Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:
 • SRS-ZR7

VIGTIGT: Denne fil er kun til brug sammen med de angivne modeller. Ikke alle modeller sælges i alle lande.

Om denne download

Fordele og forbedringer i forhold til den seneste opdatering

 • Forbedrer sikker kommunikation
 • Gør Spotify Connect tilgængeligt til brug, også med en gratis konto
 • VIGTIGT: Denne firmwareopdatering skal udføres med henblik på at bevare indbygget Chromecast til musiktjenester. Hvis du ikke manuelt installerer opdateringen, vil den blive installeret automatisk, på et tidspunkt hvor der er en aktiv netværksforbindelse, og enheden ikke bruges.

Tidligere fordele og forbedringer

 • Forbedrer sikker kommunikation
 • Tilføjet stemmevejledning til Bluetooth®-parringstilstand
 • Understøtter Spotify-afspilning på indbygget Chromecast
 • "Trådløs surround" understøtter nu også SCMS-T-enheder ved afspilning af musik via Bluetooth®
 • Google Cast til lydindhold:
  • Google-multirumsfunktionen understøttes nu
  • Understøtter musikkilder sendt fra SCMS-T-enheder via Bluetooth® under brug af funktionen trådløs stereo/trådløs surround
 • Betjenings- og stabilitetsforbedringer
 • Forbedring af driftsstabilitet ved afspilning af musikfiler i USB-hukommelse ved Wi-Fi-tilslutning

Filoplysninger

Filnavn

 • Firmwareopdatering 6.05 til SRS-ZR7

Filversion

 • 6.05

Udgivelsesdato

 • 06-08-2019

Forberedelser

Kontroller firmwareversionen

Behøver jeg at hente den? Denne opdateringsfunktion er ikke nødvendig, hvis dit personlige audiosystem allerede er blevet opdateret til firmwareversion 6.05.
Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:

Se de to metoder nedenfor.

Sådan bekræfter du ved hjælp af programmet "Sony | Music Center (SongPal)".
 1. Slut enheden til det samme Wi-Fi-netværk som din smartphone med programmet "Sony | Music Center (SongPal)".
 2. Start programmet "Sony | Music Center (SongPal)" på din smartphone.
 3. Vælg "SRS-ZR7"

 4. Vælg “Settings” (Indstillinger)

 5. Vælg “Other Settings” (Andre indstillinger)

 6. Bekræft firmwareversionen for SRS-ZR7

Sådan kontrolleres ved hjælp af en PC.
 1. Slut enheden til computeren med et LAN-kablet (medfølger ikke).

  Bemærk : Tilslut højttaleren direkte til en PC med LAN-kablet.
 2. Slut strømstikket (medfølger) til vekselstrømsadapteren (medfølger). Tryk på knappen (on/standby) for at tænde.

  Vent, til LINK-indikatoren holder op med at blinke og lyser konstant pink
 3. Vis Sony Network Device Setting på din pc
  1. Åbn en browser
  2. Indsæt følgende URL i adresselinjen: http://169.254.1.1

 1. Vælg sprog under Language Setup (Sprogopsætning), hvis den vises
 2. "X.XX.X.XX" er versionen under System Software Version i menuen Device Details (Enhedsinformation)

 3. Softwareversion, modelnavn og enhedsnavn, forbindelsestype, internetadgang, SSID og sikkerhedsmetode er eksempler.

Der er 2 enkle måder at opdatere firmwaren til SRS-ZR7 på:

Du skal brugeHvorfor anvende denne metode?
Internet/netværk
***ANBEFALES***
 • Et Ethernet-kabel eller en trådløs router til at oprette forbindelse fra SRS-ZR7 til internettet
 • Sådan kontrollerer du, om dit SRS-ZR7 er sluttet til:
  • en aktiv internetforbindelse
Vi anbefaler denne metode, da den er den hurtigste og nemmeste måde at opdatere din firmware.
USB-lagerenhed
 • En computer
 • En USB-lagerenhed
Opdater din firmware på denne måde, hvis du ikke kan gøre det via internettet.

Download og installer

Internet/netværk

Softwareopdateringen er tilgængelig via internettet (netværk). Kontroller følgende trin.
Bemærk: Du kan ikke opdatere til den seneste softwareversion, hvis systemet IKKE er tilsluttet internettet (netværk).
Vigtigt:

 • Kontroller, at din enhed er sluttet til en stikkontakt via USB AC-adapteren, før du starter opdateringen.

 1. Slut til en stikkontakt
  • Brug USB AC-adapteren og det medfølgende mikro-USB-kabel til at tilslutte enhedens DC IN 5V-port til en stikkontakt.
  Bemærk: Softwareopdateringen kan ikke udføres ved brug af batteristrøm
 2. Tilslutning til internettet (netværk)
  • Tilslut med programmet "Sony | Music Center (SongPal)" på din mobilenhed
  • Tilslutning via Wi-Fi Protected Setup (WPS)
  • Tilslutning vha. en PC
  Se i betjeningsvejledningen til enheden, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
 3. Hvis højttaleren er tændt, skal du trykke på (on/standby)-knappen og slukke for den
 4. Sæt den netledning, der er tilsluttet AC-adapteren, i en stikkontakt
  Bemærk: Softwareopdateringen kan ikke udføres, når enheden kun får strøm fra batteriet
 5. Tryk på (on/standby)-knappen for at tænde for strømmen
 6. Vent, til LINK-indikatoren holder op med at blinke og lyser konstant orange. Så snart der er en softwareopdatering tilgængelig, begynder knappen UPDATE/WPS (Opdater) at lyse
 7. Tryk på og hold UPDATE/WPS-knappen (Opdater) inde, til du hører biplyde. Når softwareopdateringen starter, begynder UPDATE/WPS-knappen (Opdater) at blinke.
  Bemærk: Højttaleren fungerer ikke under opdatering
 8. Blinken (interval og tilstand) på UPDATE/WPS-knappen (Opdater) skifter, mens opdateringen foregår
 9. UPDATE/WPS-knappen slukker, og højttaleren skifter automatisk til standby eller BLUETOOTH/Network standby (BLUETOOTH/Netværksstandby), når opdateringen er gennemført
 10. Kontroller versionen ved at følge de trin, der er beskrevet under Kontroller firmwareversionen, for at bekræfte, at opdateringen er gennemført.

Spørgsmål og svar

Alle funktions-LED'er lyser?

Softwareopdateringen mislykkedes. Tryk på (on/standby)-knappen for at slukke for højttaleren, og tænd derefter for den igen. Kontroller, at højttaleren har forbindelse til internettet, og at UPDATE/WPS-knappen (Opdater) lyser, og start derefter opdateringen igen.


UPDATE-lysindikatoren bliver ved med at lyse orange

Softwareopdateringen mislykkedes. Du kan udføre firmwareopdateringen på det personlige lydsystem via USB-flashdrev.


-indikatoren blinker rødt, og UPDATE/WPS-knappen blinker orange

Softwareopdateringen mislykkedes. Du kan udføre firmwareopdateringen på det personlige lydsystem via USB-flashdrev.


USB

Understøttede operativsystemer:

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1 - bør bruges i skrivebordstilstand.
 • Windows® 7 med Service Pack 1 (SP1)
 • Mac OS X (10.6) eller nyere

Optagemedier:USB-flash: Med en kapacitet på mere end 256 MB - funktion kan ikke garanteres med alle USB-flashdrev.

Bemærk:

 • Antallet af blink for UPDATE-indikatoren ændres, afhængigt af statussen for opdateringen. Indikatoren UPDATE starter med at blinke fire gange, og antallet af blink reduceres derefter med ét blink ad gangen, og stopper med at blinke, når opdateringen er fuldført.
 • Højttaleren skal være sluttet til strømforsyningen under hele opdateringen
 • Tag ikke netledningen ud, før opdateringen er fuldført.
 • Sluk ikke for strømmen under opdateringen.
 • Opdateringen tager normalt ca. 3 til 10 minutter.

 1. Luk alle andre kørende vinduer og programmer, bortset fra denne side.
 2. Læs vilkårene og betingelserne på denne side, og markér feltet for at bekræfte, at du accepterer dem.
 3. Download firmwareopdateringen. Filen SRS16002.UPG , 150 MB (157.327.552 byte) downloades.
 4. Gem filen på skrivebordet på din computer.
  Bemærk: Hvis du bruger Windows 10 eller 8.1, gemmes opdateringsfilen muligvis automatisk i downloadmappen. Klik på feltet Desktop (Skrivebord) på startskærmen, og find downloadfilen i mappen [Downloads] ved hjælp af Stifinder
 5. Kopiér opdateringsfilerne til USB-flashdrevet:
  1. Sæt det initialiserede (formaterede) USB-flashdrev i USB-stikket på din computer
  2. Kopiér mappen UPDATE til USB-flashdrevet.

Opdater lydsystemet via USB:

 1. Tilslut højttaleren til en stikkontakt, og tænd den ved at trykke på on/standby-knappen
 2. Når strømindikatoren lyser grønt, skal du sætte USB-flashdrevet i USB-stikket på højttaleren.
 3. Tryk på og hold knappen UPDATE/WPS nede, og tryk straks på og hold knappen FUNCTION nede. Hold begge knapper trykket ind i 4 sekunder, indtil der lyder nogle bip. - Når højttaleren opretter forbindelse til netværket, lyser UPDATE-indikatoren muligvis orange. Even in this case, please operate it
 4. USB-opdateringen starter, og UPDATE-indikatoren blinker orange - betjen ikke højttaleren under denne procedure.

 5. UPDATE-indikatoren (og strømindikatoren) blinker flere gange under opdateringen.
 6. Når opdateringen er fuldført, slukkes UPDATE-indikatoren, og højttaleren går automatisk til standbytilstand eller BLUETOOTH/netværksstandbytilstand.
  Bemærk: Når du tænder for højttaleren første gang efter en opdatering, blinker indikatoren UPDATE orange tre gange.
 7. Kontroller firmwareversionen