Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • WF-1000XM3

VIGTIGT: Denne fil er kun til brug sammen med de identificerede modeller. Ikke alle modeller sælges i alle lande.

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Gør det muligt for DSEE HX og Equalizer at fungere samtidigt
  Bemærkninger:
  • Du skal aktivere de korrekte indstillinger i Sony | Headphones Connect-appen for at kunne bruge både DSEE HX og Equalizer.
  • Samtidig brug af Equalizer og DSEE HX øger hovedtelefonernes batteriforbrug og kan forkorte afspilningstiden.

Tidligere fordele og forbedringer

Følgende fordele og forbedringer er også inkluderet i denne opdatering.

 • Retter et problem med, at lydstyrken ikke anvendes korrekt, mens musikken er sat på pause, selv når den betjenes fra smartphonen
 • Retter et problem med, at bjælken til justering af lydstyrke utilsigtet vises på nogle smartphones
 • Forbedrer den generelle ydelse
 • Forbedrer kvaliteten af håndfri opkald
 • Tilføjer understøttelse af Amazon Alexa
 • Tilføjer mulighed for at justere lydstyrken ved brug af berøringssensoren på hovedtelefonerne
 • Tilføjer mulighed for at kontrollere batteriniveauet på opladeretuiet ved hjælp af Sony | Headphones Connect-app
 • Forbedrer tilslutningsmuligheder med iOS
 • Forbedrer andre funktioner
 • Forbedrer tilslutningsmuligheder med Windows 10 ved at løse et problem, hvor bestemte Windows 10-builds ikke ville afspille lyd efter Bluetooth-parring
 • Generelle ydeevne- og stabilitetsforbedringer

Systemkrav

 • En Android-enhed (V5.0 eller nyere) eller en iOS-enhed (iOS 11.0 eller nyere)
  BEMÆRK: Hvis du bruger iOS 13.1, skal du udføre opdateringen med iOS 13.2 eller senere.
 • En aktiv internetforbindelse
 • Den nyeste version af "Sony | Headphones Connect"-appen skal være installeret
 • Hovedtelefonerne skal være forbundet med din Android- eller iOS-enhed

Filoplysninger

Filnavn

 • Firmwareopdatering 3.0.0 til WF-1000XM3

Filversion

 • Version 3.0.0

Udgivelsesdato

 • 30-09-2020

Forberedelser

Kontroller firmwareversionen

Hvis firmwaren på din WF-1000XM3 er version "3.0.0" eller derover, behøver du ikke at udføre opdateringen.
Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:

 1. Start appen "Sony | Headphones Connect".
 2. Opret forbindelse mellem WF-1000XM3 og appen "Sony | Headphones Connect".
 3. Tryk på de tre prikker (menuknappen) i øverste højre hjørne.
 4. Vælg den version af din enhed, der vises i menuen. Dette punkt vises kun, hvis enheden er tilsluttet.
 5. Bekræft firmwareversionen for WF-1000XM3.

Vigtig bemærkning

 • UNDLAD at sætte hovedenheden i batteriopladeren eller slukke under download/overførsel af data/opdatering, ellers kan hovedtelefonerne blive ubrugelige.
 • Funktionen, der er tildelt touchsensoren, kan muligvis blive ændret, når du udfører softwareopdateringen. Hvis det er tilfældet, skal du bruge "Sony | Headphones Connect" til at tildele funktionen til touchsensoren igen.
 • BRUG IKKE "Sluk"

  TRYK IKKE på(tænd/sluk-knap).

  Hvis du forsøger at opdatere WF-1000XM3, når du ikke har dem i ørerne, skal du ændre indstillingen for "Automatisk slukning".
  Hvis de er indstillet til "Off when headphones are taken off" (Slukket, når hovedtelefonerne er taget af), slukker WF-1000XM3 automatisk ca. 5 minutter senere og suspenderer dataoverførsel af opdateringsfilen. Den afbrudte dataoverførsel genstarter, når du derefter tænder for WF-1000XM3 og tilkobler dem igen med Bluetooth.


  BEMÆRK: Hvis du har ændret indstillingen, skal du ændre den tilbage til "Slukket, når hovedtelefonerne tages af", når opdateringen er fuldført.

 • UNDLAD at udføre opdateringen på et sted, hvor Wi-Fi -signalet ikke er konstant, f.eks. i følgende situationer:
  – i et tog/på et sted, hvor mange bruger samme Wi-Fi-signal
  – i nærheden af en mikrobølgeovn, trådløs telefon eller andre enheder, der benytter radiobølger på frekvensbåndet 2,4 GHz
 • Sørg for, at begge enheder (Android/iOS-enhed og WF-1000XM3) er fuldt opladede.
 • Frakobl alle andre Bluetooth-enheder som f.eks. bærbare enheder eller smart-ure fra din Android-/iOS-enhed, før du starter opdateringen.

Før du opgraderer

 • Når den er opdateret, kan firmwaren ikke konverteres til en tidligere version.
 • For Android-enheder tager denne opdatering ca. 30 minutter. (Filstørrelsen er ca. 998 KB)
  For iOS-enheder tager denne opdatering ca. 30 minutter. (Filstørrelsen er ca. 998 KB)
 • Det kan afhængigt af radiobølger i omgivelserne og din Android-/iOS-enhed tage længere tid at gennemføre.
 • For at opdatere disse hovedtelefoner skal du benytte nedenstående fremgangsmåde: Men når "Automatisk download af software" er aktiveret (fabriksindstilling) på "Sony | Headphones Connect", vil download og overførsel af opdateringssoftware starte automatisk.
  • Download data fra serveren til iOS-enheden eller Android-enheden.
  • Overfør data fra iOS-enheden eller Android-enheden til hovedtelefonerne. (Du kan bruge WF-1000XM3 normalt, mens du overfører i baggrunden, men Google Assistent kan ikke bruges under overførsel.)
  • Udfør opdateringen med hovedtelefonerne.

Download og installer

For at opdatere disse hovedtelefoner skal du benytte nedenstående fremgangsmåde:
 • Download data fra serveren til iOS-enheden eller Android-enheden.
 • Overfør data fra iOS-enheden eller Android-enheden til hovedtelefonerne.
 • Udfør opdateringen med hovedtelefonerne.

Trin 1: Installer opdateringen

 1. Start appen "Sony | Headphones Connect".
 2. Opret forbindelse til dine hovedtelefoner med appen "Sony | Headphones Connect".
  • Hvis du aldrig har oprettet forbindelse til appen "Sony | Headphones Connect" før, skal du følge instruktionerne på skærmen og slutte hovedtelefonerne til din Android-enhed.
  • Hvis du har oprettet forbindelse til appen "Sony | Headphones Connect" før, skal du vælge dine hovedtelefoner.
  BEMÆRK: Kontroller, at både højre og venstre side af hovedtelefonerne vises som tilsluttet.
  • Når "Automatic download of software" (Automatisk download af software) er aktiveret i menuen "Sony | Headphones Connect" (standardindstilling), sker download og overførsel af den opdaterede software automatisk.
   Gå til trin 6.
  • Hvis du deaktiverer indstillingen Automatic Software Download, starter download og overførsel af den opdaterede software ikke automatisk.
   Gå til trin 4 for at afslutte processen.
 3. Når der er etableret forbindelse, og en opdatering er tilgængelig på beskedskærmen "The latest headphones software is available" (Den nyeste software til hovedtelefoner er tilgængelig), skal du trykke på "More info" (Mere info).
 4. På skærmen "Update Software" (Opdatering af software) skal du sikre dig, at "Version 3.0.0" vises, og derefter trykke på "START".

  BEMÆRK: Hvis "Switching software transfer destination…" (Skifter softwareoverførselsdestination) vises, skal intet gøres. Efter et par sekunder vises det foregående skærmbillede igen.
 5. På skærmen "Update the headphones software" (Opdater software til hovedtelefonerne) skal du trykke på "More info" (Mere info).

  BEMÆRK: Hvis skærmbilledet ikke vises, er "Auto Power Off Function" (Automatisk slukning) slået fra.
  Skift indstillingen "Auto Power Off Function" (Automatisk slukning) til "Do not turn off" (Sluk ikke).
 6. Ved "Update Software" (Opdatering af software) skal du trykke på "START".
 7. Opdateringen starter og tager et par minutter at gennemføre.
  Du må IKKE sætte hovedenheden i batteriopladeren under opdateringen, ellers kan hovedtelefonerne blive uanvendelige.
  statusskærm
  BEMÆRK: Under opdateringen vil hovedtelefonerne slukke og derefter tænde igen automatisk og automatisk genoprette forbindelsen til Android- eller iOS-enheden via Bluetooth for at gennemføre opdateringen.
 8. Når softwareopdateringen er færdig, skal du trykke på "OK".

  BEMÆRK: Hvis skærmbilledet ikke vises, skal du kontrollere, om versionen er vist som 3.0.0. Er dette tilfældet, er firmwareopdateringen lykkedes. Hvis ikke, kan du prøve at opdatere firmwaren igen.

Trin 2: Tjek, at opdateringen lykkedes

Efter opdateringen skal du kontrollere, at den nye version er installeret korrekt ved at følge trinene i afsnittet [Check the firmware version] (Tjek firmwareversionen).
Hvis den viste firmwareversion er "3.0.0", er opgraderingen lykkedes.

Spørgsmål og svar

Der vises en opdateringsfejlmeddelelse.

 1. Tryk på "OK".
 2. Genstart (indsæt hovedtelefonerne i etuiet og fjern dem fra etuiet) WF-1000XM3.
 3. Når det er gjort, skal du genstarte "Sony | Headphones Connect" og opdatere igen

Selvom opdateringen mislykkedes under processen, skal du kontrollere firmwareversionen. Hvis versionsnummeret vises som 3.0.0, er firmwareopdateringen gennemført. Hvis ikke, kan du prøve at opdatere firmwaren igen. Du kan tjekke versionen fra indstillingen i programmet "Sony | Headphones Connect". Du tjekker versionen ved at gå til "Kontroller firmwareversionen" på denne side.