Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • HT-ZF9
VIGTIGT: Denne fil er kun til brug sammen med de angivne modeller. Ikke alle modeller sælges i alle lande.

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Retter et problem med, at der høres hvid støj i TV-funktioner, når det er tilsluttet med ARC og OPT
 • Forbedrer Amazon Alexa™-tilslutningsmuligheder

Tidligere fordele og forbedringer

 • Tilføjer understøttelse af Chromecast built-in til Audio v1.40
  • Forbedrer forbindelsen for Chromecast built-in
 • Understøtter indbygget Chromecast til Audio v1.36
  • Forbedrede tilslutningsmuligheder med indbygget Chromecast
 • Muligt at bruge "Spotify Connect" selv med en gratis konto (undtagen Rusland)
 • Tilføj understøttelse af Amazon Alexa™ Multi-Room-musikfunktion (MRM)
  Bemærk: Amazon Alexa er ikke tilgængelig på alle sprog og i alle lande/områder.
 • Forbedrer AirPlay-tilslutningsmuligheder
 • Retter et problem, hvor der høres en lyd ved afslutning af nogle PlayStation®4-spil
 • Forbedrer fejl i netværkshændelse, der opstod i version 1.816
 • Tilføjer understøttelse af eARC-funktionen
  Bemærkninger:
  • eARC er en ny standardiseret HDMI 2.1-funktion, der tilføjer understøttelse af de nyeste lydformater udover de lydformater, der understøttes af den eksisterende Audio Return Channel-funktion (ARC).
  • eARC-funktionen giver dig mulighed for at nyde tabsfrit objektbaseret lydindhold som f.eks. Dolby Atmos®-Dolby TrueHD® og DTS:X® eller LPCM-multikanalsindhold, der ikke kan sendes med ARC-funktionen
 • Tilføjer Amazon Alexa®-funktionalitet
  Bemærk: Amazon Alexa er ikke tilgængelig på alle sprog og i alle lande/områder.
 • Forbedrer tilslutningsmuligheder med andre producenters TV
 • Understøtter afspilning via Spotify på Spotify Connect (undtagen Rusland)
 • Understøtter trådløs Multi-room

Filoplysninger

Filnavn

 • Firmwareopdatering, version 2.315 for HT-ZF9

Filversion

 • 2.315

Filstørrelse

 • 198 MB (208.124.246 byte)

Udgivelsesdato

 • 27-08-2020

Forberedelser

Kontroller firmwareversionen

Din firmware er måske allerede opdateret, især hvis du har en ny soundbar. Hvis versionsnummeret er 2.315 eller nyere, behøver du ikke udføre opdateringen.

Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:

 1. Tænd for dit TV, og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din soundbar, så hvis soundbaren er tilsluttet til HDMI2-stikket, skal du vælge HDMI2 som indgang.
 2. Tænd for soundbaren
 3. Tryk på HOME på fjernbetjeningen, og vent, til du ser startskærmen
 4. På startskærmbilledet skal du vælge [Setup] (Opsætning) → [Advanced Settings] (Avancerede indstillinger) med piletasterne på fjernbetjeningen. Tryk derefter på ENTER-tasten
 5. Vælg [System Setting] (Systemindstillinger) → [System Information] (Systemoplysninger) med piletasterne på fjernbetjeningen. Tryk derefter på ENTER-tasten
 6. På TV-skærmen ser nummeret på firmwareversionen sådan ud:
  Softwareversion 002.315 (1. og 2. nul af softwareversionsnummeret kan ignoreres) - hvis versionsnummeret er 2.315 eller højere, har du allerede den nyeste firmwareversion.

Vigtig bemærkning

 • Læs instruktionerne omhyggeligt, så du undgår at beskadige din HT-ZF9
 • Sluk ikke for HT-ZF9 - og afbryd ikke strømmen til den - mens den opdaterer
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der er nævnt i instruktionerne
 • Du må ikke trække netledningen eller et netværkskabel (LAN) ud under download og opdatering af softwaren.
 • Du må ikke trække netledningen ud, før opdateringen er fuldført. Det vil forårsage fejl på systemet.

Der er to nemme måder til at opdatere firmwaren på din HT-ZF9:

Du skal brugeHvorfor anvende denne metode?
Internet/netværk
***ANBEFALET***
 • Et Ethernet-kabel til at slutte din soundbar til internettet
 • For at sikre at din soundbar er sluttet til:
  • en aktiv internetforbindelse
  • et kompatibelt TV
Vi anbefaler denne metode, da den er den hurtigste og nemmeste måde at opdatere din firmware.
USB-lagerenhed
 • En computer
 • En USB-lagerenhed
Opdater din firmware på denne måde, hvis du ikke kan gøre det via internettet.

Download og installer

Opdaterer din HT-ZF9 via internettet

Vi anbefaler denne metode, da det er den nemmeste måde at opdatere på. Det tager normalt ca. 15-30 minutter. Opsæt først udstyret, og download derefter opdateringen via internettet til din HT-ZF9.

Du skal bruge:

 • Et Ethernet-kabel til at slutte din soundbar til internettet
 • For at sikre at din soundbar er sluttet til:
  • en aktiv internetforbindelse (med Ethernet-kabel eller trådløs router)
  • et kompatibelt TV

Opsæt udstyret:

 1. Tænd dit TV, og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din soundbar. (Så hvis soundbaren er sluttet til HDMI 2-porten, skal du vælge HDMI 2 som indgang)
 2. Tilslut soundbaren til internettet ved hjælp af et Ethernet-kabel.
 3. Tænd for soundbaren.
 4. Tryk på [HOME] på fjernbetjeningen, og vent, til du ser startskærmen.

Trin 1: Installer opdateringen

 1. I menuen [Home] (Start) skal du bruge piletasterne på fjernbetjeningen for at vælge [Setup] (Opsætning) → [Advanced Settings] (Avancerede Indstillinger) → [Software Update] (Softwareopdatering) → [Network update] (Netværksopdatering) og derefter trykke på [Enter].
 2. Meddelelsen [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Aktuel version 00x.xxx Ny version 002.315] vises på TV-skærmen. Vælg [OK] via fjernbetjeningen, og tryk derefter på [ENTER].
 3. Meddelelsen [Update Caution] (Opdateringsadvarsel) vises på TV-skærmen. Vælg [OK] via fjernbetjeningen, og tryk derefter på [ENTER].
 4. Soundbaren henter firmwaredata fra internettet.
 5. Når du har downloadet, genstarter soundbaren og starter opdateringen af hovedenheden. Under opdateringen af hovedenheden vises statussen [XX%] på frontpanelet.
 6. Efter opdateringen af hovedenheden genstarter den automatisk igen. Herefter starter opdateringen af subwooferen eller baghøjttalerne om nødvendigt.
 7. Når meddelelsen Afslut vises på TV-skærmen, er opdateringen udført.

Trin 2: Bekræft, at opdateringen lykkedes

 1. Kontroller firmwareversionen. Hvis versionsnummeret er 2.315, er firmwareopdateringen fuldført korrekt.

Fejlfinding

Hvad du skal gøre, hvis du har problemer med at opdatere din soundbars firmware via internettet.

 • Meddelelsen [This device is not connected to network. To update, your sound bar needs to be connected to the Internet.] (Denne enhed er ikke tilsluttet netværket. For at opdatere skal din soundbar være tilsluttet internettet.) vises på TV-skærmen.
  1. Routeren og alle enheder, der er tilsluttet mellem soundbaren og routeren, er tændt.
  2. Der bruges den rigtige type kabel (lige eller crossover) mellem soundbaren og routeren.
  3. Alle kablerne mellem soundbaren og routeren er tilsluttet korrekt.
  4. Prøv at opdatere igen

  Hvis du ikke kan udføre softwareopdateringen, kan du forsøge at bruge proceduren for opdatering via USB-hukommelse.

 • Når opdateringen via internet er startet vises meddelelsen [Download capacity: XXXXXXKB/xxxxxKB og xx%] vises på TV-skærmen, men statuslinjen på displayet har ikke ændret sig.

  Afhængigt af netværksforbindelsen kan opdateringen via internettet tage lang tid (op til 60 minutter). Dette er grunden til, at meddelelsen [Download capacity: XXXXXXKB/xxxxxKB og xx%] vises på TV-skærmen, og statuslinjen på displayet vil ikke ændre sig i lang tid.
 • Når der køres opdatering via internettet, vises TV'et meddelelsen [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Forbindelsesstatus kan ikke bekræftes, kan ikke kommunikere med serveren. Prøv igen senere.), og du kan ikke opgradere firmwaren.
  • Kontroller, at LAN-kablet er sat i.
  • Kontroller, at du har bekræftet, hvorvidt din soundbar har sin egen IP-adresse i netværksindstillinger. (Hvis du bruger en proxyserver, skal du angive IP-adressen for den proxy, du bruger - i stedet for proxyværtsnavnet - i feltet Proxy Server (Proxyserver).
  • Prøv at opdatere igen.
 • Strømmen blev afbrudt under opdateringen.
  Drej soundbaren, og prøv at opdatere igen.
 • Opdateringen har været i gang i 60 minutter og er ikke gennemført endnu.
  Hvis soundbaren er tilsluttet trådløst til netværket, skal du prøve at tilslutte netværket med et kabel og prøve igen.
  Hvis problemet fortsætter, kan netværkshastigheden være lav. I så fald kan du prøve at opdatere dit system ved brug af proceduren for opdatering via USB-hukommelse.
 • Meddelelsen [Already Updated] (Allerede opdateret) vises på TV-skærmen.
  Firmwareversionen, der pt. er installeret på soundbaren, er den nyeste version

Opdatering via USB-lagerenhed og din PC

Vi anbefaler, at du bruger internettet til opdatering, hvis du har mulighed for det. Hvis ikke, kan du bruge denne metode i stedet. Du downloader opdateringen til din computer, overfører den til en USB-lagerenhed og overfører den derefter til HT-ZF9.

Forberedelse til firmwareopdatering

Før du downloader firmwaren, skal du kontrollere, at din computer kører et af følgende operativsystemer, og forberede USB-flashdrevet.

Operativsystemer

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Mac OS X®

Trin 1: Installer opdateringen

 1. Læs og accepter vilkår og betingelser.
 2. Download filen Z9HT2-2_315.zip til din computer - og husk, hvilken mappe du downloader den til.
 3. Find filen på din computer, højreklik på den og klik på Properties (Egenskaber). Kontroller, at størrelsen er 198 MB (208.124.246 byte).
Overfør de opdaterede filer til USB-lagerenheden:
 1. Pak opdateringsfilen ud fra filen Z9HT2-2_315.zip.
  • Til Mac OS X®-operativsystem:
   1. Gå til placeringen, hvor filen blev downloadet til, og dobbeltklik på filen Z9HT2-2_315.zip.
   2. En ny fil ved navn "F_Z9HT2.UPG" vil blive oprettet.
  • Til Microsoft® Windows® 10/8.1 operativsystem:
   1. Gå til det bibliotek, som filen blev downloadet til, højreklik på filen Z9HT2-2_315.zip, og klik derefter på "Extract All" (Udpak alle).
    Bemærk: På Windows® 8.1 og Windows® 10 vil standardindstillingerne for Internet Explorer® gemme filen i mappen Downloads. For at finde mappen Downloads skal du klikke på "Desktop"-flisen på startskærmen og derefter finde den downloadede fil via Windows Stifinder.
   2. I vinduet "Extract Compressed (Zipped) Folders" (Udpak alle komprimerede (zippede) mapper) skal du klikke på "Extract" (Udpak).
   3. En ny fil ved navn "F_Z9HT2.UPG" vil blive oprettet.
 2. Tilslut en kompatibel USB-lagerenhed til din computer.
 3. Overfør filen F_Z9HT2.UPG til USB-lagerenheden:
  • Til Mac OS X®-operativsystem:
   1. Træk og slip filen F_Z9HT2.UPG til rodmappen på USB-enheden.
  • Til Windows®-operativsystem:
    Gå til det bibliotek, hvor filen blev oprettet, og klik på filen F_Z9HT2.UPG.
   1. I menuen skal du klikke på Send To... (Send til) og derefter på det drev, der repræsenterer din USB-enhed (f.eks. Flytbar disk E:).
   2. Filen F_Z9HT2.UPG vil blive kopieret til din USB-enhed.
  Bemærk: Opdateringen udføres ikke, hvis filen ikke kopieres til USB-enhedens rodmappe, eller hvis filnavnet ændres.
 4. Når du har kopieret filen F_Z9HT2.UPG, skal du fjerne USB-enheden fra din computer
Overfør opdateringen til din HT-ZF9

Få først udstyret klar og overfør derefter opdateringen til din HT-ZF9.

Klargøring af udstyret:
 1. Tænd dit TV, og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din soundbar. (Så hvis soundbaren er sluttet til HDMI 2-porten, skal du vælge HDMI 2 som indgang)
 2. Tænd for soundbaren
 3. Tryk på HOME på fjernbetjeningen, og vent, til du ser startskærmen
 4. Indsæt USB'en, der indeholder filen F_Z9HT2.UPG
Overfør opdateringen:
 1. I menuen [Home] (Start) skal du bruge piletasterne på fjernbetjeningen for at vælge [Setup] (Opsætning) → [Advanced Settings] (Avancerede Indstillinger) → [Software Update] (Softwareopdatering) → [USB Update] (USB-opdatering) og derefter trykke på [Enter].
 2. Meddelelsen [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Aktuel version xxx.xxx Ny version 002.315] vises på TV-skærmen. Vælg [OK] via fjernbetjeningen, og tryk derefter på [ENTER].
 3. Meddelelsen [Update Caution] (Opdateringsadvarsel) vises på TV-skærmen. Vælg [OK] via fjernbetjeningen, og tryk derefter på [ENTER].
 4. Soundbaren henter firmwaredata fra USB-hukommelsen.
 5. Når du har downloadet, genstarter soundbaren og starter opdateringen af hovedenheden. Under opdateringen af hovedenheden vises statussen [XX%] på frontpanelet.
 6. Efter opdateringen af hovedenheden genstarter den automatisk igen. Herefter starter opdateringen af subwooferen eller baghøjttalerne om nødvendigt.
 7. Når meddelelsen Afslut vises på TV-skærmen, er opdateringen udført.

Trin 2: Bekræft, at opdateringen lykkedes

 1. Kontroller firmwareversionen. Hvis versionsnummeret er 2.315, er firmwareopdateringen fuldført korrekt

Fejlfinding

Sådan skal du gøre, hvis du har problemer med at opdatere firmwaren til din soundbar via din PC og en USB-hukommelse.

 • Der vises skiftevis "UPDT" (Opdatering) og "ERROR" (Fejl) på frontpanelets display.
  1. Sluk for systemet, og træk strømstikket ud.
  2. Tænd for soundbaren.
  3. Forsøg at opdatere ved brug af proceduren for opdatering via USB-hukommelse.

 • Strømmen blev afbrudt under opdateringen
  Tænd soundbaren og følg vejledningen for Opdatering via USB-hukommelse igen.

 • Opdateringsfilen Z9HT2-2_315.zip, som jeg har downloadet fra opdateringswebstedet, kan ikke pakkes ud.
  Blev filen downloadet korrekt? Forsøg at slette filen, og download den derefter igen.

 • Opdateringen har været i gang i 60 minutter og er ikke gennemført endnu
  1. Tag stikket ud af kontakten, vent et par minutter, og sæt det så i igen
  2. Tænd for soundbaren
  3. Prøv at opdatere igen