Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • KDL-48WD655
 • KDL-48WD653
 • KDL-48WD650
 • KDL-40WD655
 • KDL-40WD653
 • KDL-40WD650
 • KDL-32WD605
 • KDL-32WD603
 • KDL-32WD600
 • KDL-49WD759
 • KDL-49WD758
 • KDL-49WD757
 • KDL-49WD756
 • KDL-49WD755
 • KDL-49WD754
 • KDL-49WD753
 • KDL-49WD752
 • KDL-49WD751
 • KDL-49WD750
 • KDL-43WD759
 • KDL-43WD758
 • KDL-43WD757
 • KDL-43WD756
 • KDL-43WD755
 • KDL-43WD754
 • KDL-43WD753
 • KDL-43WD752
 • KDL-43WD751
 • KDL-43WD750
 • KDL-32WD759
 • KDL-32WD758
 • KDL-32WD757
 • KDL-32WD756
 • KDL-32WD755
 • KDL-32WD754
 • KDL-32WD753
 • KDL-32WD752
 • KDL-32WD751
 • KDL-32WD750

Om denne download

Fordele og forbedringer i forhold til den seneste opdatering

 • Løser et problem med afspilning fra Netflix, hvor fejlmeddelelsen Netflix Error tvq-pm-100 (5.2.102) blev vist efter de første få sekunder af det valgte indhold
  • Efter installation af denne firmware skal du udføre en fabriksnulstilling*, hvis problemet stadig opstår:
   • Tryk på "Home"-knappen på fjernbetjeningen
   • Naviger ned til "Settings" (Indstillinger)
   • Vælg "Customer Support" (Kundesupport), og tryk på OK
   • Naviger ned, og vælg "Factory Settings" (Fabriksindstillinger), og tryk på OK
   • Vælg "Yes" (Ja), og tryk på OK, når du bliver spurgt om bekræftelse
   *BEMÆRK: Når der foretages en fabriksnulstilling, slettes alle data og indstillinger for dit TV.

Tidligere fordele og forbedringer

Følgende fordele og forbedringer er også inkluderet i denne opdatering.

 • Løser videoafspilningsproblemer med Netflix
 • Forbedrer Wi-Fi-forbindelse
 • Forbedrer tekst-tv
 • Løser problemer med miniaturer under brug af Photoshare-appen
 • Løser problemer med skærmtastaturet i internetbrowser-appen
 • Løser et problem, hvor TV'et ikke kan oprette forbindelse til det lokale Wi-Fi-netværk inden for 30 sekunder efter at være blevet slukket og tændt igen
 • Løser et problem, hvor afspilning hakker under afspilning af ".wav"-filer via USB-stick
 • Løser et problem, hvor TV-programmer placeret på et højere nummer end 100 ikke kan vælges, når der modtages signaler fra to (eller flere) satellitter
 • Løser et problem, hvor YouTube-grænsefladesproget ikke svarer til det sprog, der er valgt på TV'et
 • Løser problemer med eftersynkronisering, når du ser jordbaseret og kabel-TV
 • Løser problemer med afspilning af Netflix efter at have set TV på All4-appen
 • Løser et problem, hvor YouTube fortsætter buffering, når du ser betalt indhold
 • Løser et problem, hvor DVB-undertekster ikke vises, når du ser jordbaserede kanaler
 • Løser et problem, hvor Wi-Fi®-forbindelsen ikke fungerer efter den forrige opdatering
 • Løser et problem, hvor YouTube kan ikke afspille efter visning af MHEG-kanaler
 • Tilføjer indstilling af sommertid (for Tyrkiet og Aserbajdsjan)
 • Forbedrer TV'ets generelle ydeevne
 • Løser et problem, hvor videoindhold fra HbbTV ikke kan afspilles igen, når du har trykket på RETURN-knappen på fjernbetjeningen
 • Løser et problem, hvor der ikke vises eventoplysninger i den elektroniske programguide for satellitudsendelser
 • Løser et problem, hvor TV'et bliver ved med at genstarte, når du ser bestemte DVB-T2-kanaler
 • Løser et problem, hvor der ikke kom nogen lyd fra HDMI-tilslutninger ved brug af en ekstern enhed med Dolby Digital 5.1-funktionalitet
 • Løser et problem, hvor Dolby Digital 5.1-lyd ikke var tilgængelig på Netflix
 • Løser et problem, hvor TV'et ikke kan finde bestemte DVB-T2 PLP1-tjenester
 • Forbedrer visning under Netflix-afspilning
 • Forbedrer ydeevne og stabilitet på TV'et, når du ser DVB-C-signal
 • Forbedrer afkodning via CI+ efter at have set Netflix

Begrænsninger

 • Kun til brug sammen med produkter, der sælges i Europa. Ikke alle modeller sælges i alle lande.

Forberedelser

Kontroller softwareversionen

Din software er muligvis allerede opdateret. Hvis du er usikker, er det nemt at kontrollere, hvilken softwareversion du har, ved at følge disse anvisninger:

 1. Tænd for TV'et, og tryk på knappen [HOME] på fjernbetjeningen for at få vist startmenuen.
 2. Naviger til [Settings] (Indstillinger), og tryk på [Enter].
 3. Naviger til [Customer Support] (Kundesupport), og tryk på [Enter].
 4. Model- og softwareversion vises i øverste højre hjørne af skærmen: "v8.219" - hvis versionsnummeret er "v8.219" eller højere, så har du allerede den nyeste firmware.

Systemkrav

Du skal bruge

 • en computer med adgang til internettet
 • en USB-lagerenhed

Filoplysninger

Filnavn

 • Firmwareopdatering til v8.219 for TV

Navn på zip-fil

 • sony_tvupdate_2016_8219_emf_auth.zip

Filversion

 • 8.219

Filstørrelse

 • 145 849 421 byte

Udgivelsesdato

 • 03-07-2019

Download

Vigtig bemærkning

 • Læs anvisningerne omhyggeligt, ellers er der fare for, at TV'et ikke længere reagerer eller skal repareres.
 • Sluk ikke for TV'et - og afbryd ikke strømmen til det - mens det opdaterer.
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der er nævnt i instruktionerne.
 • Stop al optagelse, før du starter med at opdatere firmwaren. (kun modeller med USB-harddiskoptager)

Sådan downloader du opdateringsprogrammet

Før du installerer opdateringen, skal du downloade den fra internettet og gemme den på en USB-lagerenhed.

 1. Download opdateringsfilen til din PC.
  1. Klik på knappen [Download] øverst på denne side, og læs og accepter vilkår og betingelser.
  2. Klik på knappen [Download] nederst på siden for at downloade opdateringsfilen til din PC.
 2. Kontroller den downloadede fils navn og størrelse.
  1. Gå til den mappe, som filen blev downloadet til.
  2. Kontroller, at størrelsen på filen "sony_tvupdate_2016_8219_emf_auth.zip" er "145 849 421" byte.
   BEMÆRK: Til Windows PC skal du kontrollere "Størrelse" og ikke "Størrelse på disk" på skærmen med egenskaber.
 3. Udpak den downloadede fil.
  Når du har pakket den downloadede fil ud, kan du finde mappen "sony_dtv02B30B06B3B6_00100100".
 4. Sæt USB-lagerenheden i din PC.
 5. Kopier eller træk og slip mappen "sony_dtv02B30B06B3B6_00100100" til rodmappen på din USB-enhed.
  BEMÆRK: "Rodmappen" er det første eller øverste bibliotek på enheden, som indeholder alle andre mapper.
 6. Fjern USB-lagerenheden fra din computer, og fortsæt til næste afsnit.

Installer

Trin 1: Installer opdateringen

Når du har downloadet opdateringsfilen, kan du installere den på dit TV. Processen kan vare op til 15-30 minutter, og under installationen slukker TV'et og tænder derefter af sig selv igen. Følg nedenstående enkle trin:

 1. Tænd TV'et.
 2. Sørg for, at ingen USB-enheder er indsat i dit TV.
 3. Sæt din USB-lagerenhed med mappen "sony_dtv02B30B06B3B6_00100100" i en USB-port på TV'et.
  BEMÆRK: En hvilken som helst USB-port kan bruges, hvis TV'et har flere USB-porte.
 4. Tryk på [HOME] på fjernbetjeningen for at åbne startmenuen.
 5. Naviger til kategorien [Settings] (Indstillinger), og tryk på [Enter] for at vælge den.
 6. Naviger til og vælg [Customer Support] (Kundesupport).
 7. Naviger til og vælg [Software Update] (Softwareopdatering), og vælg [USB].
 8. Der vises en række meddelelser på TV-skærmen - følg anvisningerne på skærmen.
 9. Opdateringen starter, og et orange LED-lys begynder at blinke på TV'ets frontpanel.
  FORSIGTIG: Under softwareinstallationsprocessen skal du undlade at:
  • Fjerne USB-enheden
  • Slukke for dit TV
  • Tage strømstikket til TV'et ud af stikkontakten
 10. Når skærmbilledet "Firmware update complete" (Firmwareopdatering fuldført) vises, vil TV'et slukke og derefter tænde igen for at fuldføre opdateringen. - Du må ikke fjerne USB-enheden eller slukke for TV'et.
 11. Tag USB-lagerenheden ud af USB-porten, når TV'et igen er tændt.

Trin 2: Tjek, at opdateringen lykkedes

Kontroller den aktuelle softwareversion for at bekræfte, at opdateringen er blevet installeret.

 • Hvis versionsnummeret er "v8.219" eller højere, er softwareopdateringen gennemført.
 • Hvis versionsnummeret ikke er "v8.219" eller højere, skal du downloade og installere opdateringen igen.

Spørgsmål og svar

Muligt problem under opdateringen

Har du brug for flere oplysninger? Se vores ofte stillede spørgsmål om opdatering af software via internettet:

 • Bliver mine personlige indstillinger slettet ved opdateringen?
  Nej, alle dine personlige indstillinger bevares.

 • Kan jeg installere en ældre softwareversion?
  Nej. For at sikre at billedkvaliteten på dit TV er optimal, er det ikke muligt at installere ældre softwareversion: Den nyeste softwareversion indeholder alle fordele og forbedringer fra tidligere versioner.

 • Er det normalt, at TV'et genstarter under opdateringen?
  TV'et bliver normalt genstartet under opdateringen. Det tager længere tid for TV'et at genstarte, mens den nye software installeres.

Sådan skal du gøre, hvis du har problemer med at opdatere TV-firmwaren via internettet

Hvis en af meddelelserne "Der opstod en fejl under opdatering af software" eller "Software kan ikke opdateres vha. denne USB-enhed" vises på TV-skærmen, kan du gå videre til følgende procedurer for en mulig løsning:

 1. Kontroller, at din USB-lagerenhed fungerer, som den skal. Gør den det, kan du prøve at downloade opdateringsfilen igen.
 2. Sluk for TV'et ved at trykke på [POWER]-knappen på TV'et.
 3. Tryk på [POWER]-knappen igen, og udfør installationen igen.

Hvis meddelelsen "Der blev ikke fundet en nyere version af TV-softwaren" vises på TV-frontpanelets display, har dit TV muligvis allerede den nyeste softwareversion installeret, så du ikke behøver at opdatere den.

Du kan finde andre ofte stillede spørgsmål om fejlfinding under "Spørgsmål og svar" på supportwebstedet for Sony.