Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • SRS-XB23
 • SRS-XB33
 • SRS-XB43

VIGTIGT: Denne fil er kun til brug sammen med de angivne modeller. Ikke alle modeller sælges i alle lande.

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Understøttelse af oprettelse af gruppe til partyforbindelse og stereopar i appen "Sony | Music Center"
 • Understøtter Google Fast Pair på Android-enhed
 • Højttalerens batteriniveau vises på Android-/iOS-enheden

Tidligere fordele og forbedringer

Følgende fordele og forbedringer er også inkluderet i denne opdatering.

 • Løser et problem med, at CHARGE-indikatoren forbliver tændt, og batteriet er afladet, efter at USB Type-C-kablet er blevet frakoblet

Systemkrav

 • En Android-enhed (V5.0 eller nyere) eller en iOS-enhed (iOS 11.0 eller nyere)
 • En aktiv internetforbindelse
 • Den nyeste version af appen "Sony | Music Center" skal være installeret
 • Højttalerne skal være forbundet med din Android- eller iOS-enhed

Filoplysninger

Filnavn

 • Firmwareopdatering 3700 til SRS-XB23/SRS-XB33/SRS-XB43

Filversion

 • 3700

Udgivelsesdato

 • 16-07-2020

Forberedelser

Kontroller firmwareversionen

Hvis versionen vises som "3500" eller lavere, anbefaler vi på det kraftigste, at du opdaterer firmwaren.
Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har nu:

 1. Tænd højttaleren.
 2. Start programmet "Sony | Music Center".
 3. Tilslut din højttaler til appen "Sony | Music Center".
 4. Vælg "Settings" (Indstillinger).
 5. Vælg "System".
 6. Bekræft firmwareversionen (tallene i det røde felt).

Vigtig bemærkning

 • UNDLAD at udføre opdateringen på et sted, hvor Wi-Fi -signalet ikke er konstant, f.eks. i følgende situationer:
  • i et tog/på et sted, hvor mange bruger samme Wi-Fi-signal
  • i nærheden af en mikrobølgeovn, trådløs telefon eller andre enheder, der benytter radiobølger på frekvensbåndet 2,4 GHz
 • Sørg for, at begge enheder (Android/iOS-enhed og højttalere) er fuldt opladet.
 • Sørg for, at din enhed er sluttet til en stikkontakt via USB AC-adapteren (SRS-XB23/SRS-XB33) eller AC-adapteren (SRS-XB43), før du starter opdateringen.
 • Frakobl alle andre Bluetooth-enheder som f.eks. bærbare enheder eller smart-ure fra din Android-/iOS-enhed, før du starter opdateringen.

Før du opgraderer

 • Når den er opdateret, kan firmwaren ikke konverteres til en tidligere version.
 • For Android-enheder tager denne opdatering ca. 3 minutter.
  Filstørrelsen er ca. 1,5 MB (SRS-XB23), ca. 1,6 MB (SRS-XB33/SRS-XB43).
  For iOS-enheder tager denne opdatering ca. 10 minutter.
  Filstørrelsen er ca. 1,5 MB (SRS-XB23), ca. 1,6 MB (SRS-XB33/SRS-XB43).
 • Det kan afhængigt af radiobølger i omgivelserne og din Android-/iOS-enhed tage længere tid at gennemføre.
 • For at opdatere disse højttalere skal du benytte nedenstående fremgangsmåde.
  • Download data fra serveren til iOS-enheden eller Android-enheden.
  • Overfør data fra iOS-enheden eller Android-enheden til højttalerne.
  • Udfør opdateringen med højttalerne.

Download og installer

For at opdatere disse højttalere skal du benytte nedenstående fremgangsmåde:

 1. Download data fra serveren til iOS-enheden eller Android-enheden.
 2. Overfør data fra iOS-enheden eller Android-enheden til højttalerne.
 3. Udfør opdateringen med højttalerne.

Trin 1: Installer opdateringen

 1. Slut til en stikkontakt.
  • [SRS-XB23/SRS-XB33]
   Brug USB AC-adapteren og det medfølgende USB Type-C-kabel til at tilslutte enhedens DC IN 5V-port til en stikkontakt.
  • [SRS-XB43]
   Slut den medfølgende AC-adapter til DC IN 5V-porten på højttaleren og en stikkontakt.
   BEMÆRK: Softwareopdateringen kan ikke udføres kun ved brug af batteristrøm.
 2. Tænd højttaleren.
 3. Start appen "Sony | Music Center".
 4. Tilslut din højttaler til appen "Sony | Music Center".
 5. Følgende skærmbillede vises, når forbindelsen er etableret.
 6. Hvis en opdatering er relevant, vises "Update the software of the speaker." (Opdater softwaren til højttaleren), og du kan trykke på "More Info" (Flere oplysninger).
 7. Kontroller, at "Version 3700" vises, og tryk på "OK" for at starte opdateringen.
 8. Når downloaden er startet, går den automatisk til næste skærmbillede, når downloaden er fuldført.
 9. Når overførslen starter, skifter den automatisk til det næste skærmbillede, når overførslen er fuldført.
  BEMÆRK: Sluk ikke for højttalerne, mens du downloader opdateringer, overfører data eller opdaterer, da højttalerne ellers kan blive ubrugelige. Når softwareopdateringen er færdig, skal du trykke på "OK".
 10. Hvis skærmbilledet ikke vises, skal du kontrollere, om versionen er blevet opgraderet i følgende trin.
 11. Højttaleren slukker automatisk, når softwareopdateringen afsluttes.

Trin 2: Tjek, at opdateringen lykkedes

Efter opdateringen skal du kontrollere, at den nye version er installeret korrekt ved at følge trinene i afsnittet [Check the firmware version] (Tjek firmwareversionen).
Hvis den viste firmwareversion er "3700", er opgraderingen gennemført.

Spørgsmål og svar

Der vises en opdateringsfejlmeddelelse.

 1. Tryk på "OK".
 2. Genstart højttaleren (sluk og tænd for strømmen).
 3. Derefter skal du genstarte "Sony | Music Center" og opdatere igen

Selvom opdateringen mislykkedes under processen, skal du kontrollere firmwareversionen. Hvis versionen vises som 3700, er firmwareopdateringen gennemført. Hvis ikke, kan du prøve at opdatere firmwaren igen. Du kan tjekke versionen fra indstillingen i appen "Sony | Music Center". Du tjekker versionen ved at gå til "Kontroller firmwareversionen" på denne side.