Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • NW-ZX300
VIGTIGT: Denne fil er kun til brug sammen med de angivne modeller. Ikke alle modeller sælges i alle lande.

Om denne download

Fordele og forbedringer i forhold til den seneste opdatering

 • Forbedrer overgangen mellem numre under afspilning via Bluetooth

Tidligere fordele og forbedringer

 • Retter et problem, hvor en tidsfejl vises, når noget MP3-indhold afspilles
 • Forbedrer funktionaliteten ved sortering af listen over bogmærker
 • Funktionen Bluetooth Receiver (Bluetooth-modtager) er blevet tilføjet
 • Indstillingen Vinyl Processor (Vinylprocessor) er blevet føjet til indstillingerne for Sound Quality (Lydkvalitet)
 • Digital Peak Meter (Digital peak-måler) er blevet føjet til layoutindstillingerne på skærmbilledet Playback (Afspilning)
 • En funktion til manuel tilføjelse af omslag til albummer er blevet tilføjet
 • Indstillingen Edit Playlist Name (Rediger navn på afspilningsliste) er blevet føjet til pop op-menuen til skærmbilledet Library (Bibliotek)
 • Indstillingen Text Input (Tekstinput) er blevet føjet til menuen Device Settings (Enhedsindstillinger) under Basic Settings (Grundlæggende indstillinger)
 • "aptX HD" Bluetooth-codec tilføjet
 • Andre funktioner, der er forbedret

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste version af firmwareopdateringen kan bruges med følgende versioner af Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 7

VIGTIGT: Understøttes ikke på andre operativsystemer end dem, der er angivet ovenfor.
Bemærk: Ikke understøttet i Windows XP-kompatibilitetstilstand.

Filoplysninger

Filnavn

 • Firmwareopdatering – version 2.02 til NW-ZX300-serien (Windows)

Filversion

 • Version 2.02

Filstørrelse

 • 113 MB (119.173.704 byte)

Udgivelsesdato

 • 29-08-2019

Forberedelser

Kontroller firmwareversionen

Behøver jeg at downloade den? Denne opdatering er ikke nødvendig, hvis din Walkman allerede er blevet opdateret til firmwareversion 2.02 via den automatiske firmwareopdateringsfunktion.
Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:

 1. Tryk og hold tænd/sluk-knappen inde, indtil menuen Home (Start) vises.
 2. Tryk på ikonet [Options/Settings] (Valgmuligheder/indstillinger) i skærmens nederste højre hjørne
 3. Vælg menuen [Settings] (Indstillinger)
 4. Rul ned i bunden, og vælg menuen [Unit Information] (Oplysninger om enheden)
 5. Bekræft modelnummeret og firmwareversionen

Før du opgraderer

 • Sørg for at oprette forbindelse til netværket under opdateringen.
 • Efter opdatering kan firmwaren ikke vendes tilbage til en tidligere version.
 • Overfør alle data fra enheden til computeren, da data, der forbliver på enheden kan gå tabt under opgradering.
  Vi kan ikke garantere, at numre og data ikke beskadiges eller slettes under denne opdatering.
 • Enheden skal bruge ca. 200 MB ledig plads til opgraderingen. Kontroller, at mængden af ledig plads er tilstrækkelig.
 • Der er ikke er tilstrækkelig ledig plads i den indbyggede flashhukommelse, kan du overføre unødvendige data tilbage til computeren for at forøge den tilgængelige plads.
 • Under installationen af denne fil skal du være logget på som administrator eller som bruger med administratorrettigheder.
 • Hvis du bruger Windows 10, Windows 8.1 eller Windows 7, vises meddelelsen "Windows needs your permission to continue" (Windows skal bruge din tilladelse for at fortsætte) i dialogboksen User Account Control (Kontrol af brugerkonti). Klik på [Continue] (Fortsæt) for at fortsætte, og følg vejledningerne.

Download og installer

Trin 1: Installer opdateringen

 1. Læs og accepter vilkår og betingelser.
 2. Download filen til din computer.
 3. Efter downloaden er gennemført, skal du tilslutte din Walkman til din computer via USB-tilslutningen.
 4. Luk alle åbne programmer på din computer
 5. Dobbeltklik på den gemte fil, og følg vejledningerne på skærmen.
  Kobl ikke enheden fra computeren under opgraderingen.
 6. Når meddelelsen om, at opgraderingen er fuldført, vises, skal du klikke på knappen [Finish] (Afslut).

Trin 2: Tjek, at opdateringen lykkedes

Efter opdateringen skal du kontrollere, at den nye version er installeret korrekt ved at følge trinene i afsnittet [Check the firmware version] (Tjek firmwareversionen).

Hvis den viste firmwareversion er "2.02", er opgraderingen gennemført korrekt.