Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • HVL-F60RM

Om denne download

Fordele og forbedringer i forhold til den seneste opdatering

 • Forbedret lysemissionsstabilitet

Tidligere fordele og forbedringer

 • Aktiverer funktionen "Indst. f. ekstern blitz" for kompatible kameraer med udskifteligt objektiv.
  Bemærk: Denne funktion understøttes kun, når blitzen er direkte forbundet med kameraet, og kan ikke bruges sammen med en separat blitz med et kabel.
 • Kompatible kameramodeller:

  • ILCE-7RM4 (med firmwareversion 1.10 eller nyere)
  • ILCE-7RM3 (med firmwareversion 3.10 eller nyere)
  • ILCE-7M3 (med firmwareversion 3.10 eller nyere)

Filoplysninger

Filnavn

 • HVL-F60RM systemsoftware (firmware) opdatering ver. 2.01 (Mac)

Filversion

 • 2.01

Filstørrelse

 • 1.7 MB (1.683.447 byte)

Udgivelsesdato

 • 21-04-2020

Forberedelser

Kontroller systemsoftwareversionen

Følg nedenstående instruktioner for at kontrollere systemsoftwareversionen. Hvis systemsoftwareversionen er Ver.2.01, er opdateringen ikke nødvendig.

 1. Vælg [Menu] → [2/2] → [VERSION] → [FLASH] på enheden.
 2. Systemsoftwareversionen vises som illustreret nedenfor.

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibel med følgende Macintosh-versioner:

 • macOS 10.14, 10.15, 11

Computerhardware

Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibel med følgende hardware:

 • Plads på harddisken: 600 MB eller mere
 • Ledig RAM-plads: 512 MB eller mere

Anden hardware

 • Strømkilde til enheden:
  • Fire nye LR6 (AA-størrelse) alkalinebatterier
  • eller
  • Fire fuldt opladede genopladelige nikkelmetalhydridbatterier (Ni-MH) i størrelse AA
  Bemærk: Opdateringen kan kun udføres, når niveauet for resterende batteri er tilstrækkeligt. Vi anbefaler, at du bruger nye batterier eller fuldt opladede batterier.
 • Brug et USB-standardkabel eller det USB-kabel, der er forbundet til kameraet.
  Bemærk: Der gives ikke garanti for opdateringsfunktionaliteten med andre USB-kabler.

Download og installer

Vigtig bemærkning

 • Brug fire nye LR6 (AA) alkalinebatterier eller fire fuldt opladede genopladelige nikkelmetalhydridbatterier (Ni-MH) i AA-størrelse.
 • Fjern ikke batteriet under opdateringen. Hvis du gør det, kan enheden blive uanvendelig som følge af den pludselige strømafbrydelse.
 • Sørg for, at din computer ikke skifter til dvaletilstand.
 • Sørg for, at alle enheder bortset fra computeren er frakoblet.

Installer driveren:

Udfør disse handlinger, mens computeren har forbindelse til internettet.

Den enhedsdriver, der leveres af Silicon Labs, er påkrævet ved opdatering af denne enhed.

Download følgende fil. Gem den downloadede fil på computerens skrivebord (anbefales).

 1. Dobbeltklik på den downloadede fil "SiLabsUSBDriverDisk.dmg". Tilslut ikke enheden på dette tidspunkt.
 2. Mappen [Silicon Labs VCP Driver Install Disk] vises.
 3. Dobbeltklik på [Install CP210x VCP Driver] i mappen.
 4. Installationsskærmbilledet vises. Klik på [Continue] (Fortsæt) for at fortsætte.
 5. Skærmbilledet med softwarelicensaftalen vises. Klik på [Agree] (Accepter).
 6. Du skal give tilladelse til at installere hjælpeværktøjet. Indtast den adgangskode, du bruger til at logge på din administratorkonto.
 7. Hvis udvidelsen er blokeret, skal du åbne systemindstillingerne ”Security & Privacy” (Sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger).
 8. Klik på nøglen i "Security & Privacy" (Sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger), og vælg [Allow] (Tillad).

Sådan downloader du opdateringsprogrammet:

 1. Sørg for, at du er logget på med administratorrettigheder.
 2. Når du har læst ansvarsfraskrivelsen, skal du klikke på Download.
 3. Download af filen [Update_HVLF60RMV201.dmg] starter.
 4. Gem filen på skrivebordet (anbefales) på din computer.

Trin 1: Start opdateringen

 1. Luk alle programmer, der kører i øjeblikket på din computer.
 2. Dobbeltklik på filen [Update_HVLF60RMV201.dmg], som du downloadede. Tilslut ikke enheden på dette tidspunkt.
 3. [Update_HVLF60RMV201] udvides.
 4. Dobbeltklik på ikonet.
 5. Hvis du vil indlæse en kerneudvidelse, bliver du i meddelelsen bedt om at tillade, at programmet foretager ændringer. Indtast adgangskoden til den administrative konto.

 6. System Software Updater starter.

 7. Tænd enheden.
 8. Brug et USB-standardkabel eller det USB-kabel, der er forbundet til kameraet. Tilslut derefter enheden til computeren. Enhedens LCD-skærm slukker, når den er forbundet med et USB-kabel.

  Bemærk: Hvis computeren ikke kan finde enheden, vises meddelelsen "Could not find the device for this update" (Kunne ikke finde enheden til denne opdatering) på computerskærmen. Prøv følgende trin, hvis dette sker.
  • Tag USB-kablet ud, og sæt det i igen.
  • Hvis computeren har flere USB-terminaler, kan du forsøge med andre terminaler.

 9. Når du har bekræftet teksten på enhedens LCD-skærm, skal du klikke på [Next] (Næste). Den nuværende version og versionen efter opdateringen vises nederst til venstre på skærmen.
  Når du har bekræftet, at [Current version] (Aktuel version) er "Ver. 2.00” eller tidligere, skal du klikke på [Next] (Næste).

  Bemærk: Hvis den nuværende systemsoftwareversion er "2.01" eller nyere, er opdateringen ikke nødvendig.
  I dette tilfælde skal du afbryde USB-forbindelsen og klikke på [Finish] (Afslut), slukke enheden, fjerne batteripakken, indsætte batteriet og derefter tænde enheden igen.

  Opdatering er påkrævet


  Opdatering er ikke påkrævet

 10. Enheden nulstilles automatisk.
  Nedenstående skærmbillede vises.

  Bemærk: Indlæsningsikonet vises muligvis ikke. Dette afhænger af den OS-version, du bruger.

 11. Start opdateringen
  Efter automatisk nulstilling vises følgende skærmbillede, og opdateringen starter. Statuslinjen vises under opdateringen (ca. 10 minutter).
  Bemærk: Sluk ikke for enheden, og tag ikke USB-kablet ud under opdateringen.

 12. Fuldfør opdateringen
  Når opdateringen er fuldført, vises skærmbilledet nedenfor. Enheden genstarter automatisk, hvilket kan tage et par minutter.
  Når skærmbilledet vises, skal du trykke på knappen [Finish] (Afslut) og frakoble USB-kablet. Sluk enheden, og tænd den igen.

Trin 2: Bekræft, at systemsoftwareversionen på din enhed er Ver.2.01.

 1. Vælg [Menu] → [2/2] → [VERSION] → [FLASH] på enheden.
 2. Systemsoftwareversionen vises som illustreret nedenfor.