Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • WI-1000XM2
 • WH-H910N

VIGTIGT: Denne fil er kun til brug sammen med de identificerede modeller. Ikke alle modeller sælges i alle lande.

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Gør det muligt for DSEE HX og Equalizer at fungere samtidigt
  Bemærk: Du skal aktivere de korrekte indstillinger i Sony | Headphones Connect-appen for at kunne bruge både DSEE HX og Equalizer
 • Retter et problem med, at bjælken til justering af lydstyrke vises utilsigtet
 • Retter et problem med, at betjening af lydstyrke ikke anvendes korrekt, mens musikken er sat på pause

Systemkrav

 • En Android-enhed (V5.0 eller nyere) eller en iOS-enhed (iOS 11.0 eller nyere)
  BEMÆRK: Hvis du bruger iOS 13.1, skal du udføre opdateringen med iOS 13.2 eller senere.
 • En aktiv internetforbindelse
 • Den nyeste version af programmet "Sony | Headphones Connect" skal være installeret.
 • Hovedtelefonerne skal være forbundet med din Android- eller iOS-enhed

Filoplysninger

Filnavn

 • Firmwareopdatering 2.0.2 til WI-1000XM2/WH-H910N

Filversion

 • Version 2.0.2

Udgivelsesdato

 • 30-09-2020

Forberedelser

Kontroller firmwareversionen

Hvis firmwaren er version "2.0.2" eller nyere, behøver du ikke at udføre opdateringen.
Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:

 1. Start appen "Sony | Headphones Connect".
 2. Opret forbindelse fra dine hovedtelefoner til appen "Sony | Headphones Connect".
 3. Tryk på de tre prikker (menuknappen) i øverste højre hjørne.

  *Den enhed, der vises på skærmen, afhænger af den tilsluttede enhed.
 4. Vælg den version af din enhed, der vises i menuen. Dette punkt vises kun, hvis enheden er tilsluttet.
 5. Bekræft firmwareversionen.

Vigtig bemærkning

 • UNDLAD at oplade batteriet eller slukke under download/overførsel af data eller opdatering, ellers kan hovedtelefonerne blive ubrugelige.
 • UNDLAD at slukke for enheden

  UNDLAD at trykke på tænd/sluk-knappen på "Sony | Headphones Connect".

 • UNDLAD at udføre opdateringen på et sted, hvor Wi-Fi -signalet ikke er konstant, f.eks. i følgende situationer:
  – i et tog/på et sted, hvor mange bruger samme Wi-Fi-signal
  – i nærheden af en mikrobølgeovn, trådløs telefon eller andre enheder, der benytter radiobølger på frekvensbåndet 2,4 GHz
 • Sørg for, at begge enheder (Android-/iOS-enhed og hovedtelefonerne) er fuldt opladet.
 • Frakobl alle andre Bluetooth-enheder som f.eks. bærbare enheder eller smart-ure fra din Android-/iOS-enhed, før du starter opdateringen.

Før du opgraderer

 • Når den er opdateret, kan firmwaren ikke konverteres til en tidligere version.
 • For Android-enheder tager denne opdatering ca. 30 minutter. Filstørrelsen er ca. 994 KB (WI-1000XM2) og 984 KB (WH-H910N).
  For iOS-enheder tager denne opdatering ca. 30 minutter. Filstørrelsen er ca. 994 KB (WI-1000XM2) og 984 KB (WH-H910N).
 • Det kan afhængigt af radiobølger i omgivelserne og din Android-/iOS-enhed tage længere tid at gennemføre.
 • Indstil funktionen "Automatic Power Off" (slukkefunktion, når du ikke har hovedtelefonerne på) i "Sony | Headphones Connect" til "Do not turn off", hvis du opdaterer, mens du ikke har hovedtelefonerne på.
  *Hvis indstillingerne er blevet ændret for opdateringen, skal du sørge for at gendanne indstillingerne til de tidligere indstillinger, når opdateringen er fuldført.
 • Opdater disse hovedtelefoner ved hjælp af nedenstående fremgangsmåde.
  • Download data fra serveren til iOS-enheden eller Android-enheden.
  • Overfør data fra iOS-enheden eller Android-enheden til hovedtelefonerne. (Du kan bruge hovedtelefonerne normalt, mens du overfører i baggrunden, men Google Assistant kan ikke bruges under overførslen).
  • Udfør opdateringen med hovedtelefonerne.

Download og installer

For at opdatere disse hovedtelefoner skal du benytte nedenstående fremgangsmåde:
 • Download data fra serveren til iOS-enheden eller Android-enheden.
 • Overfør data fra iOS-enheden eller Android-enheden til hovedtelefonerne.
 • Udfør opdateringen med hovedtelefonerne.

Trin 1: Installer opdateringen

 1. Start appen "Sony | Headphones Connect".
 2. Opret forbindelse til dine hovedtelefoner med appen "Sony | Headphones Connect".
  • Hvis du aldrig har oprettet forbindelse til appen "Sony | Headphones Connect" før, skal du følge instruktionerne på skærmen og slutte hovedtelefonerne til din Android-enhed.
  • Hvis du har oprettet forbindelse til appen "Sony | Headphones Connect" før, skal du vælge dine hovedtelefoner.
  • Når "Automatic download of software" (Automatisk download af software) er aktiveret i menuen "Sony | Headphones Connect" (standardindstilling), sker download og overførsel af den opdaterede software automatisk.
   Gå til trin 6.
  • Hvis du deaktiverer indstillingen Automatic Software Download, starter download og overførsel af den opdaterede software ikke automatisk.
   Gå til trin 4 for at afslutte processen.
 3. Når der er etableret forbindelse, og en opdatering er tilgængelig på beskedskærmen "The latest headphones software is available" (Den nyeste software til hovedtelefoner er tilgængelig), skal du trykke på "More info" (Mere info).
 4. På skærmen "Update Software" (Opdatering af software) skal du sikre dig, at "Version 2.0.2" vises, og derefter trykke på "START".

  BEMÆRK: Hvis "Switching software transfer destination…" (Skifter softwareoverførselsdestination) vises, skal intet gøres. Efter et par sekunder vises det foregående skærmbillede igen.
 5. På skærmen "Update the headphones software" (Opdater software til hovedtelefonerne) skal du trykke på "More info" (Mere info).
 6. Ved "Update Software" (Opdatering af software) skal du trykke på "START".
 7. Opdateringen starter og tager et par minutter at gennemføre.
  statusskærm
  BEMÆRK: Under opdateringen vil hovedtelefonerne slukke og derefter tænde igen automatisk og automatisk genoprette forbindelsen til Android- eller iOS-enheden via Bluetooth for at gennemføre opdateringen.
 8. Når softwareopdateringen er færdig, skal du trykke på "OK".

  BEMÆRK: Hvis skærmbilledet ikke vises, skal du kontrollere, om versionen er vist som 2.0.2. Er dette tilfældet, er firmwareopdateringen lykkedes. Hvis ikke, kan du prøve at opdatere firmwaren igen.

Trin 2: Tjek, at opdateringen lykkedes

Efter opdateringen skal du kontrollere, at den nye version er installeret korrekt ved at følge trinene i afsnittet [Check the firmware version] (Tjek firmwareversionen).
Hvis den viste firmwareversion er "2.0.2", er opgraderingen lykkedes.

Spørgsmål og svar

Der vises en opdateringsfejlmeddelelse.

 1. Tryk på "OK".
 2. Genstart hovedtelefonerne (sluk og tænd for strømmen).
 3. Når det er gjort, skal du genstarte "Sony | Headphones Connect" og opdatere igen

Selvom opdateringen mislykkedes under processen, skal du kontrollere firmwareversionen. Hvis versionsnummeret vises som 2.0.2, er firmwareopdateringen gennemført. Hvis ikke, kan du prøve at opdatere firmwaren igen. Du kan tjekke versionen fra indstillingen i programmet "Sony | Headphones Connect". Du tjekker versionen ved at gå til "Kontroller firmwareversionen" på denne side.