Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • WH-1000XM3

VIGTIGT: Denne fil er kun til brug sammen med de identificerede modeller. Ikke alle modeller sælges i alle lande.

Om denne download

VIGTIGT:
Hvis støjeliminering er blevet mindre effektivt efter denne opdatering, kan du se siden Spørgsmål og svar og kontrollere indstillingerne for din enhed.

Fordele og forbedringer i forhold til den seneste opdatering

 • Tilføjer en funktion, der kan skifte berøringssensoren mellem aktiv og inaktiv
Bemærk:
 • Husk at opdatere "Sony | Headphones Connect" til den nyeste version, før du udfører denne opdatering.
 • For at kunne bruge funktionen (skift berøringssensorens kontrolpanelfunktion) skal du bruge følgende version af "Sony | Headphones Connect"
  - Ver 6.0.0 eller nyere

Tidligere fordele og forbedringer

 • Amazon Alexa understøttes nu
 • Valg af sprog til indtalt brugervejledning understøttes nu
  Bemærk:
  • For at kunne bruge Amazon Alexa med WH-1000XM3-hovedtelefoner skal du bruge "Sony | Headphones Connect" Ver. 4.1.0 eller nyere.
  • For at kunne skifte sprog for stemmestyringen med WH-1000XM3-hovedtelefoner skal du bruge "Sony | Headphones Connect" Ver. 4.1.0 eller nyere.
 • Optimerer hovedtelefonerne til Google Assistant
  VIGTIGT:
  Installation af denne firmware gør udelukkende dine hovedtelefoner kompatible med Google Assistant.
  Selve Google Assistant vil blive aktiveret af Google i løbet af 2018. Aktivering kan variere alt efter land.
  Bemærk:
  Google og Android er varemærker tilhørende Google LLC.

Systemkrav

 • En Android-enhed (V5.0 eller nyere) eller en iOS-enhed (iOS 10.0 eller nyere)
 • En aktiv internetforbindelse
 • Den nyeste version af programmet "Sony | Headphones Connect" skal være installeret.
 • Hovedtelefonerne skal være forbundet med din Android- eller iOS-enhed

Filoplysninger

Filnavn

 • Firmwareopdatering 4.2.2 til WH-1000XM3

Filversion

 • Version 4.2.2

Udgivelsesdato

 • 30-10-2019

Forberedelser

Kontroller firmwareversionen

Du kan kontrollere firmwareversionen som følger.

 1. Start appen "Sony | Headphones Connect".
 2. Opret forbindelse mellem WH-1000XM3 og appen "Sony | Headphones Connect".
 3. Tryk på de tre prikker (menuknappen) i øverste højre hjørne.
 4. Vælg den version af din enhed, der vises i menuen. Dette punkt vises kun, hvis enheden er tilsluttet.
 5. Bekræft firmwareversionen WH-1000XM3.

Vigtig bemærkning

UNDLAD at oplade batteriet eller slukke under download/overførsel af data eller opdatering, ellers kan hovedtelefonerne blive ubrugelige.

UNDLAD at udføre opdateringen på et sted, hvor Wi-Fi -signalet ikke er konstant, f.eks. i følgende situationer:
– i et tog/på et sted, hvor mange bruger samme Wi-Fi-signal
– i nærheden af en mikrobølgeovn, trådløs telefon eller andre enheder, der benytter radiobølger på frekvensbåndet 2,4 GHz

Sørg for, at begge enheder (Android-/iOS-enhed og WH-1000XM3) er fuldt opladede.

Frakobl alle andre Bluetooth-enheder som f.eks. bærbare enheder eller smart-ure fra din Android-/iOS-enhed, før du starter opdateringen.

Før du opgraderer

 • Efter opdatering kan firmwaren ikke vendes tilbage til en tidligere version.
 • Opdateringen tager ca. 60 minutter at fuldføre (filstørrelsen er ca. 2,78 MB).
 • På iOS-enheder skal du deaktivere funktionen "Google Assistant", før du opdaterer.
 • Det kan afhængigt af radiobølger i omgivelserne og din Android-/iOS-enhed tage længere tid at gennemføre.

Download og installer

For at opdatere disse hovedtelefoner skal du benytte nedenstående fremgangsmåde:
 • Download data fra serveren til iOS-enheden eller Android-enheden.
 • Overfør data fra iOS-enheden eller Android-enheden til hovedtelefonerne.
 • Udfør opdateringen med hovedtelefonerne.

Trin 1: Installer opdateringen

 1. Start appen "Sony | Headphones Connect".
 2. Opret forbindelse mellem WH-1000XM3 og appen "Sony | Headphones Connect".
  • Hvis du aldrig har oprettet forbindelse til appen "Sony | Headphones Connect" før, skal du følge instruktionerne på skærmen og slutte hovedtelefonerne til din Android-enhed.
  • Hvis du har oprettet forbindelse til appen "Sony | Headphones Connect" før, skal du vælge dine hovedtelefoner.
 3. Følgende skærmbillede vises, når forbindelsen er etableret.
 4. Hvis der er en tilgængelig opdatering, vises "Headphone update available" (Der er en tilgængelig opdatering til hovedtelefonerne). Tryk på "More Info" (Flere oplysninger).
 5. Tjek, at "Version 4.2.2 " vises, og tryk på "OK" for at starte opdateringen.
 6. Når downloaden er startet, går den automatisk til næste skærmbillede, når downloaden er fuldført.
  BEMÆRK:
  Når meddelelsen [Bluetooth Pairing Request] vises, skal du trykke på "Pair". Opdateringen fortsætter. (Kun for iOS-enheder).
 7. Overførslen starter. Når downloaden er fuldført, går den automatisk til næste skærmbillede.
 8. Når overførslen starter, skifter den automatisk til det næste skærmbillede, når overførslen er fuldført. Det tager ca. et minut.
  BEMÆRK:
  Du må ikke oplade batteriet eller slukke for dine hovedtelefoner under download af opdateringer, overførsel af data og opdatering, da det kan gøre hovedtelefonerne ubrugelige.
  Hvis en meddelelse om afbrudt forbindelse vises, skal du vente, indtil den bliver genoprettet automatisk.
 9. Når softwareopdateringen er færdig, skal du trykke på "OK".
  Hvis skærmbilledet ikke vises, skal du kontrollere, om versionen er blevet opgraderet i følgende trin.

Trin 2: Tjek, at opdateringen lykkedes

Efter opdateringen skal du kontrollere, at den nye version er installeret korrekt ved at følge trinene i afsnittet [Check the firmware version] (Tjek firmwareversionen).

Hvis den viste firmwareversion er "4.2.2", er opgraderingen gennemført korrekt.

Spørgsmål og svar

Der vises en opdateringsfejlmeddelelse.

 1. Tryk på "OK".
 2. Genstart (sluk og tænd derefter igen for strømmen) WH-1000XM3.
 3. Når det er gjort, skal du genstarte "Sony | Headphones Connect" og opdatere igen

Selvom opdateringen mislykkedes under processen, skal du kontrollere firmwareversionen. Hvis versionsnummeret vises som 4.2.2, er firmwareopdateringen gennemført. Hvis ikke, kan du prøve at opdatere firmwaren igen. Du kan tjekke versionen fra indstillingen i programmet "Sony | Headphones Connect". Du tjekker versionen ved at gå til "Kontroller firmwareversionen" på denne side.