Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • ILCE-7RM3

Om denne download

Fordele og forbedringer i forhold til den seneste opdatering

 • Tilføjer funktionen "Indst. f. ekstern blitz":
  Denne funktion giver dig mulighed for at konfigurere indstillingerne for en monteret blitz eller trådløs radiofjernbetjening (begge sælges separat) direkte fra kameraet.

  Kompatible blitz-modeller

  • HVL-F60RM (med blitz-firmwareversion 2.00 eller nyere)
  • HVL-F45RM (med blitz-firmwareversion 2.00 eller nyere)

  Kompatible trådløse radiofjernbetjeninger:

  • FA-WRC1M (med firmwareversion 3.00 eller nyere)

  Se Hjælpevejledningen for at få yderligere oplysninger:

 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet

Tidligere fordele og forbedringer

Følgende fordele og forbedringer er også inkluderet i denne opdatering

v3.01 (16-05-2019)
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet
v3.00 (04.11.2019 )
 • Tilføjer Eye AF i realtid til dyr [1]
 • Gør det muligt at betjene Eye AF i realtid ved at trykke halvvejs ned på udløseren eller ved at trykke på knappen AF-ON
 • Tilføjelse af funktionen for intervaloptagelse
 • Muliggør betjening med den trådløse fjernbetjening RMT-P1BT
 • Andre forbedringer:
  • [MENU] kan tildeles en brugerdefineret tast
  • [MENU]-fanebetjening med Fn-knappen
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet

 • [1]
 • Det er ikke muligt at registrere menneskers og dyrs øjne samtidigt.
 • Registrering af øjne kan måske være umuligt, afhængigt af omgivelser, type dyr eller dyrets bevægelse.
v2.10 (18-12-2018)
 • Forbedrer følgende:
  • I sjældne tilfælde holder kameraet op med at fungere under skrivning af RAW-data til et SD-kort, som allerede er blevet brugt flere gange.
   Bemærkninger:
   • Dette kan også medføre abnormiteter i de filer, der håndterer billederne, og forhindre, at billederne bliver vist på kameraet.
   • Ingen billeddata på hukommelseskortet vil blive beskadiget eller slettet udover data, som blev skrevet på det tidspunkt, hvor afbrydelsen skete.
  • Når der tages et billede, mens funktionen Auto Review anvendes, holder kameraet til tider op med at svare.
 • Løser problemet forårsaget af et bestemt tredjepartshukommelseskort, som ikke kan genkendes af kameraer fra Sony
v2.00 (10-10-2018)
  Understøttelse af "SEL400F28GM" og "SEL24F14GM":
  • Optimering af den optiske billedstabiliseringsydeevne og tilføjelse af en ny billedstabiliseringstilstand for objektiverne (Mode 3) (kun "SEL400F28GM")
  • Tilføjelse af en funktionsring (objektiv) i menuen
   Bemærk: For SEL400F28GM-objektivet kan indstillingen APS-C S35/Full Frame Sel. tilknyttes funktionsringen ud over effektfokus.
  • Tilføjelse af indstillingen [Aperture Drive in AF] (Blændedrev i AF) i menuen
   *Ved brug af objektivet "SEL400F28GM" eller "SEL24F14GM", når [Silent priority] (Lydløs prioritet) er valgt, reduceres den lyd, som blændedrevet udsender. Det er nyttigt ved optagelsesbetingelser, hvor kameraets
   støj bør holdes på et minimum. Bemærk, at autofokus kan blive langsommere, når [Silent priority] er valgt.
  Nye funktioner:
  • [AF Track Sens] (Følsomhed for AF-sporing) kan tilknyttes en brugerdefineret tast
  • Når den anvendes sammen med LA-EA3-monteringsadapteren, understøttes alle fokusområder
   Bemærk: Tilføjede indstillinger for fokusområde: Zone, Udvid fleksibelt punkt og Fastlåsnings-AF.
   Bracketoptagelse er tilgængelig ved lydløs optagelse, når [File Format] (Filformat) er indstillet til [RAW] eller [RAW & JPEG] (RAW og JPEG) og [RAW File Type] (RAW-filtype) er indstillet til [Uncompressed] (Ikke-komprimeret).
  Andre forbedringer:
  • Forbedring af ydeevnen og kameraets overordnede stabilitet
  • Bedre gengivelse af RAW-billedernes farveovergange
   Bemærk: Imaging Edge-software skal opdateres for at drage fordel af forbedringen af RAW-billedbehandlingen.
  • Ved optagelse med blitz i omgivelser med flimrende lys forbedres stabiliteten i eksponeringen
  • Forbedring af administrationen af kontinuerligt optagede billeder som en gruppe
   * Der henvises til HelpGuide for opdateret brug af funktionerne.
v1.10 (08-05-2018)
 • En ny intervalindstilling kan nu vælges for multi-optagelse med pixelskift: [Til: Optagelsesinterval 0,5 sek.] føjet til menuen
  *Når kameraet er sluttet til en PC, skal du bruge den seneste version (1.2 eller nyere) af Imaging Edge-softwaren.
  *Ved brug af et A-mount-objektiv via en monteringsadapter (LA-EA1/LA-EA2/LA-EA3/LA-EA4) kan intervallet være lidt længere.
 • Bracketing er nu tilgængelig under Lydløs optagelse med ukomprimeret RAW
 • Forbedrer peaking-visningsniveau for S-Log-optagelse
 • Forbedrer Eye AF, som under bestemte omstændigheder ikke fungerer korrekt
 • Løser et problem, hvor [Søgerlysstyrke] ikke reflekteres korrekt i indstillingen [Manuel]
v1.01 (11-12-2017)
 • Løser problemer, hvor funktionen "Set File Name" ikke fungerer korrekt
 • Forbedrer den generelle kamerastabilitet

Filoplysninger

Filnavn

 • ILCE-7RM3 systemsoftware (firmware) opdatering Ver. 3.10 (Windows)

Filversion

 • 3.10

Filstørrelse

 • 293 MB (308,186,320 byte)

Udgivelsesdato

 • 17-12-2019

Forberedelser

Kontroller systemsoftwareversionen

Følg nedenstående instruktioner for at kontrollere systemsoftwareversionen. Hvis systemsoftwareversionen er Ver.3.10, er opdateringen ikke nødvendig.

 1. Vælg Menu --> opsætningsunderside [7] --> Version på kameraet.
 2. Systemsoftwareversionen vises som illustreret nedenfor.

  Systemsoftwareversion

Systemkrav

Operativsystemer


Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibel med de mest almindeligt anvendte Microsoft Windows-versioner:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Computerhardware


Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibelt med følgende hardware:
 • Plads på harddiskdrevet: 500 MB eller mere
 • RAM: 512 MB eller mere
  Bemærk: Luk al anden programsoftware før opdatering af systemsoftwaren.
 • Strømkilde til kameraet
  • Fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-FZ100.

   Bemærk: Opdateringen kan kun udføres, når batteriniveauet er Batteriniveau (tre mærker) eller mere. Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri. Frakobl det lodrette greb, før du opdaterer systemsoftwaren.
 • USB-kabel følger med kameraet

  Bemærk: Der gives ikke garanti for opdateringsfunktionaliteten med andre USB-kabler.

Download og installer

Vigtig bemærkning

 • Brug en fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-FZ100.
 • Fjern ikke batteriet under opdateringen. Hvis strømmen afbrydes, kan kameraet blive umuligt at betjene.
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd.
 • Sørg for, at din computer ikke skifter til dvaletilstand.
 • Tilslut ikke kameraet til andre enheder end din computer.

Sådan downloader du opdateringen:

 1. Sørg for, at du er logget på med administratorrettigheder.
 2. Efter at have læst ansvarsfraskrivelsen skal du klikke på knappen [Download] nedenfor.
 3. Download af filen [Update_ILCE7RM3V310.exe] starter.
 4. Gem filen på skrivebordet (anbefales) på din computer.


 5. Bemærkning til brugere af Windows 8.1/10:

  Opdateringsfilen bliver gemt i mappen [Downloads] under de oprindelige indstillinger for Internet Explorer. Klik på feltet [Desktop] (Skrivebord) på startskærmen, og find den downloadede fil i mappen [Downloads] ved hjælp af Stifinder.

Trin 1: Start opdateringen

 1. Luk alle åbne programmer på din computer.
 2. Dobbeltklik på filen [Update_ILCE7RM3V310.exe], som du downloadede. - Tilslut ikke kameraet på dette tidspunkt.
 3. System Software Updater starter.

  System Software Updater

 4. Tænd for kameraet.
 5. I overensstemmelse med instruktionerne i System Software Updater-vinduet på kameraet skal du vælge Menu --> Setup subpage [4] (Opsætning underside [4]) --> USB Connection (USB-tilslutning) og kontrollere, om Mass Storage (Masselagring) er valgt.
  Hvis der er valgt noget andet end Mass Storage (Masselager), skal du vælge Mass Storage(Masselager).

  Trin 3 – Masselagring

 6. Tilslut kameraet til computeren med det medfølgende USB-kabel. "USB Mode" (USB-tilstand) vises på kameraets LCD-skærm.
  Bemærk: Når kameraet er tilsluttet computeren, slukker kameraets LCD-skærm. Gå videre til næste trin.
  Hvis LCD-skærmen på videokameraet ikke slukker, kan du prøve en af følgende metoder.
  • Tag USB-kablet ud, og sæt det i igen.
  • Hvis computeren har flere USB-terminaler, kan du forsøge med andre terminaler.
  Når kameraet er tilsluttet computeren med USB-kablet, kan det til tider ske, at der vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at genstarte computeren. Fjern i dette tilfælde batteripakken fra kameraet, genstart computeren, og følg vejledningen fra "2. Start System Software Updater".
 7. Kontroller LCD-skærmen på kameraet, og klik på Next (Næste). Det aktuelle versionsnummer og det opdaterede versionsnummer vises nederst i venstre side af skærmen. Når du har kontrolleret, at den nuværende softwareversion er "Ver.3.01 eller tidligere", skal du klikke på Next (Næste). Hvis den nuværende systemsoftwareversion er 3.10 eller nyere, er opdateringen ikke nødvendig. I dette tilfælde skal du frakoble kameraet fra computeren, og klik på Finish (Afslut). Sluk kameraet, fjern batteripakken, sæt batteriet i igen, og tænd kameraet igen.

  Opdatering er påkrævet
  System Software Updater – aktuel version

  Opdatering er ikke påkrævet
  Opdatering er ikke påkrævet

 8. Klik på Next (Næste). Følgende skærm vises.
  Nulstil kameraet automatisk
 9. Efter automatisk nulstilling vises følgende skærmbillede.
  Statuslinjen vises under opdateringsprocessen (ca. 5 minutter).
  Opdater statuslinje
  Bemærk: Sluk ikke for kameraet, og tag ikke USB-kablet ud under opdateringen.
 10. Når opdateringen er gennemført, genstarter enheden automatisk. Kontroller, at enheden er tændt, og vent, indtil LCD-skærmen starter. Klik på Finish (Afslut), når LCD-skærmen vises, og tag USB-kablet ud.
  Klik på Finish (Afslut)
  Efter genstart vises der muligvis en advarsel om datagendannelse. Det er normalt. Vent, indtil denne advarsel forsvinder.
  Gendanner data. Vent...

Trin 2: Kontroller, at systemsoftwareversionen på din enhed er Ver 3.10.

 1. Vælg Menu --> opsætningsunderside [7] --> Version på kameraet.
 2. Systemsoftwareversionen vises som illustreret nedenfor.

  Aktuel systemsoftwareversion

Spørgsmål og svar

Opdateringen gennemføres ikke

Når skærmen forbliver sort i mere end 15 minutter, skal du følge disse trin for at foretage fejlfinding af problemet:

 1. Fjern USB-kablet fra computeren.
 2. Fjern batteriet og tag AC-adapteren ud af kameraet, lad det være et par minutter, og sæt derefter batteriet i igen, eller tilslut AC-adapteren.
 3. Genstart computeren.
 4. Tænd for kameraet, og udfør installationen igen.