Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende TV-modeller:

 • KD-65AF9
 • KD-55AF9
 • KD-75ZF9
 • KD-65ZF9

Om denne download

Fordele og forbedringer i forhold til den seneste opdatering

 • Det problem, der forhindrer installationen af Kodi-appen, er løst – du kan nu installere og bruge appen
 • HDR-indhold på YouTube bliver nu registreret automatisk og vist i HDR-format
 • Løser et kompatibilitetsproblem, hvor information og de numeriske taster (0-9) ikke fungerede korrekt med visse udbydere
 • Løser et symptom hvor der under visse omstændigheder blev vist lodrette streger på billedet

Tidligere fordele og forbedringer

Følgende fordele og forbedringer er også inkluderet i denne opdatering.

 • Beskrivelser af lande og regioner er blevet føjet til nogle sprog i menuen Sprogindstillinger
 • WPS-funktionen (Wi-Fi Protected Setup) er ikke længere tilgængelig for trådløse netværksforbindelser.
 • For at sørge for en sikker tilslutning til et nyt trådløst netværk, skal du vælge dit Wi-Fi-netværks SSID (navn) på listen over tilgængelige netværk, og angive den trådløse nøgle/adgangskode, når du bliver bedt om det. Alternativt kan du bruge et Ethernet-kabel til at forbinde TV'et direkte til din router for at opnå optimale tilslutningsmuligheder
 • Forbedrer TV'ets generelle ydeevne
 • Forbedrer Wi-Fi-forbindelse

Begrænsninger

 • Kun til brug sammen med produkter, der sælges i Europa. Ikke alle modeller sælges i alle lande.

Forberedelser

Kontroller softwareversionen

Din software er muligvis allerede opdateret. Hvis du er usikker, er der nemt at kontrollere, hvilken softwareversion du har, ved at følge disse anvisninger:

 1. Tryk på knappen [HELP] på fjernbetjeningen.
 2. På TV-skærmen bør du kunne se firmwareversionsnummeret.


[1] Model
[2] Softwareversion

Hvis versionsnummeret er "PKG6.0744.xxxx" eller højere, har du allerede den nyeste softwareversion, og opdatering er ikke nødvendig.

Der er 2 måder at opdatere firmwaren på dit BRAVIA-TV på:

 • Ved hjælp af funktionen "Søg automatisk efter opdatering" (anbefales)
 • Med en USB-lagerenhed
Ved hjælp af funktionen "Søg automatisk efter opdatering" (anbefales):
Sony leverer softwareopdateringer for at kunne forbedre funktioner og give brugere den nyeste TV-oplevelse. Den nemmeste måde at modtage softwareopdateringer på er via TV'ets internetforbindelse.
BEMÆRK: Sørg for, at funktionen "Søg automatisk efter opdatering" er aktiveret. (Denne indstilling er som standard aktiveret).
 1. Tryk på knappen [HELP] på fjernbetjeningen.
 2. Vælg [Systemsoftwareopdatering].
 3. Vælg [Søg automatisk efter opdatering].

VIGTIGT: De følgende afsnit – "Systemkrav", "Filoplysninger", "Download" og "Installer" – handler om opdateringsprocessen ved hjælp af en USB-lagerenhed. Du kan ignorere dem, hvis du har fuldført opdateringen ved hjælp af funktionen "Søg automatisk efter opdatering".

Du kan finde andre ofte stillede spørgsmål om fejlfinding under "Spørgsmål og svar" på supportwebstedet for Sony.


Med en USB-lagerenhed:

Du kan også opdatere softwaren ved hjælp af en USB-lagerenhed. Hvis der ikke er konfigureret en internetforbindelse på dit TV, eller hvis funktionen "Søg automatisk efter opdatering" ikke fungerer, kan du prøve at downloade og opdatere ved hjælp af en USB-lagerenhed som beskrevet herunder.

Systemkrav

Du skal bruge

 • en computer med adgang til internettet
 • en USB-lagerenhed

Filoplysninger

Filnavn

 • Firmwareopdatering til 6.0744 for TV

Navn på zip-fil

 • sony_atvotafull_2018_1600744100_eua_auth.zip

Filversion

 • 6.0744

Filstørrelse

 • 1 312 859 644 byte

Udgivelsesdato

 • 27-03-2019

Download

Vigtig bemærkning

 • Læs anvisningerne omhyggeligt, ellers er der fare for, at TV'et ikke længere reagerer eller skal repareres.
 • Sluk ikke for TV'et – og afbryd ikke strømmen til det – mens det opdaterer.
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der er omtalt i instruktionerne.
 • Stop al optagelse, før du starter med at opdatere firmwaren. (kun modeller med USB-harddiskoptager)

Sådan downloader du opdateringsprogrammet:

Før du installerer opdateringen, skal du downloade den fra internettet og gemme den på en USB-lagerenhed.

 1. Download opdateringsfilen til din PC.
  1. Klik på knappen [Download] øverst på denne side, og læs og accepter vilkår og betingelser.
  2. Klik på knappen [Download] nederst på siden for at downloade opdateringsfilen til din PC.

 2. Kontroller den downloadede fils navn og størrelse.
  1. Gå til den mappe, som filen blev downloadet til.
  2. Kontroller, at størrelsen på filen "sony_atvotafull_2018_1600744100_eua_auth.zip" er "1 312 859 644" byte.
   BEMÆRK: Til Windows PC skal du kontrollere "Størrelse" og ikke "Størrelse på disk" på skærmen med egenskaber.
 3. Udpak den downloadede fil.
  Når du har pakket den downloadede fil ud, kan du finde filen "sony_dtv0FA70A0BA0AB_00004100_16007441000084.zip".
 4. Sæt USB-lagerenheden i din PC.
 5. Kopier eller træk og slip filen "sony_dtv0FA70A0BA0AB_00004100_16007441000084.zip" til rodmappen på din USB-enhed.

  BEMÆRK: "Rodmappen" er det første eller øverste bibliotek på enheden, som indeholder alle andre mapper.
 6. Fjern USB-lagerenheden fra din computer, og fortsæt til næste afsnit.

Installer

Trin 1: Installer opdateringen

Når du har downloadet opdateringsfilen, kan du installere den på dit TV. Processen kan vare op til 10 minutter, og under installationen slukker TV'et og tænder derefter af sig selv igen. Følg nedenstående enkle trin:

 1. Tænd TV'et.

 2. Sørg for, at ingen USB-enheder er indsat i dit TV.

 3. Sæt din USB-lagerenhed med filen "sony_dtv0FA70A0BA0AB_00004100_16007441000084.zip" i en USB-port på TV'et.
  BEMÆRK: Et hvilket som helst USB-stik kan bruges, hvis TV'et har flere USB-porte.

 4. Når USB-lagerenheden er blevet registreret, vises en række forskellige meddelelser på TV'et. Følg anvisningerne på skærmen.
  BEMÆRK: Hvis meddelelserne ikke vises automatisk, skal du prøve at slukke TV'et og tænde det igen med fjernbetjeningen.
 5. Når filen er kopieret fra USB-lagerenheden, starter opdateringsprocessen, POWER-indikatoren på TV'et begynder at blinke hvidt, og statusskærmen for opdateringen vises på TV'et.

 6. Efter nogle minutter slukker TV'et, hvorefter det tænder igen for at fuldføre opdateringen.
  FORSIGTIG: Under softwareinstallationsprocessen skal du undlade at:
  • Fjerne USB-enheden
  • Slukke for dit TV
  • Tage strømstikket til TV'et ud af stikkontakten

 7. Dit TV genstarter automatisk, når opdateringen er udført.

 8. Fjern forsigtigt USB-enheden fra USB-stikket.

Trin 2: Tjek, at opdateringen lykkedes

Kontroller den aktuelle softwareversion for at bekræfte, at opdateringen er blevet installeret.

 • Hvis versionsnummeret er "PKG6.0744.xxxx" eller højere, er softwareopdateringen gennemført.
 • Hvis versionsnummeret ikke er "PKG6.0744.xxxx" eller højere, skal du downloade og installere opdateringen igen.

Spørgsmål og svar

Muligt problem under opdateringen

Har du brug for flere oplysninger? Se vores ofte stillede spørgsmål om opdatering af software via internettet:

 • Bliver mine personlige indstillinger slettet ved opdateringen?
  Nej, alle dine personlige indstillinger bevares.

 • Kan jeg installere en ældre softwareversion?
  Nej. For at sikre at billedkvaliteten på dit TV er optimal, er det ikke muligt at installere ældre softwareversion. Den nyeste softwareversion indeholder alle fordele og forbedringer fra tidligere versioner.

 • Er det normalt, at TV'et genstarter under opdateringen?
  TV'et bliver normalt genstartet under opdateringen. Det tager længere tid for TV'et at genstarte, mens den nye software installeres.

Hvad du skal gøre, hvis du har problemer med at opdatere TV-firmwaren via internettet.

Hvis en af meddelelserne "Der opstod en fejl under opdatering af software" eller "Software kan ikke opdateres vha. denne USB-enhed" vises på TV-skærmen, kan du gå videre til følgende procedurer for en mulig løsning:

 1. Kontroller, at din USB-lagerenhed fungerer, som den skal. Gør den det, kan du prøve at downloade opdateringsfilen igen.
 2. Sluk for TV'et ved at trykke på [POWER]-knappen på TV'et.
 3. Tryk på [POWER]-knappen igen, og udfør installationen igen.

Hvis meddelelsen "Der blev ikke fundet en nyere version af TV-softwaren" vises på TV-frontpanelets display, har dit TV muligvis allerede den nyeste softwareversion installeret, så du ikke behøver at opdatere den.

Du kan finde andre ofte stillede spørgsmål om fejlfinding under "Spørgsmål og svar" på supportwebstedet for Sony.