Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • WI-1000X
 • WH-1000XM2
 • WH-1000XM3

VIGTIGT: Denne fil er kun til brug sammen med de identificerede modeller. Ikke alle modeller sælges i alle lande.

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Forbedrer systemsoftwarens sikkerhedsfunktioner
 • Forbedrer hovedtelefonernes generelle ydeevne

Tidligere fordele og forbedringer

Følgende fordele og forbedringer er også inkluderet i denne opdatering.

 • Tilføjer en funktion, der gør det muligt at skifte mellem aktiv og inaktiv styring af berøringssensoren (kun WH-1000XM3)
  Bemærk: For at kunne bruge denne tilføjede funktion til styring af berøringssensoren skal du have version 6.0.0 (eller nyere) af "Sony | Headphones Connect"-appen installeret.
 • Amazon Alexa understøttes nu
  Bemærk:
  • Hvis du vil bruge Amazon Alexa ved hjælp af WI-1000X / WH-1000XM2, skal du bruge "Sony | Headphones Connect" ver. 4.0.0 eller nyere.
  • For at kunne bruge Amazon Alexa med WH-1000XM3-hovedtelefoner skal du bruge "Sony | Headphones Connect" Ver. 4.1.0 eller nyere.
 • Valg af sprog til stemmevejledning understøttes nu (kun for WH-1000XM3)
  Bemærk: For at kunne skifte sprog for stemmestyringen med WH-1000XM3-hovedtelefoner skal du bruge "Sony | Headphones Connect" Ver. 4.1.0 eller nyere.
 • Optimerer hovedtelefonerne til Google Assistant
 • Andre funktionsforbedringer
  VIGTIGT: Installation af denne firmware gør udelukkende dine hovedtelefoner kompatible med Google Assistant.
Bemærk: Google og Android er varemærker tilhørende Google LLC.

Systemkrav

 • En Android-enhed (V5.0 eller nyere) eller en iOS-enhed (iOS 11.0 eller nyere)
 • En aktiv internetforbindelse
 • Den nyeste version af programmet "Sony | Headphones Connect" skal være installeret.
 • Hovedtelefonerne skal være forbundet med din Android- eller iOS-enhed

Filoplysninger

Filnavn

 • Firmwareopdatering 4.5.2 til WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3

Filversion

 • Version 4.5.2

Udgivelsesdato

 • 28-05-2020

Forberedelser

Kontroller firmwareversionen

Du kan kontrollere firmwareversionen som følger.

 1. Start appen "Sony | Headphones Connect".
 2. Slut WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3 til "Sony | Headphones Connect"-appen.
 3. Tryk på de tre prikker (menuknappen) i øverste højre hjørne.

  *Den enhed, der vises på skærmen, afhænger af den tilsluttede enhed.
 4. Vælg den version af din enhed, der vises i menuen. Dette punkt vises kun, hvis enheden er tilsluttet.
 5. Bekræft firmwareversionen for WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3.

Vigtig bemærkning

 • UNDLAD at oplade batteriet eller slukke under download/overførsel af data eller opdatering, ellers kan hovedtelefonerne blive ubrugelige.
 • UNDLAD at udføre opdateringen på et sted, hvor Wi-Fi -signalet ikke er konstant, f.eks. i følgende situationer:
  – i et tog/på et sted, hvor mange bruger samme Wi-Fi-signal
  – i nærheden af en mikrobølgeovn, trådløs telefon eller andre enheder, der benytter radiobølger på frekvensbåndet 2,4 GHz
 • Sørg for, at begge enheder (Android/iOS-enhed og WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3) er fuldt opladet.
 • Frakobl alle andre Bluetooth-enheder som f.eks. bærbare enheder eller smart-ure fra din Android-/iOS-enhed, før du starter opdateringen.

Før du opgraderer

 • Efter opdatering kan firmwaren ikke vendes tilbage til en tidligere version.
 • Opdateringen tager ca. 60 minutter at fuldføre. Filstørrelsen er ca. 3,3 MB (WI-1000X / WH-1000XM2), 3,6 MB (WH-1000XM3).
 • For iOS-enheder, skal du sørge for at slukke for "Google Assistant"-funktionen før opdateringen.
 • Det kan afhængigt af radiobølger i omgivelserne og din Android-/iOS-enhed tage længere tid at gennemføre.

Download og installer

For at opdatere disse hovedtelefoner skal du benytte nedenstående fremgangsmåde:
 • Download data fra serveren til iOS-enheden eller Android-enheden.
 • Overfør data fra iOS-enheden eller Android-enheden til hovedtelefonerne.
 • Udfør opdateringen med hovedtelefonerne.

Trin 1: Installer opdateringen

 1. Start appen "Sony | Headphones Connect".
 2. Opret forbindelse mellem WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3 og appen "Sony | Headphones Connect".
  • Hvis du aldrig har oprettet forbindelse til appen "Sony | Headphones Connect" før, skal du følge instruktionerne på skærmen og slutte hovedtelefonerne til din Android-enhed.
  • Hvis du har oprettet forbindelse til appen "Sony | Headphones Connect" før, skal du vælge dine hovedtelefoner.
 3. Følgende skærmbillede vises, når forbindelsen er etableret.
 4. Hvis der er en tilgængelig opdatering, vises "Headphone update available" (Der er en tilgængelig opdatering til hovedtelefonerne). Tryk på "More Info" (Flere oplysninger).
 5. Tjek, at "Version 4.5.2 " vises, og tryk på "OK" for at starte opdateringen.
 6. Når downloaden er startet, går den automatisk til næste skærmbillede, når downloaden er fuldført.
  BEMÆRK:
  Når meddelelsen [Bluetooth Pairing Request] vises, skal du trykke på "Pair". Opdateringen fortsætter. (Kun for iOS-enheder).
 7. Overførslen starter. Når downloaden er fuldført, går den automatisk til næste skærmbillede.
 8. Når overførslen starter, skifter den automatisk til det næste skærmbillede, når overførslen er fuldført. Det tager ca. et minut.
  BEMÆRK:
  Du må ikke oplade batteriet eller slukke for dine hovedtelefoner under download af opdateringer, overførsel af data og opdatering, da det kan gøre hovedtelefonerne ubrugelige.
  Hvis en meddelelse om afbrudt forbindelse vises, skal du vente, indtil den bliver genoprettet automatisk.
 9. Når softwareopdateringen er færdig, skal du trykke på "OK".
  Hvis skærmbilledet ikke vises, skal du kontrollere, om versionen er blevet opgraderet i følgende trin.

Trin 2: Tjek, at opdateringen lykkedes

Efter opdateringen skal du kontrollere, at den nye version er installeret korrekt ved at følge trinene i afsnittet [Check the firmware version] (Tjek firmwareversionen).

Hvis den viste firmwareversion er "4.5.2", er opgraderingen gennemført korrekt.

Spørgsmål og svar

Der vises en opdateringsfejlmeddelelse.

 1. Tryk på "OK".
 2. Genstart (sluk og tænd derefter igen for strømmen) WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3.
 3. Når det er gjort, skal du genstarte "Sony | Headphones Connect" og opdatere igen

Selvom opdateringen mislykkedes under processen, skal du kontrollere firmwareversionen. Hvis versionsnummeret vises som 4.5.2, er firmwareopdateringen gennemført. Hvis ikke, kan du prøve at opdatere firmwaren igen. Du kan tjekke versionen fra indstillingen i programmet "Sony | Headphones Connect". Du tjekker versionen ved at gå til "Kontroller firmwareversionen" på denne side.