Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • ILCE-7SM2

Om denne download

Fordele og forbedringer i forhold til den seneste opdatering

 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet

Tidligere fordele og forbedringer

Følgende fordele og forbedringer er også inkluderet i denne opdatering.

 • Tilføjer funktionen Auto Pwr Temp OFF.* (Sluk automatisk ved høj temperatur)
  Hvis den samme del af din hud berører kameraet i længere tid, mens kameraet er i brug, selv hvis kameraet ikke føles varmt, kan det give symptomer på en lille forbrænding, f.eks. rødme eller vabeldannelse.
  Vær særlig opmærksom i følgende situationer, og træf de nødvendige forholdsregler, brug f.eks. et stativ.
  • Når du bruger kameraet i omgivelser med høj temperatur
  • Når en person med dårlig blodcirkulation eller nedsat følesans bruger kameraet
  • Når du bruger kameraet med funktionen Auto Pwr Temp OFF. indstillet til [High]
 • Nemmere betjening af kameraet:
  1. Nemmere brugervenlighed, AF-området er indstillet til fleksibelt punkt
   Se flere oplysninger her.
  2. Tilføjer Live-View-visning i brugerdefineret knaptildeling
  3. Tilføjer funktion til angivelse af filnavn
 • Understøtter LED for synligt lys i ekstern blitz til AF (HVL-F45RM)
 • Forbedrer udløserforsinkelse ved anvendelse af trådløs blitz
 • Forbedret billedkvalitet, når Lang eksponering NR er slået fra
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet
 • Understøtter radiostyret lyssætningssystem.

Filoplysninger

Filnavn

 • ILCE-7SM2 systemsoftware (firmware) opdatering Ver. 3.01 (Windows)

Filversion

 • 3.01

Filstørrelse

 • 238 MB (250,211,536 byte)

Udgivelsesdato

 • 16-05-2019

Forberedelser

Kontroller systemsoftwareversionen

Følg nedenstående instruktioner for at kontrollere systemsoftwareversionen. Hvis systemsoftwareversionen er Ver.3.01, er opdateringen ikke nødvendig.

 1. Vælg Menu --> opsætningsunderside [6] --> Version på kameraet.
 2. Systemsoftwareversionen vises som illustreret nedenfor.

  Systemsoftwareversion

Systemkrav

Operativsystemer


Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibel med de mest almindeligt anvendte Microsoft Windows-versioner:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Computerhardware


Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibelt med følgende hardware:
 • Plads på harddiskdrevet: 500 MB eller mere
 • RAM: 512 MB eller mere
  Bemærk: Luk al anden programsoftware før opdatering af systemsoftwaren.
 • Strømkilde til kameraet
  • Fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-FW50 eller AC-adapter AC-PW20 (sælges separat).

   Bemærk: Opdateringen kan kun udføres, når batteriniveauet er Batteriniveau (tre mærker) eller mere. Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri. Frakobl det lodrette greb, før du opdaterer systemsoftwaren.
 • USB-kabel følger med kameraet

  Bemærk: Der gives ikke garanti for opdateringsfunktionaliteten med andre USB-kabler.

Download og installer

Vigtig bemærkning

 • Brug en fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-FW50 eller AC-adapter AC-PW20 (sælges separat).
 • Fjern ikke batteriet under opdateringen. Hvis strømmen afbrydes, kan kameraet blive umuligt at betjene.
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd.
 • Sørg for, at din computer ikke skifter til dvaletilstand.
 • Tilslut ikke kameraet til andre enheder end din computer.

Sådan downloader du opdateringen:

 1. Sørg for, at du er logget på med administratorrettigheder.
 2. Efter at have læst ansvarsfraskrivelsen skal du klikke på knappen [Download] nedenfor.
 3. Download af filen [Update_ILCE7SM2V301.exe] starter.
 4. Gem filen på skrivebordet (anbefales) på din computer.


 5. Bemærkning til brugere af Windows 8.1/10:

  Opdateringsfilen bliver gemt i mappen [Downloads] under de oprindelige indstillinger for Internet Explorer. Klik på feltet [Desktop] (Skrivebord) på startskærmen, og find den downloadede fil i mappen [Downloads] ved hjælp af Stifinder.

Trin 1: Start opdateringen

 1. Luk alle åbne programmer på din computer.
 2. Dobbeltklik på filen [Update_ILCE7SM2V301.exe], som du downloadede. - Tilslut ikke kameraet på dette tidspunkt.
 3. System Software Updater starter.

  System Software Updater

 4. Tænd for kameraet.
 5. I overensstemmelse med instruktionerne i System Software Updater-vinduet på kameraet skal du vælge Menu --> Setup subpage [4] (Opsætning underside [4]) --> USB Connection (USB-tilslutning) og kontrollere, om Mass Storage (Masselagring) er valgt.
  Hvis der er valgt noget andet end Mass Storage (Masselager), skal du vælge Mass Storage(Masselager).

  Trin 3 – Masselagring

 6. Tilslut kameraet til computeren med det medfølgende USB-kabel. "USB Mode" (USB-tilstand) vises på kameraets LCD-skærm.
  Bemærk: Når kameraet er tilsluttet computeren, slukker kameraets LCD-skærm. Gå videre til næste trin.
  Hvis LCD-skærmen på videokameraet ikke slukker, kan du prøve en af følgende metoder.
  • Tag USB-kablet ud, og sæt det i igen.
  • Hvis computeren har flere USB-terminaler, kan du forsøge med andre terminaler.
  Når kameraet er tilsluttet computeren med USB-kablet, kan det til tider ske, at der vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at genstarte computeren. Fjern i dette tilfælde batteripakken fra kameraet, genstart computeren, og følg vejledningen fra "2. Start System Software Updater".
 7. Kontroller LCD-skærmen på kameraet, og klik på Next (Næste). Det aktuelle versionsnummer og det opdaterede versionsnummer vises nederst i venstre side af skærmen. Når du har kontrolleret, at den nuværende softwareversion er "Ver.3.00 eller tidligere", skal du klikke på Next (Næste). Hvis den nuværende systemsoftwareversion er 3.01 eller nyere, er opdateringen ikke nødvendig. I dette tilfælde skal du frakoble kameraet fra computeren, og klik på Finish (Afslut). Sluk kameraet, fjern batteripakken, sæt batteriet i igen, og tænd kameraet igen.

  Opdatering er påkrævet
  System Software Updater – aktuel version

  Opdatering er ikke påkrævet
  Opdatering er ikke påkrævet

 8. Klik på Next (Næste). Følgende skærm vises.
  Nulstil kameraet automatisk
 9. Efter automatisk nulstilling vises følgende skærmbillede.
  Statuslinjen vises under opdateringsprocessen (ca. 5 minutter).
  Opdater statuslinje
  Bemærk: Sluk ikke for kameraet, og tag ikke USB-kablet ud under opdateringen.
 10. Når opdateringen er gennemført, genstarter enheden automatisk. Kontroller, at enheden er tændt, og vent, indtil LCD-skærmen starter. Klik på Finish (Afslut), når LCD-skærmen vises, og tag USB-kablet ud.
  Klik på Finish (Afslut)
  Efter genstart vises der muligvis en advarsel om datagendannelse. Det er normalt. Vent, indtil denne advarsel forsvinder.
  Gendanner data. Vent...

Trin 2: Kontroller, at systemsoftwareversionen på din enhed er Ver 3.01.

 1. Vælg Menu --> opsætningsunderside [6] --> Version på kameraet.
 2. Systemsoftwareversionen vises som illustreret nedenfor.

  Aktuel systemsoftwareversion

Spørgsmål og svar

Opdateringen gennemføres ikke

Når skærmen forbliver sort i mere end 15 minutter, skal du følge disse trin for at foretage fejlfinding af problemet:

 1. Fjern USB-kablet fra computeren.
 2. Fjern batteriet og tag AC-adapteren ud af kameraet, lad det være et par minutter, og sæt derefter batteriet i igen, eller tilslut AC-adapteren.
 3. Genstart computeren.
 4. Tænd for kameraet, og udfør installationen igen.