Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende TV-modeller:

 • KD-65AF9
 • KD-55AF9
 • KD-75ZF9
 • KD-65ZF9

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Forbedrer AirPlay 2-kompatibilitet
 • Løser et sjældent tilfælde, hvor YouTube-indhold ikke startede afspilningen

Tidligere fordele og forbedringer

Følgende fordele og forbedringer er også inkluderet i denne opdatering.

De følgende nye funktioner, menuer og grænsefladeændringer vil blive lanceret efter opdatering til Android™ 9 Pie:

 • Understøtter Apple AirPlay/HomeKit *
 • Integreret Dolby Atmos understøttelse via TV'ets indbyggede højttalere
 • Redesignede hurtige indstillinger og strømlinede indstillingsmenuer
 • Jævnere overgang til kanallisten og fuld TV Guide
 • Forbedrede indstillinger til IR-blaster (kun kompatible IR-blaster-modeller)
 • Omkonfigureret HDMI IN-driftsmenu
 • Forbedrede funktioner for optagelsestitelliste
 • Tilføjer menuen Genstart
  • Menuen Genstart vises på TV-skærmen ved at trykke på og holde tænd/sluk-knappen nede på TV'ets fjernbetjening i et par sekunder
 • Menuen input kan nu tilpasses
 • Video-/album-/musik-apps kombineret i medieafspillerappen
 • Understøtter formatet HEVC 100/120 Hz til USB-videoafspilning
 • Opdaterede ikoner på startskærmen
 • Åbn en lille skærm til visning for at fortsætte med at se TV, mens du tilgår programguiden
 • Ekstra indbygget mikrofonfunktionalitet
 • Belysnings-LED illustrerer, når "Ok Google"-registrering er aktiveret i den indbyggede mikrofon, når TV'et er tændt og i standbytilstand
 • Tilføjelse af Pass-Through-tilstand
  • Pass-Through-tilstand kan udsende komprimeret lyd til lydsystemer og soundbars
 • Valgmuligheden Foretrukne Satellitkanaler viser udbyderes navne

De følgende funktioner vil også blive forbedret eller løst efter opdateringen:

 • Forbedrer TV'ets stabilitet og ydelse
 • Løser problemer med afspilning af Netflix ultra-high-definition (UHD) 4K eller Dolby Vision, når det er tilsluttet A2DP Bluetooth-hovedtelefoner
 • Løser lydproblemer under afspilning af specifikke lydformater via ARC og forbedrer den generelle kompatibilitet med visse ARC-enheder

Den følgende funktion vil ikke længere være understøttet:

 • Funktionen fast tekst-tv fjernet
  • (Hold tekst)-funktionen, som blev udført ved at trykke på knappen (INPUT) på fjernbetjeningen, mens tekst-tv vises, er blevet fjernet.

BEMÆRK: Yderligere oplysninger om funktioner og forbedringer findes på:

*iPhone, iPad, Mac og HomeKit er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.

 • Det problem, der forhindrer installationen af Kodi-appen, er løst – du kan nu installere og bruge appen
 • HDR-indhold på YouTube bliver nu registreret automatisk og vist i HDR-format
 • Løser et kompatibilitetsproblem, hvor information og de numeriske taster (0-9) ikke fungerede korrekt med visse udbydere
 • Løser et symptom hvor der under visse omstændigheder blev vist lodrette streger på billedet
 • Beskrivelser af lande og regioner er blevet føjet til nogle sprog i menuen Sprogindstillinger
 • WPS-funktionen (Wi-Fi Protected Setup) er ikke længere tilgængelig for trådløse netværksforbindelser.
 • For at sørge for en sikker tilslutning til et nyt trådløst netværk, skal du vælge dit Wi-Fi-netværks SSID (navn) på listen over tilgængelige netværk, og angive den trådløse nøgle/adgangskode, når du bliver bedt om det. Alternativt kan du bruge et Ethernet-kabel til at forbinde TV'et direkte til din router for at opnå optimale tilslutningsmuligheder
 • Forbedrer TV'ets generelle ydeevne
 • Forbedrer Wi-Fi-forbindelse

Begrænsninger

 • Kun til brug sammen med TV, der sælges i Europa. Ikke alle modeller sælges i alle lande.

Forberedelser

Videovejledning: Sådan opdaterer du dit TV

Kontroller softwareversionen

Din software er muligvis allerede opdateret. Hvis du er usikker, er det nemt at kontrollere, hvilken softwareversion du har, ved at følge disse anvisninger:

 1. Tryk på knappen [HELP] på fjernbetjeningen.
 2. Nummeret på softwareversionen vises på TV-skærmen under modelnavnet.
  • Model: KD-/KE-/XBR-xxxxxxxx
  • Softwareversion: PKG-xxxxxxxx

Hvis versionsnummeret er "PKG6.3626.xxxx" eller højere, har du allerede den nyeste softwareversion, og opdatering er ikke nødvendig.

Der er 2 måder at opdatere firmwaren på dit BRAVIA-TV på:

 • Brug af funktionen "Automatisk søgning efter opdatering" (nemt)
  BEMÆRK:TV'et kan angive, at "softwaren er opdateret", selvom den nyere version ikke er installeret. Opdateringerne til Automatisk download af software er forskudt i forhold til hinanden og er muligvis ikke tilgængelige med det samme. Prøv igen senere. Hvis du foretrækker at opdatere nu, skal du følge instruktionerne for at downloade og installere softwareopdateringen ved hjælp af metoden USB-flashdrev.
 • Brug af et USB-flashdrev
Brug af funktionen "Automatisk søgning efter opdatering" (nemt):
Sony leverer softwareopdateringer for at kunne forbedre funktioner og give brugere den nyeste TV-oplevelse. Den letteste måde at modtage softwareopdateringer er ved at anvende "Automatisk søgning efter opdatering". Denne indstilling er aktiveret som standard.
Hvis du har aktiveret "Automatisk søgning efter opdatering" nedenfor, vil du automatisk modtage en besked om at opdatere dit TV.
 1. Tryk på knappen [HELP] på fjernbetjeningen.
 2. Vælg [Systemsoftwareopdatering].
 3. Vælg [Søg automatisk efter opdatering].

Den nye firmwareopdatering vil blive implementeret gradvist til alle internetforbundne TV i ugerne efter udgivelsen.

VIGTIGT:De følgende afsnit – "Systemkrav", "Filoplysninger", "Download" og "Installer" – handler om opdateringsprocessen ved hjælp af et USB-flashdrev. Du kan ignorere dem, hvis du har fuldført opdateringen ved hjælp af funktionen "Automatisk søgning efter opdatering".

Du kan finde andre ofte stillede spørgsmål om fejlfinding under "Spørgsmål og svar" påsupportwebstedet for Sony.

Brug af et USB-flashdrev:

Du kan også opdatere softwaren ved hjælp af et USB-flashdrev. Hvis der ikke er konfigureret en internetforbindelse på dit TV, eller du ikke vil vente på opdateringen via funktionen "Automatisk søgning efter opdatering", så prøv at downloade og opdatere ved hjælp af et USB-flashdrev, som beskrevet herunder.

Systemkrav

Du skal bruge

 • en computer med adgang til internettet
 • et USB-flashdrev
  * Du kan opdatere dit TV, selvom der er andre filer på USB-flashdrevet.

Filoplysninger

Filnavn

 • Firmwareopdatering til 6.3626 for TV

Navn på zip-fil

 • sony_atvotafull_2018_1603626100_eua_auth.zip

Filversion

 • 6.3626

Filstørrelse

 • 1 316 529 842 byte

Udgivelsesdato

 • 13-05-2020

Download

Vigtig bemærkning

 • Læs anvisningerne omhyggeligt, ellers er der fare for, at TV'et ikke længere reagerer eller skal repareres.
 • Sluk ikke for TV'et, og afbryd ikke strømmen, mens det opdateres.
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der er omtalt i instruktionerne.
 • Stop alle optagelser, før du starter firmwareopdateringen (kun modeller med USB HDD-optagelse).

Sådan downloader du opdateringsprogrammet:

Før du installerer opdateringen, skal du downloade den fra internettet og gemme den på et USB-flashdrev.

 1. Download opdateringsfilen til din PC.
  1. Klik på knappen [Download] øverst på denne side, og læs og accepter vilkår og betingelser.
  2. Klik på knappen [Download] nederst på siden for at downloade opdateringsfilen til din PC.
 2. Kontroller den downloadede fils navn og størrelse.
  1. Gå til den mappe, som filen blev downloadet til.
  2. Kontroller, at størrelsen af filen "sony_atvotafull_2018_1603626100_eua_auth.zip" er "1 316 529 842" byte.
   BEMÆRK: Til Windows PC skal du kontrollere "Størrelse" og ikke "Størrelse på disk" på skærmen med egenskaber.
 3. Udpak den downloadede fil.
  BEMÆRK: Når du har udpakket den downloadede fil, finder du filen "sony_dtv0FA70A0BA0AB_00004100_16036261000521.zip".
 4. Sæt USB-flashdrevet i PC'en.
 5. Kopier, eller træk og slip filen "sony_dtv0FA70A0BA0AB_00004100_16036261000521.zip" til rodmappen på din USB-enhed.
  BEMÆRK: Rodmappen er det første eller øverste bibliotek på enheden, som indeholder alle andre mapper.
 6. Fjern USB-flashdrevet fra din computer, og fortsæt til næste afsnit.

Installer

Trin 1: Installer opdateringen

Når du har downloadet opdateringsfilen, kan du installere den på dit TV. Processen kan vare op til 10 minutter, og under installationen slukker TV'et, før det tænder for sig selv igen. Følg nedenstående enkle trin:

 1. Tænd TV'et.
 2. Sørg for, at ingen USB-enheder er indsat i dit TV.
 3. Indsæt USB-flashdrevet med filen "sony_dtv0FA70A0BA0AB_00004100_16036261000521.zip" i en USB-port på TV'et.
  BEMÆRK: Et hvilket som helst USB-stik kan bruges, hvis TV'et har flere USB-porte.
 4. Når USB-flashdrevet er blevet registreret, vises en række forskellige meddelelser på TV'et. Følg vejledningen på skærmen.
  BEMÆRK: Hvis meddelelserne ikke vises automatisk, skal du prøve at slukke TV'et og tænde det igen med fjernbetjeningen.
 5. Når filen er kopieret fra USB-flashdrevet, starter opdateringsprocessen, POWER-indikatoren på TV'et begynder at blinke hvidt, og statusskærmen for opdateringen vises på TV'et.
 6. Efter nogle minutter slukker TV'et, hvorefter det tænder igen for at fuldføre opdateringen.
  FORSIGTIG: Under softwareinstallationsprocessen skal du undlade at:
  • Fjerne USB-enheden
  • Sluk TV'et
  • Tage strømstikket til TV'et ud af stikkontakten
 7. Dit TV genstarter automatisk, når opdateringen er udført.
 8. Fjern forsigtigt USB-enheden fra USB-stikket.

Trin 2: Kontroller, at opdateringen er gennemført

Kontroller den aktuelle softwareversion for at bekræfte, at opdateringen er blevet installeret.

 • Hvis versionsnummeret er "PKG6.3626.xxxx", er softwareopdateringen gennemført.
 • Hvis versionsnummeret ikke er "PKG6.3626.xxxx", skal du downloade og installere opdateringen igen.

Spørgsmål og svar

Ofte stillede spørgsmål

 • Bliver mine personlige indstillinger slettet ved opdateringen?
  Nej, alle dine personlige indstillinger bevares.
 • Kan jeg installere en ældre softwareversion?
  Nej. For at sikre at billedkvaliteten på dit TV er optimal, er det ikke muligt at installere ældre softwareversion. Den nyeste softwareversion indeholder alle fordele og forbedringer fra tidligere versioner.
 • Er det normalt, at TV'et genstarter under opdateringen?
  Ja, det er normalt, at TV'et genstarter under opdateringsprocessen. Det tager længere tid for TV'et at genstarte, mens den nye software installeres.

Sådan skal du gøre, hvis du har problemer med at opdatere TV-firmwaren

Hvis en af meddelelserne "Der opstod en fejl under opdatering af software" eller "Software kan ikke opdateres vha. denne USB-enhed" vises på TV-skærmen, kan du gå videre til følgende procedurer for en mulig løsning:

 1. Sluk for TV'et ved at trykke på [POWER]-knappen på TV'et.
 2. Tryk på [POWER]-knappen igen, og udfør installationen igen.

Hvis meddelelsen "Der blev ikke fundet en nyere version af TV-softwaren" vises på TV-skærmen, har dit TV muligvis allerede den nyeste softwareversion installeret, så du ikke behøver at opdatere den.

BEMÆRK: Hvis du forsøger at opdatere softwaren ved hjælp af et USB-flashdrev, skal du kontrollere følgende.
 • Sørg for, at dit USB-flashdrev fungerer korrekt.
 • Drevet skal være formateret med FAT16, FAT32, exFAT eller NTFS.
 • Opdateringen kan mislykkes, selv når du bruger et USB-flashdrev, der opfylder ovenstående betingelser, afhængigt af størrelsen og mappestrukturen for andre filer på drevet. Hvis opdateringen mislykkes, skal du slette andre filer og prøve igen med kun den opdateringsfil, der er gemt på USB-flashdrevet. Hvis opdateringen stadig mislykkes, skal du formatere USB-flashdrevet til FAT32 og prøve igen.

Du kan finde andre ofte stillede spørgsmål om fejlfinding under "Spørgsmål og svar" på supportwebstedet for Sony.