Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • FA-WRC1M

Om denne download

Fordele og forbedringer i forhold til den seneste opdatering

 • Forbedret stabilitet for lysemission

Tidligere fordele og forbedringer

Følgende fordele og forbedringer er også inkluderet i denne opdatering.

 • Aktiverer funktionen "Indst. f. ekstern blitz" for kompatible kameraer med udskifteligt objektiv
  Bemærk: Denne funktion understøttes kun, når den trådløse radiofjernbetjening er direkte forbundet med kameraet, og kan ikke bruges sammen med en separat blitz med et kabel.
  Se instruktionsvideoen for funktionen "Indst. f. ekstern blitz".
  Kompatible kameramodeller:
  • ILCE-7RM4 (med firmwareversion 1.10 eller nyere)
  • ILCE-7RM3 (med firmwareversion 3.10 eller nyere)
  • ILCE-7M3 (med firmwareversion 3.10 eller nyere)
 • TTL LEVEL MEMORY-funktion er tilgængelig
  (et automatisk målt blitzeffektniveau angives som blitzeffektniveau i blitztilstanden MANUAL).

  For yderligere oplysninger henvises til "Hjælpevejledning", som kan findes i vejledningsafsnittet på din produktside.
  Relevant produkt: HVL-F60RM (fra 22. maj 2018)

Filoplysninger

Filnavn

 • FA-WRC1M systemsoftware (firmware) opdatering Ver. 3.01 (Windows)

Filversion

 • 3.01

Filstørrelse

 • 2.00 MB (2.104.528 byte)

Udgivelsesdato

 • 21-04-2020

Forberedelser

Kontroller systemsoftwareversionen

Følg nedenstående instruktioner for at kontrollere systemsoftwareversionen. Hvis systemsoftwareversionen er Ver.3.01, er opdateringen ikke nødvendig.

 1. Vælg [Menu] → [2] → [VERSION] → [CMD] på enheden.
 2. Systemsoftwareversionen vises som illustreret nedenfor.


Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibel med de mest almindeligt anvendte Microsoft Windows-versioner:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1

Computerhardware

Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibel med følgende hardware:
 • Plads på harddiskdrevet: 500 MB eller mere
 • Ledig RAM-plads: 512 MB eller mere
  Bemærk: Luk al anden programsoftware før opdatering af systemsoftwaren.

Anden hardware

 • Strømkilde til enheden
  • To nye LR6 (AA-størrelse) alkalinebatterier
  • To fuldt opladede genopladelige nikkelmetalhydridbatterier (Ni-MH) i størrelse AA
  • Bemærk: Opdateringen kan kun udføres, når niveauet for resterende batteri er tilstrækkeligt.
   Vi anbefaler, at du bruger nye batterier eller fuldt opladede batterier.
 • Brug USB-standardkabel, eller kablet, der er sluttet til kameraet.
  Bemærk: Der gives ikke garanti for opdateringsfunktionaliteten med andre USB-kabler.

Download og installer

Vigtig bemærkning

 • Brug to nye LR6 (AA) alkalinebatterier eller to fuldt opladede genopladelige nikkelmetalhydridbatterier (Ni-MH) i AA-størrelse.
 • Fjern ikke batteriet under opdateringen. Hvis du gør det, kan enheden blive uanvendelig som følge af den pludselige strømafbrydelse.
 • Sørg for, at din computer ikke skifter til dvaletilstand.
 • Sørg for, at alle enheder bortset fra computeren er frakoblet.

Sådan downloader du opdateringsprogrammet:

 1. Sørg for, at du er logget på med administratorrettigheder.
 2. Når du har læst ansvarsfraskrivelsen, skal du klikke på Download.
 3. Download af filen [Update_FAWRC1MV301.exe] starter.
 4. Gem filen på skrivebordet (anbefales) på din computer.

 5. Bemærkning til brugere af Windows 8.1/10:
  Opdateringsfilen bliver gemt i mappen Downloads med standardindstillingerne for Internet Explorer.
  Klik på skrivebordsikonet på startskærmen, og find den downloadede fil i mappen Downloads ved hjælp af Stifinder.

Trin 1: Start opdateringen

 1. Luk alle programmer, der i øjeblikket kører på din computer.
 2. Dobbeltklik på filen [Update_FAWRC1MV301.exe], som du downloadede. - Tilslut ikke enheden på dette tidspunkt.
 3. System Software Updater starter.

 4. Tænd enheden.
 5. Brug et USB-standardkabel eller kablet, der er forbundet til kameraet. Tilslut derefter enheden til computeren. Enhedens LCD-skærm slukker ved tilslutning med USB-kabel.

  Bemærk: Hvis computeren ikke kan finde enheden, vises meddelelsen "Could not find the device for this update" (Kunne ikke finde enheden til denne opdatering) på computerskærmen. Prøv følgende trin, hvis dette sker.
  • Tag USB-kablet ud, og sæt det i igen.
  • Hvis computeren har flere USB-terminaler, kan du forsøge med andre terminaler.
  Bemærk: Sluk ikke for enheden, og tag ikke USB-kablet ud under opdateringen.

 6. Når du har bekræftet teksten på enhedens LCD-skærm, skal du klikke på [Next] (Næste). Den nuværende version og versionen efter opdateringen vises nederst til venstre på skærmen.
  Bemærk: Hvis meddelelsen "Would you like to install this device software?" (Publisher: Sony Corporation) (Vil du installere denne enhedssoftware? – Udgiver: Sony Corporation) vises på skærmen, skal du klikke på [Install] (Installer).


  Når du har bekræftet, at [Current version] (Aktuel version) er "3.00" eller tidligere, skal du klikke på [Next] (Næste).


  Bemærk: Hvis meddelelsen "The update is not required" (Opdatering er ikke påkrævet) vises, skal du afbryde USB-forbindelsen og klikke på [Finish] (Afslut). Sluk for enheden, tag batteriet ud af enheden igen.

 7. Enheden nulstilles automatisk.
  Følgende skærm vises.

 8. Start opdateringen
  Efter automatisk nulstilling vises nedenstående skærmbillede. Statuslinjen vises under opdateringen (ca. 12 minutter).
  Bemærk: Sluk ikke for enheden, og tag ikke USB-kablet ud under opdateringen.

 9. Fuldfør opdateringen
  Når opdateringen er fuldført, vises skærmbilledet nedenfor. Enheden genstarter automatisk, hvilket kan tage et par minutter.
  Når skærmbilledet vises, skal du trykke på knappen [Finish] (Afslut) og frakoble USB-kablet. Sluk enheden, og tænd den igen.

  Hvis skærmen på PC'en viser, at opdateringen ikke lykkedes, skal du frakoble USB-kablet, slukke for enheden, og prøve igen fra trin 1.

Trin 2: Bekræft, at systemsoftwareversionen på din enhed er Ver.3.01.

 1. Vælg [Menu] → [2] → [VERSION] → [CMD] på enheden.
 2. Systemsoftwareversionen vises som illustreret nedenfor.