Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • CCB-WD1

Om denne download

Fordele og forbedringer

 1. Kompatibilitet med DSC-RX0M2
  Følgende funktioner i DSC-RX0M2 kan bruges med kamerabetjeningsboksen.
  • Zoom med skarp billedkvalitet (*1)
  • Autofokusknap
 2. Forbedring af grundlæggende funktioner og ekstra funktioner
  • Hurtigere overførsel af filer fra CCB til pc
  • Importer kun alle nye filer
  • Importer alle filer fra alle kameraer
  • Øget filstørrelsesgrænse for filoverførsler fra CCB til pc (tidligere begrænset til 4 GB) (*2)
  • Tilføjet funktion til at navngive filerne med optagelsestid for at skelne mellem indhold, der er optaget samtidigt
  • Forbedret stabilitet og ydeevne
 Vigtigt:
(*1) Zoomfunktionen i DSC-RX0 understøttes ikke.
(*2) Det er muligt at overføre filmfiler på op til 40 GB.
*Den opdaterede kamerabetjeningsboks kan bruges sammen med DSC-RX0 version 3.00 eller nyere. Besøg venligst produktsiden Downloadafsnit for DSC-RX0 på vores supportwebsted.
*Se HelpGuide for at få flere oplysninger om opdaterede funktioner.

Filoplysninger

Filnavn

 • CCB-WD1 systemsoftware (firmware) opdatering Ver. 2.00

Filversion

 • 2.00

Filstørrelse

 • Windows: 42,3 MB (44.424.632 byte)/Mac®: 44,4 MB (44.424.632 byte)

Udgivelsesdato

 • 11-04-2019

Forberedelser

Kontroller systemsoftwareversionen

Følg nedenstående instruktioner for at kontrollere systemsoftwareversionen. Hvis systemsoftwareversionen er Ver. 2.00, er opdateringen ikke nødvendig.

 1. Tilslut USB-kablet fra computeren til kamerabetjeningsboksen (CCB-WD1).
 2. Start webbrowseren på den betjente pc, og få adgang til
  URL: http://169.254.200.200
  indtast adresse
 3. Den aktuelle version af kamerabetjeningsboksen, der er tilsluttet til webbrowseren, vises.
  Kontroller, om opdateringen er nødvendig.
  gammel version

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibel med følgende OS-versioner:

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Apple® macOS 10.12 – 10.14

Computerhardware

Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibel med følgende hardware:

 • Plads på harddiskdrevet: 500 MB eller mere (Windows)/600 MB eller mere (Mac®)
 • RAM: 512 MB eller mere
  Bemærk: Luk al anden programsoftware før opdatering af systemsoftwaren.

Anden hardware

 • USB-kabel, der fulgte med kamerabetjeningsboksen
  Bemærk: Der gives ikke garanti for opdateringsfunktionaliteten med andre USB-kabler.
 • AC-adapter (AC-UUD12) leveres med kamerabetjeningsboksen
 • LAN-kabel
  Bemærk: Det anbefales, at du bruger LAN-kabler klassificeret som kategori 5e eller højere.
 • Skift af hub
  Bemærk: Det anbefales, at du anvender 1000BASE-T skift af hubs for at opdatere flere kamerabetjeningsbokse samtidig.

Download og installer

Vigtig bemærkning

 • Brug AC-adapteren (AC-UUD12).
 • Sørg for, at din computer ikke skifter til dvaletilstand.
 • Tilslut ikke kamerabetjeningsboksene til andre enheder end din computer.

Sådan downloader du opdateringsprogrammet:

 1. Sørg for, at du er logget på med administratorrettigheder.
 2. Når du har læst ansvarsfraskrivelsen, skal du klikke på Download.
 3. Download af filen [Update_CCBWD1V0200.zip] starter.
 4. Gem filen på skrivebordet (anbefales) på din computer.

 5. Bemærkning til brugere af Windows 8.1/10:
  Opdateringsfilen bliver gemt i mappen Downloads med standardindstillingerne for Internet Explorer.Klik på feltet Desktop (Skrivebord) på startskærmen, og find den downloadede fil i mappen Downloads ved hjælp af Stifinder.

Trin 1: Start opdateringen

 1. Luk alle programmer, der kører i øjeblikket på din computer.
 2. Tilslut computeren og kamerabetjeningsboksen med et LAN-kabel.
  • Opdater nogle (*) kamerabetjeningsbokse
   *Der kan understøttes op til 100 enheder
   multitilslutningsdiagram
  • Opdater én kamerabetjeningsboks
   enkelttilslutningsdiagram
 3. Sæt kamerabetjeningsboksens tænd/sluk-knap til "ON".
  Bemærk: Selvom kameraet ikke er tilsluttet, er det muligt at opdatere.
 4. Start webbrowseren på den betjente pc, og få adgang til
  URL: http://169.254.200.200
 5. Klik på fanen [Box] (Boks) i den viste webbrowser.
  Klik på fanen Box (Boks)
 6. Klik på knappen [Update] (Opdater) ved siden af firmwareopdateringen.
  Klik på knappen Update (Opdater)
 7. Når dialogboksen med bekræftelsesmeddelelsen vises, skal du klikke på knappen [OK] i dialogboksen.
  klik på knappen OK
  Bemærk: Klik på knappen [Cancel] (Annuller) i dialogboksen for at annullere opdateringen.
 8. Vælg den firmware, der er downloadet på forhånd, fra filreferencedialogboksen.
  Bemærk: Klik på [Cancel] (Annuller) for at annullere brugerens opdatering.
 9. Overfør opdateringsfilen til kamerabetjeningsboksen
  Der vises en meddelelsesdialogboks under filoverførsel, og firmwaren overføres til kamerabetjeningsboksen.
  overfører
  Bemærkninger: Når flere kamerabetjeningsbokse er tilsluttet, vil de blive overført én ad gangen.
  • Klik på knappen [Cancel] (Annuller) i dialogboksen for at annullere opdateringen.
  • Hvis du annullerer opdateringen, kommer du tilbage til proceduren "Click the update" (Klik på opdateringen).

  • Træk ikke LAN-kablerne ud, og sluk ikke for kamerabetjeningsboksen, mens den kører. Det kan medføre en fejl i produktet.
  • En afbrydelse kan ikke udføres, når overførslen er gennemført, og opdateringen er startet.
 10. Udfør opdateringen.
  Den igangværende opdatering af meddelelsesdialogboksen vises, og opdateringen starter.
  opdaterer
  Bemærk: Opdateringen vil blive implementeret på samme tid, selvom flere kamerabetjeningsbokse er tilsluttet.
 11. Fuldfør opdateringen, og bekræft genstarten af kamerabetjeningsboksen. Når dialogboksen med meddelelse om gennemført opdatering vises, skal du klikke på knappen [OK].
  Fuldfør opdateringen
 12. Genstart kamerabetjeningsboksen. Dialogboksen med meddelelse om genstart vises, og kamerabetjeningsboksen genstartes.
  Genstart kamerabetjeningsboksen

Trin 2: Bekræft, at systemsoftwareversionen på din enhed er Ver. 2.00.

 • Når kamerabetjeningsboksen starter op, vises en ny version i webbrowseren. Opdateringen er fuldført.
  ny version

Spørgsmål og svar

 • Når dialogboksen "Error" (Fejl) vises, mens du vælger fil
  Hvis følgende dialogboks vises, når du vælger en fil, er den korrekte firmwarefil muligvis ikke valgt.
  ugyldig fil
  Klik på knappen [OK] i dialogboksen. Den vender tilbage til skærmen for proceduren "Click the update" (Klik på opdateringen).
  Vælg den rigtige firmwarefil, og opdater igen.

 • Når "Update Warning" (Advarsel vedr. opdatering) vises på tidspunktet for opdateringen
  Hvis du ser følgende skærm efter gennemført opdatering, er kamerabetjeningsboksen allerede blevet opdateret, eller den firmware, du forsøgte at opdatere, er muligvis ældre.
  advarsel vedr. opdatering
  Det kan ske, hvis versionerne blandes sammen, som når du f.eks. opdaterer nogle kamerabetjeningsbokse på forhånd.
  Kamerabetjeningsboksen med ovenstående opdateres ikke under denne opdatering. Hvis du har brug for at opdatere, skal du kontrollere firmwareversionen igen.

 • Når "Update failed" (Opdatering mislykkedes) vises ved start (herunder genstart)
  Hvis du ser følgende skærm, når der tændes for kamerabetjeningsboksen (herunder genstart),er opdateringen muligvis ikke gennemført, som f.eks. når kamerabetjeningsboksen blev slukket under opdateringen.
  opdatering mislykkedes
  Kamerabetjeningsboksen, der vises herover, er ikke blevet opdateret korrekt. Gå tilbage til skærmbilledet for proceduren "Click the update" (Klik på opdateringen), og opdater igen.