Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • MHC-V77DW

VIGTIGT: Denne fil er kun til brug sammen med de angivne modeller. Ikke alle modeller sælges i alle lande.

Om denne download

Fordele og forbedringer i forhold til den seneste opdatering

 • Forbedrer sikker kommunikation
 • Gør Spotify Connect tilgængelig til brug, også med en gratis konto
 • VIGTIGT: Denne firmwareopdatering skal udføres med henblik på at bevare indbygget Chromecast til musiktjenester.
  Hvis du ikke manuelt installerer opdateringen, vil den blive installeret automatisk, på et tidspunkt hvor der er en aktiv netværksforbindelse, og enheden ikke bruges.

Tidligere fordele og forbedringer

 • Forbedrer sikker kommunikation
 • Opdaterer Spotify-musiktjenesten, så du kan fortsætte med at bruge den
 • Løser et problem, hvor mikrofonlyden sommetider springer ved brug af KEY CONTROL-knapperne
 • Løser problemer, hvor lyden i sjældne tilfælde springer ved brug af KEY CONTROL-knapperne under afspilning af musik i længere tid
 • Tilføjet trådløs stereofunktion
 • Understøtter musikafspilning fra SCMS-T-enheder via Bluetooth® under trådløs stereofunktion
 • Tilføjet multi-room-funktion via Google Cast
 • Tilføjet funktion til tilknytning af LED-belysning ved brug af trådløs multi-room/trådløs stereo
 • Understøtter musikafspilning fra en ekstern USB-enhed ved brug af trådløs multi-room
 • Forbedring af driftsmæssig stabilitet

Filoplysninger

Filnavn

 • Firmwareopdatering version "SYS 6.04" til MHC-V77DW

Filversion

 • SYS 6.04

Filstørrelse

 • 183 MB (192.536.768 byte)

Udgivelsesdato

 • 06-08-2019

Forberedelser

Kontroller firmwareversionen

Hvis firmwaren på din enhed er version "SYS 6.04" eller derover, behøver du ikke at udføre opdateringen.

Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:

 1. Tryk på tænd/sluk-knappen på enheden for at tænde for systemet.
 2. Tryk på [OPTIONS].
 3. Tryk gentagne gange på ↑/↓ for at vælge "SYSTEM", og tryk derefter på
 4. Tryk gentagne gange på ↑/↓ for at vælge "VERSION", og tryk derefter på


Vigtig bemærkning

 • Efter opdatering kan firmwaren ikke vendes tilbage til en tidligere version.
 • Læs instruktionerne omhyggeligt, ellers risikerer du at beskadige MHC-V77DW
 • Du må ikke slukke for MHC-V77DW - eller frakoble den fra strømmen - mens den opdateres
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der er nævnt i instruktionerne
 • Du må ikke betjene systemet og fjernbetjeningen under download og opdatering.
 • Du må ikke trække netledningen ud, før opdateringen er fuldført. Det vil forårsage fejl på systemet.

Der er 2 enkle måder at opdatere firmwaren til MHC-V77DW på:

Du skal brugeHvorfor anvende denne metode?
Internet/netværk
***ANBEFALES***
 • En aktiv internetforbindelse (ved hjælp af et Ethernet-kabel)
Vi anbefaler denne metode, da den er den hurtigste og nemmeste måde at opdatere din firmware.
USB-lagerenhed
 • En computer
 • En USB-lagerenhed
Opdater din firmware på denne måde, hvis du ikke kan gøre det via internettet.

Download og installer

Opdatering af MHC-V77DW via internettet

Vi anbefaler denne metode, da det er den nemmeste måde at opdatere på. Opsæt først udstyret, og download derefter opdateringen via internettet til MHC-V77DW.

Du skal bruge:

 • En aktiv internetforbindelse (ved hjælp af et Ethernet-kabel)

Opsæt udstyret:

 1. Tilslut MHC-V77DW til internettet ved hjælp af et Ethernet-kabel

Trin 1: Installer opdateringen

 1. Tryk på på enheden for at tænde systemet, og vent nogle minutter, indtil ikonet "UPDATE" (OPDATER) vises på skærmen.
 2. Tryk på [OPTIONS]
 3. Tryk gentagne gange på ↑/↓ for at vælge "SYSTEM", og tryk derefter på
 4. Tryk gentagne gange på ↑/↓ for at vælge "UPDATE", og tryk derefter på
 5. Tryk gentagne gange på ↑/↓ for at vælge "VIA NW", og tryk derefter på
 6. Tryk på for at vælge "EXEC"
 7. Tryk gentagne gange på ↑/↓ for at vælge "YES", og tryk derefter på
 8. Vent, indtil download, filkopiering og opdateringsprocedurer er fuldført.
  • Download: Downloadtiden afhænger af din internetforbindelse
  • Filkopiering: Dette trin vil blive efterfulgt af en automatisk systemgenstart (ca. 10 sekunder)
  • Softwareopdatering: Dette trin vil også blive efterfulgt af en automatisk systemgenstart (ca. 30 sekunder)
  • Demonstrationstilstanden begynder derefter
 9. Tryk på på enheden igen, og tænd for systemet.

Trin 2: Bekræft, at opdateringen lykkedes

 1. Kontroller firmwareversionen. Hvis versionsnummeret er SYS 6.04, er firmwareopdateringen gennemført.

Fejlfinding

Hvis du får vist "Download Error"/"Push POWER" (Downloadfejl/Tryk på POWER) under opdateringen, er softwareopdateringen mislykkedes.

 1. Tryk på knappen , og sluk for systemet
 2. Tryk på knappen , så systemet tændes
 3. Vent ca. 3 minutter (eller indtil netværksforbindelsen er gennemført), og kontroller derefter systemets skærm
 • Ikonet UPDATE lyser
  • Softwareopdateringen er IKKE gennemført, men systemet er i normal tilstand.
  • Prøv at gennemføre netværksopdateringen en gang til ved at følge de tidligere trin.
   Hvis opdateringen mislykkes igen, skal du i stedet for netværksopdateringen prøve at gennemføre softwareopdateringen vha. proceduren med USB-flashenhed.

Opdatering via USB-lagerenhed og din PC

Vi anbefaler, at du bruger internettet til opdatering, hvis du har mulighed for det. Hvis ikke, kan du bruge denne metode i stedet. Du downloader opdateringen til din computer, overfører den til en USB-lagerenhed og overfører den derefter til MHC-V77DW.

Forberedelse til firmwareopdatering

Før du downloader firmwaren, skal du kontrollere, at din computer kører et af følgende operativsystemer, og forberede USB-flashdrevet.

Operativsystemer

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Macintosh® OS X version 10.6 eller en senere version

Hvis du bruger Windows® 10/8.1, skal du bruge det i skrivebordstilstand.
Betjening garanteres ikke for alle computere, der har et kompatibelt operativsystem installeret.

Krav til optagemedier

USB-flashdrev: Kapacitet: mere end 256 MB

Betjening garanteres ikke for alle USB-flashdrev.

Trin 1: Installer opdateringen

Download opdateringen til din computer:
 1. Sørg for, at der ikke er andre åbne programmer, bortset fra din internetbrowser.
 2. Læs og accepter vilkår og betingelser på denne side
 3. Download filen til din computer - og husk, hvilken mappe du downloader den til
  • MHC-V77DW: MHC16002.UPG [183 MB (192,536,768 bytes)]
Overfør de opdaterede filer til USB-lagerenheden:
 1. Sæt dit USB-flashdrev i et USB-stik på din computer
 2. Formater dit USB-flashdrev
 3. Kopier opdateringsfilen til rodmappen (ROOT) på USB-flashdrevet

Bemærk: Opdateringen udføres ikke, hvis filen ikke kopieres til USB-enhedens rodmappe, eller hvis filnavnet ændres.

Overfør opdateringen til din optager

Sæt USB-flashdrevet i USB-stikket på MHC-V77DW.

Overfør opdateringen:
 1. Start MHC-V77DW ved at trykke på knappen
 2. Tryk på [OPTIONS]
 3. Tryk gentagne gange på ↑/↓ for at vælge "SYSTEM", og tryk derefter på
 4. Tryk gentagne gange på ↑/↓ for at vælge "UPDATE", og tryk derefter på
 5. Tryk gentagne gange på ↑/↓ for at vælge "VIA USB", og tryk derefter på
 6. Tryk på for at vælge "EXEC"
 7. Tryk gentagne gange på ↑/↓ for at vælge "YES", og tryk derefter på
 8. "UPDATING" på skærmen begynder derefter at blinke under opdateringen.

 9. Vent, indtil filkopiering og opdateringsprocedurer er fuldført.
  • Filkopiering: Dette trin vil blive efterfulgt af en automatisk systemgenstart (ca. 10 sekunder)
  • Softwareopdatering: Dette trin vil også blive efterfulgt af en automatisk systemgenstart (ca. 30 sekunder)
  • Demonstrationstilstanden begynder derefter

Trin 2: Bekræft, at opdateringen lykkedes

 1. Kontroller firmwareversionen. Hvis versionsnummeret er SYS 6.04, er firmwareopdateringen gennemført.

Fejlfinding

Hvis "File Error" (Filfejl) eller "No File" (Ingen fil) eller "Read Error"/"Push POWER" (Læsefejl/Tryk på POWER) vises under opdateringen, er softwareopdateringen mislykkedes.

 1. Kontroller, at din opdateringsfil er korrekt og placeret i rodmappen på dit USB-flashdrev, og forsøg at udføre de foregående trin igen.
 2. Hvis du stadig ikke kan gennemføre opdateringen, kan du prøve igen med en anden USB-lagerenhed.