proceduren for opdatering via USB-hukommelsen igen.

 • Opdateringsfilen UPDATE_M41R0516.zip, som jeg har downloadet fra opdateringswebstedet, kan ikke pakkes ud.
  Blev filen downloadet korrekt? Forsøg at slette filen, og download den derefter igen.

 • Opdateringen har været i gang i 90 minutter og er ikke gennemført endnu
  1. Tag stikket ud af kontakten, vent et par minutter, og sæt det så i igen
  2. Tænd AV-receiveren
  3. Prøv at opdatere igen.