Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • NW-WM1A
 • NW-WM1Z
VIGTIGT: Denne fil er kun til brug sammen med de angivne modeller. Ikke alle modeller sælges i alle lande.

Om denne download

Fordele og forbedringer i forhold til den seneste opdatering

 • Forbedrer overgangen mellem numre under afspilning via Bluetooth

Tidligere fordele og forbedringer

 • Retter et problem, hvor en tidsfejl vises, når noget MP3-indhold afspilles
 • Forbedrer funktionaliteten ved sortering af listen over bogmærker
 • Funktionen USB-DAC er blevet tilføjet
 • Funktionen Bluetooth Receiver (Bluetooth-modtager) er blevet tilføjet
 • Indstillingen Vinyl Processor (Vinylprocessor) er blevet føjet til indstillingerne for Sound Quality (Lydkvalitet)
 • Digital Peak Meter (Digital peak-måler) er blevet føjet til layoutindstillingerne på skærmbilledet Playback (Afspilning)
 • En funktion til manuel tilføjelse af omslag til albummer er blevet tilføjet
 • aptX, "aptX HD" Bluetooth-codec tilføjet
 • APE- og MQA-musikformater tilføjet
 • Indstillingerne Shuffle og Gentag er blevet tilgængelige fra afspilningsskærmen
 • Den automatiske slukkefunktion forlænger batteriets levetid
 • Metoder til visning af musiknummeroplysninger er blevet forbedret
 • Andre funktioner, der er forbedret
 • Forbedret respons ved tryk eller rulning på berøringspanelet
 • Løst problemer, hvor lyden springer eller hakker under visse betingelser
 • Afhjælper et sjældent problem, hvor tegn kan blive ødelagt, når der vises indhold på forenklet kinesisk eller traditionelt kinesisk
 • Afhjælper problemet, hvor tegn på WALKMAN®-displayet vises forkert, når sangtitler indeholder thai osv.
 • Løst andre problemer

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste version af firmwareopdateringen kan bruges med følgende versioner af Mac OS:
VIGTIGT: Understøttes ikke på andre operativsystemer end dem, der er angivet nedenfor.

 • macOS 10.13 - 10.15

Filoplysninger

Filnavn

 • Firmwareopdatering – version 3.02 til NW-WM1-serien (Mac)

Filversion

 • Version 3.02

Filstørrelse

 • 113 MB (119.163.110 byte)

Udgivelsesdato

 • 29-08-2019

Forberedelser

Kontroller firmwareversionen

Behøver jeg at downloade den? Denne opdatering er ikke nødvendig, hvis din Walkman allerede er blevet opdateret til firmwareversion 3.02 via den automatiske firmwareopdateringsfunktion.
Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:

 1. Tryk og hold tænd/sluk-knappen inde, indtil menuen Home (Start) vises.
 2. Tryk på ikonet [Options/Settings] (Valgmuligheder/indstillinger) i skærmens nederste højre hjørne
 3. Vælg menuen [Settings] (Indstillinger)
 4. Rul ned i bunden, og vælg menuen [Unit Information] (Oplysninger om enheden)
 5. Bekræft modelnummeret og firmwareversionen

Før du opgraderer

 • Sørg for at oprette forbindelse til netværket under opdateringen.
 • Efter opdatering kan firmwaren ikke vendes tilbage til en tidligere version.
 • Overfør alle data fra enheden til computeren, da data, der forbliver på enheden kan gå tabt under opgradering.
  Vi kan ikke garantere, at numre og data ikke beskadiges eller slettes under denne opdatering.
 • Enheden skal bruge ca. 200 MB ledig plads til opgraderingen. Kontroller, at mængden af ledig plads er tilstrækkelig.
 • Der er ikke er tilstrækkelig ledig plads i den indbyggede flashhukommelse, kan du overføre unødvendige data tilbage til computeren for at forøge den tilgængelige plads.
 • Under installationen af denne fil skal du være logget på som administrator eller som bruger med administratorrettigheder.

Download og installer

Trin 1: Installer opdateringen

 1. Læs og accepter vilkår og betingelser.
 2. Download filen til din computer.
 3. Efter downloaden er gennemført, skal du tilslutte din Walkman til din computer via USB-tilslutningen.
 4. Luk alle åbne programmer på din computer
 5. Dobbeltklik på den gemte fil, og følg vejledningerne på skærmen.
  Kobl ikke enheden fra computeren under opgraderingen.
  Bemærkning til macOS 10.15-brugere: Når du starter opdateringsværktøjet første gang på macOS 10.15, vises meddelelsen ["Software Update Tool" would like to access files on a removable volume] ("Softwareopdateringsværktøj" ønsker adgang til filer på en flytbar enhed). Hvis du klikker på [OK], starter opdateringen. Hvis du klikker på [Don’t Allow] (Tillad ikke), vises der en fejl, og opdateringen mislykkes.
 6. Når meddelelsen om, at opgraderingen er fuldført, vises, skal du klikke på knappen [Finish] (Afslut).

Trin 2: Tjek, at opdateringen lykkedes

Efter opdateringen skal du kontrollere, at den nye version er installeret korrekt ved at følge trinene i afsnittet [Check the firmware version] (Tjek firmwareversionen).

Hvis den viste firmwareversion er "3.02", er opgraderingen gennemført korrekt.