Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • ILCE-7M3

Om denne download

Fordele og forbedringer i forhold til den seneste opdatering

 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet

Tidligere fordele og forbedringer

Følgende fordele og forbedringer er også inkluderet i denne opdatering

v3.00 (04.11.2019 )
 • Tilføjer Eye AF i realtid til dyr [1]
 • Gør det muligt at betjene Eye AF i realtid ved at trykke halvvejs ned på udløseren eller ved at trykke på knappen AF-ON
 • Tilføjelse af funktionen for intervaloptagelse
 • Muliggør betjening med den trådløse fjernbetjening RMT-P1BT
 • Andre forbedringer:
  • [MENU] kan tildeles en brugerdefineret tast
  • [MENU]-fanebetjening med Fn-knappen
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet

 • [1]
 • Det er ikke muligt at registrere menneskers og dyrs øjne samtidigt.
 • Registrering af øjne kan måske være umuligt, afhængigt af omgivelser, type dyr eller dyrets bevægelse.
v2.10 (18-12-2018)
 • Forbedrer følgende:
  • I sjældne tilfælde holder kameraet op med at fungere under skrivning af RAW-data til et SD-kort, som allerede er blevet brugt flere gange.
   Bemærkninger:
   • Dette kan også medføre abnormiteter i de filer, der håndterer billederne, og forhindre, at billederne bliver vist på kameraet.
   • Ingen billeddata på hukommelseskortet vil blive beskadiget eller slettet udover data, som blev skrevet på det tidspunkt, hvor afbrydelsen skete.
 • Løser problemet forårsaget af et bestemt tredjepartshukommelseskort, som ikke kan genkendes af kameraer fra Sony
 • Forbedring af kameraets overordnede stabilitet
v2.00 (10-10-2018)
 • Understøttelse af "SEL400F28GM" og "SEL24F14GM"
  • Optimering af den optiske billedstabiliseringsydeevne og tilføjelse af en ny billedstabiliseringstilstand for objektiverne (Mode 3) (kun "SEL400F28GM").
  • Tilføjelse af en funktionsring (objektiv) i menuen.
   Bemærk: For SEL400F28GM-objektivet kan indstillingen APS-C S35/Full Frame Sel. tilknyttes funktionsringen ud over effektfokus.
  • Tilføjelse af indstillingen [Aperture Drive in AF] (Blændedrev i AF) i menuen.
   *Ved brug af objektivet "SEL400F28GM" eller "SEL24F14GM", når [Silent priority] (Lydløs prioritet) er valgt, reduceres den lyd, som blændedrevet udsender. Det er nyttigt ved optagelsesbetingelser, hvor kameraets
   støj bør holdes på et minimum. Bemærk, at autofokus kan blive langsommere, når [Silent priority] er valgt.
 • Nye funktioner:
  • [AF Track Sens] (Følsomhed for AF-sporing) kan tilknyttes en brugerdefineret tast.
  • Når den anvendes sammen med LA-EA3-monteringsadapteren, understøttes alle fokusområder.
   Bemærk: Tilføjede indstillinger for fokusområde: Zone, Udvid fleksibelt punkt og Fastlåsnings-AF.
   Bracketoptagelse er tilgængelig ved lydløs optagelse, når [File Format] (Filformat) er indstillet til [RAW] eller [RAW & JPEG] (RAW og JPEG) og [RAW File Type] (RAW-filtype) er indstillet til [Uncompressed] (Ikke-komprimeret).
 • Andre forbedringer:
  • Forbedring af ydeevnen og kameraets overordnede stabilitet.
  • Bedre gengivelse af RAW-billedernes farveovergange.
   Bemærk: Imaging Edge-software skal opdateres for at drage fordel af forbedringen af RAW-billedbehandlingen.
  • Ved optagelse med blitz i omgivelser med flimrende lys forbedres stabiliteten i eksponeringen.
  • Forbedring af administrationen af kontinuerligt optagede billeder som en gruppe.
   * Der henvises til HelpGuide for opdateret brug af funktionerne.
v1.01 (18-04-2018)
 • Løser et fænomen med "blinkende pixel" ved den nederste kant af billedet under XAVC S 4K (PAL 25p) optagelse (afhængigt af kombinationen af kameraindstillinger)
 • Løser et problem, hvor berøringspanelet nogle gange ikke reagerer
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet

Filoplysninger

Filnavn

 • ILCE-7M3 systemsoftware (firmware) opdatering ver. 3.01 (Mac)

Filversion

 • 3.01

Filstørrelse

 • 303.4 MB (303.409.627 byte)

Udgivelsesdato

 • 16-05-2019

Forberedelser

Kontroller systemsoftwareversionen

Følg nedenstående instruktioner for at kontrollere systemsoftwareversionen. Hvis systemsoftwareversionen er Ver.3.01, er opdateringen ikke nødvendig.

 1. Vælg Menu --> opsætningsunderside [7] --> Version på kameraet.
 2. Systemsoftwareversionen vises som illustreret nedenfor.

  Systemsoftwareversion

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibelt med følgende Mac-versioner:

 • macOS 10.12 – 10.14

Computerhardware

Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibelt med følgende hardware:

 • Plads på harddiskdrevet: 600 MB eller mere
 • RAM: 512 MB eller mere
  Bemærk: Luk al anden programsoftware før opdatering af systemsoftwaren.

Anden hardware

 • Strømkilde til kameraet
  Fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-FZ100.
  Bemærk: Opdateringen kan kun udføres, når batteriniveauet er Batteriniveau (tre mærker) eller mere. Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri. Frakobl det lodrette greb, før du opdaterer systemsoftwaren.
 • USB-kabel følger med kameraet
  Bemærk: Der gives ikke garanti for opdateringsfunktionaliteten med andre USB-kabler.

Download og installer

Vigtig bemærkning

 • Luk al anden programsoftware før opdatering af systemsoftwaren.
 • Brug en fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-FZ100.
 • Fjern ikke batteriet under opdateringen. Hvis strømmen afbrydes, kan kameraet blive umuligt at betjene.
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet, før du påbegynder opdateringsprocessen.
 • Opdateringen af systemsoftwaren tager ca. 10 minutter. Sørg for, at din computer ikke skifter til dvaletilstand i denne periode.
  Hvis computeren går i dvaletilstand, og opdateringen afbrydes, skal hele opdateringsprocessen genstartes.
 • Undlad at åbne "About This System Software Updater" (Om denne System Software Updater) i System Software Updater-menuen, da dette kan få Updater-softwaren til at blive afbrudt.
 • Tilslut ikke kameraet til andre enheder end din computer.

Sådan downloader du opdateringsprogrammet:

 1. Når du har læst ansvarsfraskrivelsen, skal du klikke på Download.
 2. Download af filen [Update_ILCE7M3V301.dmg] starter.
 3. Gem filen på skrivebordet (anbefales) på din computer.

Trin 1: Start opdateringen

 1. Luk alle åbne programmer på din computer.
 2. Dobbeltklik på filen [Update_ILCE7M3V301.dmg], som du downloadede. Tilslut ikke kameraet på dette tidspunkt.
 3. [Update_ILCE7M3V301] udvides.
 4. Dobbeltklik på ikonet [UpdateSetting Tool] UpdateSetting-værktøj.
 5. Hvis du vil indlæse en kerneudvidelse, bliver du i meddelelsen bedt om at tillade, at programmet foretager ændringer. Indtast adgangskoden til den administrative konto.
  Indtast brugernavn og adgangskode

  • Til brugere af macOS 10.13 eller 10.14
    Efter at meddelelsen fra systemet vises, vil skærmen for sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger blive vist.
   • Hvis følgende meddelelse vises, før "Sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger" vises, skal du trykke på knappen [OK].
    Tryk på knappen OK
   • Åbn fanen "Generelt" på skærmen "Sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger", og tillad læsning af "Sony Corporation"-systemsoftware.
    Skærmen Security and Privacy (Sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger)
    Bemærk: Hvis du tidligere har godkendt, vises skærmen for sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger ikke.
   • Hvis du bliver bedt om at genstarte macOS, efter at du har trykket på knappen [Allow] (Tillad), skal du genstarte og gå tilbage til starten af opdateringsprocessen.
   • Hvis skærmen "Sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger" stadig vises, skal du lukke vinduet.
   • Hvis meddelelsen vises, samtidig med at skærmen "Sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger" stadig vises, skal du lukke begge dele ved hjælp af knappen [OK].
    Skærmen System Extension Blocked (Systemudvidelse blokeret)

  • Til brugere af macOS 10.12 eller ældre
    Slut kameraet til computeren.
   • En dialogboks for USB-tilslutning vises.
    Tilslut enheden til computeren med USB-kablet
   • Slut kameraet og PC'en til USB-kablet (medfølger). "USB Mode" (USB-tilstand) vises på kameraets LCD-skærm.
   • Klik på [OK].Hvis meddelelsen vises, skal du lukke den med knappen [OK].
    Tryk på knappen OK
    Bemærk: Du må aldrig slukke kameraet eller frakoble USB-kablet, mens du opdaterer.

 6. System Software Updater starter.
  System Software Updater
  Bemærk: Hvis System Software Updater ikke starter, skal du dobbeltklikke på [System Software Updater] i mappen [Update_ILCE7M3V301] - [Resources] for at starte.

 7. Tænd for kameraet.

 8. I overensstemmelse med instruktionerne i System Software Updater-vinduet på kameraet skal du vælge Menu --> Setup subpage [4] (Opsætning underside [4]) --> USB Connection (USB-tilslutning) og kontrollere, om Mass Storage (Masselagring) er valgt.Hvis der er valgt en anden tilstand end Mass Storage (Masselager), skal du vælge Mass Storage (Masselager).
  Opsætning 3 – Masselagring

 9. Tilslut kameraet til computeren med det medfølgende USB-kabel. "USB Mode" (USB-tilstand) vises på kameraets LCD-skærm.
  Bemærk: Hvis computeren ikke kan finde enheden, vises meddelelsen "Could not find the camera for this update." (Kunne ikke finde kameraet til denne opdatering.) på computerskærmen. Prøv følgende:
  • Tag USB-kablet ud, og sæt det i igen.
  • Hvis computeren har flere USB-terminaler, kan du forsøge med andre terminaler.

  Når kameraet er tilsluttet computeren med USB-kablet, kan det til tider ske, at der vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at genstarte computeren.
  Fjern i dette tilfælde batteripakken fra kameraet, genstart computeren, og følg vejledningen fra "2. Start System Software Updater".

 10. Klik på [Next] (Næste). Det aktuelle versionsnummer og det opdaterede versionsnummer vises nederst i venstre side af skærmen.Når du har kontrolleret, at den nuværende softwareversion er "Ver.3.00 eller tidligere", skal du klikke på Next (Næste). Hvis den nuværende systemsoftwareversion er 3.01 eller nyere, er opdateringen ikke nødvendig.I dette tilfælde skal du frakoble kameraet fra computeren, og klik på Finish (Afslut). Sluk kameraet, fjern batteripakken, sæt batteriet i igen, og tænd kameraet igen.
  Opdatering er påkrævet
  Aktuel version og opdaterede versionsnumre

  Opdatering er ikke påkrævet
  Opdatering er ikke påkrævet

 11. Kameraet nulstilles automatisk.
  Nedenstående skærmbillede vises.
  Kameraet nulstilles automatisk
  Bemærk: Indlæsningsikonet vises muligvis ikke. Dette afhænger af den operativsystemversion, du anvender.

 12. Start opdateringen
  Efter automatisk nulstilling vises følgende skærmbillede, og opdateringen starter. Statuslinjen vises under opdateringsprocessen (ca. 10 minutter).
  Bemærk: Sluk ikke for kameraet, og tag ikke USB-kablet ud under opdateringen.
  Opdater statuslinje

 13. Fuldfør opdateringen
  Når opdateringen er gennemført, genstarter kameraet automatisk. Kontroller, at kameraet er tændt, og vent, indtil LCD-skærmen vises igen.Klik på Finish (Afslut), når LCD-skærmen vises, og tag USB-kablet ud.
  Klik på Finish (Afslut)
  Bemærk: Efter genstart vises der muligvis en advarsel om datagendannelse. Dette er normalt. Vent, indtil denne advarsel forsvinder.
  Gendanner data. Vent...

Trin 2: Bekræft, at systemsoftwareversionen på din enhed er Ver.3.01.

 1. Vælg Menu > Setup subpage [7] (Opsætning underside [7]) > Version på kameraet.
 2. Systemsoftwareversionen vises som illustreret nedenfor.
  Opdateret systemsoftwareversion

Spørgsmål og svar

Opdateringen gennemføres ikke

Når skærmen forbliver sort i mere end 15 minutter, skal du følge disse trin for at foretage fejlfinding af problemet:

 1. Fjern USB-kablet fra computeren.
 2. Fjern batteriet og tag AC-adapteren ud af kameraet, lad det være et par minutter, og sæt derefter batteriet i igen, eller tilslut AC-adapteren.
 3. Genstart computeren.
 4. Tænd for kameraet, og udfør installationen igen.