Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:
 • PS-HX500

Om denne download

 • Navn: Hi-Res Audio Recorder v1.1.3
 • Udgivelsesdato:31-10-2019
 • Funktionerne i dette program er følgende:
  • Ny funktion til Hi-Res Audio Recorder Ver.1.1.3
   Understøttelse af macOS Mojave (10.14) og macOS Catalina (10.15).
   Bemærk: Hvis en dialog om mikrofonadgang vises ved første opstart, skal du tillade adgang til mikrofonen. Yderligere oplysninger finder du under "Efter opdateringen" nedenfor.
  • Optagelse af lydspor fra vinylplader:Når du har oprettet forbindelse mellem din pladespiller og din computer med det medfølgende USB-kabel og installeret softwaren, vil du kunne optage lydspor i høj opløsning (DSD- eller PCM-format) fra den vinylplade, der afspilles på pladespilleren.Den maksimale varighed for optagelse er 100 minutter.
  • Redigering af den midlertidige fil: Du kan tilføje markeringer i de optagne data (midlertidig fil) og angive intervaller af data, der skal eksporteres til filer. Tilføj markeringer i den midlertidige fil for at:
   • Fjerne det stille afsnit før det første lydspor eller til stille afsnit mellem numrene.
   • opdele den midlertidige fil i individuelle lydsporsfiler, når du har optaget alle lydspor fra en af siderne på vinylpladen.
   Du kan tilføje op til 60 markeringer, og du kan fjerne eller flytte markeringerne.
  • Justering af forstærkning: Du kan justere signalniveau (forstærkning) for indspillede data (midlertidig fil). Du kan vælge (Automatic Gain Adjustment (Automatisk justering af forstærkning) samt Manual Gain Adjustment (Manuel justering af forstærkning), som gør det muligt for dig at justere forstærkningen i trin på 1 dB mellem +1 dB og +6 dB.
  • Eksport af den midlertidige fil: Du kan eksportere de optagne data (midlertidig fil) til din computer.Du kan også angive albummets navn, albummets kunstnernavn, spore titler og spore kunstnernavne, før du eksporterer den midlertidige fil.

Systemkrav

Operativsystemer

Hi-Res Audio Recorder erkompatibelt med følgende versioner af Mac OS:
 • Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11
 • macOS Sierra(10.12), macOS High Sierra(10.13)
 • macOS Mojave(10.14), macOS Catalina(10.15)

Bemærk:

 • Der er ingen garanti for, at Hi-Res Audio Recorder fungerer perfekt med følgende:
  • Enhver computer med et af de angivne operativsystemer
  • På en hjemmebygget computer, en computer med et operativsystem, der er opgraderet af brugeren, eller en multiboot-computer
  • Med computerens strømsparefunktioner: System Suspend (standby) eller Sleep (dvale)


Computerhardware

Hi-Res Audio Recorder erkompatibel med følgende hardware:
 • Skærmopløsning: 1.024 x 768 pixel eller højere
 • Lydafspilningsenhed:Påkrævet
Vi garanterer ikke drift på alle computere, heller ikke selv om de overholder ovenstående systemkrav.

Download

Sådan downloades Hi-Res Audio Recorder:
 1. Læs ansvarsfraskrivelsen nederst på siden, og accepter vilkår og betingelser ved at markere afkrydsningsfeltet. Klik derefter på Download
 2. Downloaden af filen [Hi-ResAudioRecorder_1.1.3.pkg] (4.5 MB - 4.536.224 bytes) startes
 3. Installationsfilen gemmes i den mappe, du angiver som destinationsmappe i din browsers indstillinger. Den gemmes som standard i mappen [Downloads].

Installer

Når filen er downloadet, er du klar til at installere Hi-Res Audio Recorder.

 1. Dobbeltklik på installationsfilen "Hi-ResAudioRecorder_1.1.3.pkg", som du gemte på din computer. Installationspakken bliver pakket ud
 2. Skærmen [Welcome to the Hi-Res Audio Recorder Installer] (Velkommen til Hi-Res Audio Recorder Installer) vises. Klik på [Continue] (Fortsæt)


 3. Skærmen [Software License Agreement] (Softwarelicensaftale) vises. Når du har bekræftet aftaleteksten, skal du klikke på [Continue] (Fortsæt)


 4. Når du accepterer aftalen, skal du klikke på [Agree] (Jeg accepterer)


 5. Skærmen [Select a Destination] (Vælg en destination) vises. Vælg en disk, og klik på [Continue] (Fortsæt)


 6. Angiv derefter installationstypen. Ved en standardinstallation vælges det interne harddiskdrev automatisk. Hvis du ønsker at installere på et andet drev, skal du klikke på [Change install location...] (Skift installationsplacering...). Når du har valgt destinationen, skal du klikke på [Install] (Installer)


 7. Når du bliver bedt om din loginadgangskode, skal du indtaste din adgangskode og klikke på [Install Software] (Installer software)


 8. Skærmen [Installing Hi-Res Audio Recorder] (Installation af Hi-Res Audio Recorder) vises, og installationen startes.

 9. Når installationen er afsluttet, vises skærmen [The installation was successful.] (Installationen er gennemført). Klik på [Close] (Luk) for at afslutte installationsprogrammet


Efter opdateringen

Du kan starte Hi-Res Audio Recorder som nedenfor.
Start Finder og dobbeltklik på [Hi-Res Audio Recorder] i "Programmer".

Bemærk:
Når appen er startet, skal du klikke på [OK], når du ser følgende dialogboks.

Ellers skal du klikke på [Tillad ikke]. Derefter vil du ikke være i stand til at optage lydspor.
Vælg derefter [Systemindstillinger] > [Sikkerhed og anonymitet] > [Anonymitet] > [Mikrofon] og markér "Hi-Res Audio Recorder" på programlisten til højre.

Spørgsmål og svar

Fejlfinding

 1. Installation mislykkes
  • Kontroller, at du bruger en computer med et af de understøttede operativsystemer. Se "Systemkrav", hvis du ønsker yderligere oplysninger.
  • Kontroller, at der er tilstrækkelig ledig plads på diskdrevet. Installation kræver ca. 100 MB ledig diskplads. Hvis der ikke er tilstrækkelig ledig diskplads, skal du fjerne unødvendige filer.
 2. Din computer kan ikke finde den tilsluttede pladespiller
  • Tag USB-kablet ud, og genstart din computer. Kontroller, at din computer klar, og opret derefter forbindelse mellem computeren og pladespilleren med USB-kablet.
  • Følg trinnene nedenfor for at sikre, at navnet på pladespilleren vises i System Information" (Systemoplysninger).
   • Forbind pladespilleren med computeren, og tænd den
   • Klik på [About This Mac] (Om denne Mac) i æblemenuen
   • Klik på [Overview] (Oversigt), og klik derefter på [System Report] (Systemrapport)
   • Klik på [USB] under "Hardware", og kontroller, at der vises "PS-HX500"

 3. Hi-Res Audio Recorder starter ikke
  • Din computer kører muligvis ikke korrekt. Start et andet program for at se, om det fungerer normalt.
  • Din computer kører muligvis ikke korrekt. Genstart computeren.
  • Kontroller, at Hi-Res Audio Recorder er installeret.
   • Start Finder, og kontroller, at der vises "Hi-Res Audio Recorder" i "Applications" (Programmer).
  • Hvis Hi-Res Audio Recorder ikke er installeret korrekt, skal du afinstallere det og starte forfra på installationen igen.