Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

VIGTIGT: Denne fil er kun til brug sammen med de identificerede modeller. Ikke alle modeller sælges i alle lande.

Om denne download

Fordele og forbedringer i forhold til den seneste opdatering

 • Tilføjer en funktion, der muliggør, at SensMe™ kan analysere kanaler internt:
  • Lydkilder, for hvilke der tidligere ikke kunne hentes analyseresultater fra netværket, kan nu blive analyseret
  • Du kan nu angive album, mapper og numre og analysere deres SensMe™-kanaler
  • Standardanalysetiden for 5 minutters indhold er ca. 12 minutter
  • Hvis denne opdatering ikke udføres, bliver nyt indhold, der er tilføjet fra maj 2019 og fremover, ikke automatisk føjet til SensMe™-kanalerne
 • Løser problemet, hvor man modtager meddelelsen "In the process of updating database or communicating with other devices." (I gang med at opdatere databasen eller kommunikere med andre enheder.), og hvor nedlukning ikke er mulig
 • Løser problemet med, at visse FLAC-filer ikke kan afspilles
Bemærk:
 • Hvis du bruger programmet "HDD Audio Remote", skal du også installere denne opdatering
 • Den nyeste version af programmet "HDD Audio Remote" understøtter ikke operativsystemerne Android 3 (eller tidligere) eller iOS 8 (eller tidligere)

Tidligere fordele og forbedringer

 • Tilføjer understøttelse af internt DSD-output med USB DAC-produkter
 • Tilføjer indstilling for øvre lydstyrkegrænse (kun HAP-S1)
 • Forbedrer betjeningen, hvor HAP kan tænde for strømmen ved at tilgå medieserveren, mens netværket er i standby
 • Muligt at bruge Spotify Connect selv med en gratis konto
 • Ændrer metoden for adgang til Gracenote-serveren
  (Adgang er ikke tilgængelig efter 04.01.2019 uden firmwareopgradering 18777R eller senere)
 • Understøtter ændringerne for specifikationerne i Spotify-tjenesten
 • Forbedrer tilslutning til og betjening med USB DAC-produkter
 • Forbedrer stabiliteten ved brug af programmet "HDD Audio Remote" over længere tid
 • Løser et problem, hvor musikfiler ikke kan overføres fra en Windows10 PC via PC-indstillinger
 • Forbedret afspilningskvalitet ved brug af digital USB-udgangsfunktion
 • Forbedret netværksforbindelse med programmerne "HDD Audio Remote" eller "HAP Music Transfer"
 • Forbedret sikker kommunikation
 • Understøtter følgende funktioner:
  • Medieserverfunktion
  • Digital USB-udgangsfunktion (USB-hub til tilslutning af 1 harddisk, 1 CD-drev og 1 USB DAC)
  • Søgehandlinger
  • Fade ind/ud-funktion
  • Tilføjer funktionen "Go to genre/artist/album/folder" (Gå til genre/kunstner/album/mappe) i menuen Options (Indstillinger)
 • Tilføjer følgende handlinger:
  • Sæt næste nummer i kø til at blive afspillet efter det nummer, der i øjeblikket afspilles, Sæt nummeret i kø til at blive afspillet som sidste nummer
  • Slet et nummer fra afspilningskøen
  • Opret en afspilningsliste med afspilningskøen
  • Slet afspilningslisten
  • Slet et nummer fra afspilningslisten
  • Slet oplysninger fra den frakoblede eksterne harddisk

Filoplysninger

Filnavn

 • Firmwareopdatering 19226R til HAP-S1 / Z1ES

Filversion

 • Version 19226R

Udgivelsesdato

 • 18-04-2019

Forberedelser

Kontroller firmwareversionen

Din firmware er måske allerede opdateret, særligt hvis du har en ny HAP-S1 / Z1ES-model. Hvis versionsnummeret er 19226R eller højere, behøver du ikke en opdatering.

Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:

 1. Tænd din HAP-S1 / Z1ES
 2. Tryk påHOME (HJEM) på HAP-S1 / Z1ES, og vent, indtil startmenuen vises på LCD-skærmen, før du fortsætter
 3. I Home menu, (Startmenuen) skal du markere Settings (Indstillinger) og derefter vælge ENTER på Jog dial
 4. I menuen Settings (Indstillinger) skal du markere System Settings (Systemindstillinger) og derefter vælge ENTER på Jog dial
 5. Marker System Information (Systeminformation) og vælg ENTER
 6. På LCD-skærmen ser firmwareversionsnummeret ud som følger:
  "Softwareversion 19226R" - hvis versionsnummeret er 19226R eller højere, har du allerede den seneste firmwareversion

Du skal bruge

 • et ethernetkabel til at slutte din HAP-S1 / Z1ES til internettet i tilfælde af en tilkoblet LAN-forbindelse
 • en aktiv internetforbindelse

Vigtig bemærkning

Opdateringen er som regel helt enkel. Sådan kan du sikre dig, at det virker første gang:

 • Læs instruktionerne omhyggeligt, ellers risikerer du at beskadige din HAP-S1 / Z1ES
 • Sluk ikke for HAP-S1 / Z1ES - og afbryd ikke strømmen til den - mens den opdaterer
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der nævnes i instruktionerne

Download og installer

Opsætning af udstyret

 1. Slut HAP-S1 / Z1ES til internettet via et ethernetkabel eller Wi-Fi
 2. Tænd din HAP-S1 / Z1ES

Hent opdateringen:

 1. Tryk på HOME (HJEM), og vent, indtil startmenuen vises på LCD-skærmen, før du fortsætter
 2. I Home menu, (Startmenuen) skal du markere Settings (Indstillinger) og derefter vælge ENTER på Jog dial
 3. I menuen Settings (Indstillinger) skal du markere Network Update (Netværksopdatering) og derefter vælge ENTER på Jog dial
 4. Meddelelsen Perform version update? (Skal versionsopdateringen udføres?) vises på LCD-skærmen
 5. Vælg OK , og tryk derefter på ENTER
 6. Downloadprocessen starter, og du ser downloadskærmen på LCD-skærmen
 7. Når overførslen er færdig, begynder opgraderingen, og opgraderingsskærmen vises på LCD-skærmen
 8. Efter opgraderingen er gennemført, genstarter HAP-S1 / Z1ES automatisk Undlad at slukke HAP-S1 / Z1ES, indtil opdateringen er gennemført
 9. Kontroller firmwareversionen. Hvis versionsnummeret er 19226R, er firmwareopdateringen gennemført korrekt

Spørgsmål og svar

Muligt problem under opdateringen

Hvad du skal gøre, hvis du har problemer med at opdatere HAP-S1 / Z1ES-firmwaren via internettet.

Meddelelsen "Cannot connect to server" (Kan ikke få forbindelse til serveren) vises på LCD-skærmen.
Dette problem kan skyldes netværksforbindelsen.

 1. Hvis der er tale om en tilsluttet LAN-forbindelse, skal du kontrollere, om LAN-kablet er sat i
 2. Under netværksindstillinger skal du kontrollere, om du har bekræftet, at din HAP-S1 / Z1ES har sin egen IP-adresse
 3. Prøv at opdatere igen

Strømmen blev afbrudt under opdateringen.
Tænd for HAP-S1 / Z1ES, og prøv at opdatere igen

Opdateringsprocessen (trin 6 under "Get the update above") (Få opdateringen ovenfor) har allerede varet over 60 minutter, og den er stadig ikke afsluttet.
Annuller netværksopdateringen, og kontroller derefter netværksforbindelsen.

Opdateringsprocessen (trin 7 under "Get the update above") (Få opdateringen ovenfor) har allerede varet over 60 minutter, og den er stadig ikke afsluttet.

 1. Tag stikket ud af kontakten, vent et par minutter, og sæt det så i igen
 2. Tænd din HAP-S1 / Z1ES
 3. Prøv at opdatere igen

Opdateringsdatabaseprocessen stoppede med en fejlmeddelelse.
Sluk og tænd din HAP-S1 / Z1ES. Opdateringsdatabaseprocessen genstarter.