Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • SRS-HG1

VIGTIGT: Denne fil er kun til brug sammen med de angivne modeller. Ikke alle modeller markedsføres i alle lande

Om denne download

Fordele og forbedringer i forhold til den seneste opdatering

 • Forbedrer sikker kommunikation
 • Gør Spotify Connect tilgængeligt til brug, også med en gratis konto
 • VIGTIGT: Denne firmwareopdatering skal udføres med henblik på at bevare indbygget Chromecast til musiktjenester.
  Hvis du ikke manuelt installerer opdateringen, vil den blive installeret automatisk, på et tidspunkt hvor der er en aktiv netværksforbindelse, og enheden ikke bruges.

Tidligere fordele og forbedringer

 • Forbedrer sikker kommunikation
 • Tilføjet funktion til tilføjelse af højttaler
 • Tilføjet stemmevejledning til Bluetooth®-parringstilstand
 • Understøtter Spotify-afspilning på indbygget Chromecast
 • Betjenings- og stabilitetsforbedringer
 • Tilføjet multi-room-funktion via Google Cast
 • Understøtter musikafspilning fra SCMS-T-enheder via Bluetooth® under trådløs surroundfunktion
 • Tilføjet "trådløs surround- og trådløs stereo"-funktion
 • Understøtter lydindhold i høj opløsning via Google Cast
 • Understøtte spejlingsfunktion
  (Tilgængeligheden afhænger af land iht. Google Inc.)

Filoplysninger

Filnavn

 • Firmwareopdatering 6.05 til SRS-HG1

Filversion

 • 6.05

Udgivelsesdato

 • 06-08-2019

Forberedelser

Kontroller firmwareversionen

Hvis den viste version er "5.02" eller ældre, anbefaler vi på det kraftigste, at du opdaterer firmwaren.

Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har nu:

 1. Slut enheden til det samme Wi-Fi-netværk som din smartphone med programmet "Sony | Music Center (SongPal)".
 2. Start programmet "Sony | Music Center (SongPal)" på din smartphone.
 3. Vælg “SRS-HG1”

 4. Vælg “Settings” (Indstillinger)

 5. Vælg “Other Settings” (Andre indstillinger)

 6. Bekræft SRS-HG1 firmwareversionen

Download og installer

Softwareopdateringen er tilgængelig via internettet (netværk). Kontroller følgende trin.
Bemærk: Du kan ikke opdatere til den seneste softwareversion, hvis systemet IKKE er tilsluttet internettet (netværk).
Vigtigt:

 • Hvis enhedens strømindikator bliver ved med at blinke grønt selv efter tryk på tænd/sluk-knappen, skal du trykke på knappen "RESET" (Nulstil) i bunden af enheden.
 • Kontroller, at din enhed er sluttet til en stikkontakt via USB AC-adapteren, før du starter opdateringen.

 1. Slut til en stikkontakt
  • Brug USB AC-adapteren og det medfølgende mikro-USB-kabel til at tilslutte enhedens DC IN 5V-port til en stikkontakt.
  Bemærk: Softwareopdateringen kan ikke udføres ved brug af batteristrøm
 2. Tilslutning til internettet (netværk)
  • Tilslut med programmet "Sony | Music Center (SongPal)" på din mobilenhed
  • Tilslutning via Wi-Fi Protected Setup (WPS)
  • Tilslutning vha. en PC
  Se i betjeningsvejledningen til enheden, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
 3. Hvis højttaleren er tændt, skal du trykke på (on/standby)-knappen og slukke for den
 4. Sæt den netledning, der er tilsluttet AC-adapteren, i en stikkontakt
  Bemærk: Softwareopdateringen kan ikke udføres, når enheden kun får strøm fra batteriet
 5. Tryk på (on/standby)-knappen for at tænde for strømmen
 6. Vent, til LINK-indikatoren holder op med at blinke og lyser konstant orange. Så snart der er en softwareopdatering tilgængelig, begynder knappen WPS/UPDATE (Opdater) at lyse

 7. Tryk på og hold WPS/UPDATE-knappen (Opdater) inde, til du hører biplyde. Når softwareopdateringen starter, begynder WPS/UPDATE-knappen (Opdater) at blinke.Bemærk: Højttaleren fungerer ikke under opdatering
 8. Blinken (interval og tilstand) på WPS/UPDATE-knappen (Opdater) skifter, mens opdateringen foregår
 9. WPS/UPDATE-knappen slukker, og højttaleren skifter automatisk til standby eller BLUETOOTH/Network standby (BLUETOOTH/Netværksstandby), når opdateringen er gennemført
 10. Tjek versionen ved at følge de trin, der er beskrevet under Sådan kontrollerer du din firmwareversionfor at bekræfte, at opdateringen er blevet gennemført.

Spørgsmål og svar

Alle funktions-LED'er lyser

Softwareopdateringen mislykkedes. Tryk på (on/standby)-knappen for at slukke for højttaleren, og tænd derefter for den igen. Kontroller, at højttaleren har forbindelse til internettet, og at WPS/UPDATE-knappen (Opdater) lyser, og start derefter opdateringen igen.