Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:
 • BDP-S6500

VIGTIGT: Denne fil er kun til brug sammen med de angivne modeller. Ikke alle modeller markedsføres i alle lande

Om denne download

Fordele og forbedringer i forhold til den seneste opdatering

 • Forbedrer netværkstilslutning
 • Fjerner Gracenote®-funktion

Tidligere fordele og forbedringer

 • Forbedret systemstabilitet
 • Forbedrer stabiliteten i din Blu-ray-afspillers netværkstjenester
 • Forbedrede tilslutningsmuligheder for netværkstjenester
 • Forbedrer afspilning af datavideoer

Filoplysninger

Filnavn

 • Firmwareopdatering til Blu-ray-afspiller "BDP-S6500"

Filversion

 • M26.R.0357

Filstørrelse

 • 127 MB (133.247.601 byte)

Udgivelsesdato

 • 26-03-2019

Forberedelser

Din firmware er måske allerede opdateret, særligt hvis din Blu-ray-afspiller er en ny model. Hvis versionsnummeret er M26.R.0357 eller højere, behøver du ikke en opdatering.

Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmware-version du har:

 1. Tænd for dit TV og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din Blu-ray-afspiller, så hvis afspilleren er sluttet til HDMI2-stikket, skal du vælge HDMI2 som indgang
 2. Tænd for Blu-ray-afspilleren. Hvis den begynder at afspille en disk, tryk STOP og vent, til du ser menuen [Home Screen]
 3. På [Home Screen] fremhæv Setup > System Settings (Opsætning - Systemindstillinger) og tryk derefter på ENTER ved hjælp af piletasterne på fjernbetjeningen
 4. Fremhæv System Information (Systeminformation) og vælg ENTER
 5. På TV-skærmen ser firmwareversionsnummeret ud som følger:
  "Softwareversion M26.R.xxxx" - hvis versionsnummeret er M26.R.0357 eller højere, har du allerede den seneste firmwareversion.

Der er to enkle måder at opdatere firmwaren på din Blu-ray-afspiller:

Måder at opdatere firmwaren på din Blu-ray-afspiller
Du skal brugeHvorfor anvende denne metode?
Internet / netværk
***ANBEFALET***
 • Et ethernet-kabel eller en trådløs router til at slutte din Blu-ray-afspiller til internettet
 • For at kontrollere at din Blu-ray-afspiller er sluttet til:
  • en aktiv internetforbindelse
  • et kompatibelt tv
Vi anbefaler denne metode, da den er den hurtigste og nemmeste måde at opdatere din firmware.
USB-lagringsenhed
 • En computer
 • En USB-lagringsenhed
Opdater din firmware på denne måde, hvis du ikke kan gøre det via internettet.

Download og installer

Opdatering af BDP-S6500 via internettet

Vi anbefaler denne metode, da det er den nemmeste måde at opdatere på. Den tager normalt ca. 15-30 minutter. Opstil først udstyret, hent derefter opdateringen via internettet og ned på din Blu-ray-afspiller.

Du skal bruge:

 • En aktiv internettilslutning (med ethernetkabel eller trådløs router)
 • Et kompatibelt tv

Hvordan du sikrer problemfri opdatering

Opdateringen er som regel helt enkel. Sådan kan du sikre dig, at det virker første gang:

 • Læs instruktionerne grundigt, ellers risikerer du at beskadige din Blu-ray-afspiller
 • Sluk ikke Blu-ray-afspilleren - eller afbryd strømmen til den - mens den opdaterer
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der nævnes i instruktionerne

Opsætning af udstyret:

 1. Tænd dit tv og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din Blu-ray-afspiller. (Så hvis afspilleren er sluttet til HDMI 2-indgangen, skal du vælge HDMI 2 som indgang.)
 2. Slut Blu-ray-afspilleren til dit internet vha. et ethernetkabel eller en trådløs forbindelse via router
 3. Tænd for Blu-ray-afspilleren. (Hvis der sidder en disk i afspilleren, skal du fjerne den.)

Hent opdateringen:

 1. På [Home Screen], vælg Setup ---> Software Update (Softwareopdatering)ved hjælp af pileknapperne på fjernbetjeningen, og tryk derefter på Update via Internet (Opdater via internettet)
 2. Bekræftelsen af softwareopdateringen vises på tv'et. Vælg OK via fjernbetjeningen, og tryk derefter på ENTER
 3. Meddelelsen Update to a new software version (Opdater til en ny softwareversion). og den nyeste softwareversion vises på tv'et
 4. Vælg Start, og tryk på ENTER
 5. Opdateringsprocessen starter, og du ser opdateringsskærmen på tv'et
 6. Under opdateringen ser du fremskridtsbjælken "x %" og download-kapaciteten på tv'et. - X'et skifter til 0 og går op til 100 under opdateringen
 7. Afspilleren genstarter, og opdateringen fortsætter. - Undlad selv at bruge eller tænde afspilleren på dette trin
 8. Under opdateringen ser du fremskridtsbjælken"x %" og download-kapaciteten på tv'et. - X'et skifter til 0 og går op til 100 under opdateringen
 9. Når afspilleren slukkes og genstartes automatisk, er opdateringen fuldført. - Undlad at bruge eller slukke afspilleren, før opdateringen er gennemført.
 10. Kontroller firmwareversionen. Hvis versionsnummeret er M26.R.0357, er firmwareopdateringen fuldført korrekt

Fejlfinding

Hvad du skal gøre, hvis du har problemer med at opdatere firmwaren til din Blu-ray-afspiller via internettet.

 • Meddelelsen "Connection status cannot be confirmed" (Forbindelsesstatus kan ikke bekræftes), vises på tv'et
  Dette problem kan skyldes netværksforbindelsen.
  1. Til ledningsforbindelse: kontroller, at LAN-kablet er tilsluttet mellem afspilleren og dit internet
  2. Til trådløs forbindelse: kontroller, at den trådløse router er tændt og koblet til internettet
  3. Under netværksindstillinger skal du kontrollere, om du har bekræftet, at din Blu-ray-afspiller har sin egen IP-adresse. (Hvis du bruger en proxyserver, skal du skrive IP-adressen på den proxy, du bruger - i stedet for proxyværtsnavnet - i Proxy Server-indtastningsfeltet.)
  4. Bekræft, at både "Physical Connection" (fysisk tilslutning) og "Internet Access" (internetadgang) er OK i Network Settings (Netværksindstillinger)---> Network Connection Status (Netværksforbindelsesstatus)
  5. Prøv at opdatere igen

 • Strømmen blev afbrudt under opdateringen
  Tænd for afspilleren, og prøv at opdatere igen.

 • Opdateringen har været i gang i 30 minutter og er ikke gennemført endnu
  1. Tag stikket ud af kontakten, vent et par minutter, og sæt det så i igen
  2. Tænd for Blu-ray Disk-afspilleren
  3. Prøv opdateringsproceduren igen
  4. Du kan også annullere netværksproceduren direkte og gå direkte videre til opdatering via USB-hukommelse

 • Under opdateringen vises meddelelsen "Update failed" (Opdatering mislykkedes)
  • Kontroller, at der ikke er problemer med din netværksforbindelse til internettet
  • På skærmen "Update failed" (Opdatering mislykkedes) vælger du OK for at gentage opdateringsproceduren eller Cancel (Annuller)for at stoppe processen
  • Hvis problemet fortsætter skal du downloade firmwarefilen og køre opdateringen via USB-hukommelse
  • Du kan også annullere netværksproceduren direkte og gå direkte videre til opdatering via USB-hukommelse

 • Efter adskillige forsøg virker firmwareopdateringen fortsat ikke
  1. Hent firmwarefilen, og kør opdateringen via USB-hukommelse

Opdatering via USB-lagerenhed og din PC

Vi anbefaler, at du bruger internettet til opdatering, hvis du har mulighed for det. Hvis ikke, kan du bruge denne metode i stedet. Du downloader opdateringen til din computer, overfører den til en USB-lagringsenhed og overfører den derefter til din Blu-ray-afspiller.

Vi anbefaler følgende operativsystemer:

 • Windows 10 / 8.1 / 7
 • Macintosh OS X version 10.5 eller en senere version

Hvordan du sikrer problemfri opdatering

Opdateringen er som regel helt enkel. Sådan kan du sikre dig, at den fungerer første gang:

 • Læs instruktionerne grundigt, ellers risikerer du at beskadige din Blu-ray-afspiller
 • Sluk ikke Blu-ray-afspilleren - eller afbryd strømmen til den - mens den opdaterer
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der nævnes i instruktionerne

Overfør opdateringen til din computer:

 1. Læs og accepter betingelserne
 2. Download filen UPDATE_M26R0357.ZIP til din computer - husk, hvilket bibliotek du gemmer den i
 3. Find filen på din computer, højreklik på den og klik på Egenskaber. Kontroller, at størrelsen er på 127 MB (133,247,601 bytes)

Overfør de opdaterede filer til USB-lagringsenheden:

 1. Pak filen ud på din computer - Den udpakkede mappe hedder "UPDATE"
 2. Forvis dig om, at følgende fire filer er inde i mappen "UPDATE": MSB26-FW.BIN, MSB26-FW.ID, MSB26-FW_MB.BIN og MSB26-FW_MB.ID
 3. Slut en kompatibel USB-lagringsenhed til din computer.FAT32 og NTFS understøttes

Til Windows;-operativsystem:

 1. Gå til biblioteket, hvor mappen blev oprettet, og højreklik på mappen UPDATE
 2. Klik i den viste menu på "Send til..."
 3. Klik på det drev , der repræsenterer din USB-enhed (f.eks. flytbar disk E:)
 4. Opdateringsmappen kopieres over på din USB-enhed.

Til Mac OS; X-operativsystem:

 1. Træk og slip mappen UPDATE til USB-enhedens rodmappe

Bemærk: Opdateringen udføres ikke, hvis filen ikke kopieres over til USB-enhedens rodmappe, eller hvis filnavnet ændres.

Overfør opdateringen til din afspiller

Gør først udstyret klart, og overfør derefter opdateringen til din afspiller.

Klargøring af udstyret:

 1. Tænd for dit TV, og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din Blu-ray-afspiller. (Så hvis afspilleren er sluttet til HDMI 2-stikket, skal du vælge HDMI 2 som indgang.)
 2. Tænd for Blu-ray-afspilleren
 3. Forvis dig om, at der ikke er sluttet andre USB-enheder til din Blu-ray Disc-afspiller. I bekræftende fald skal de tages ud af Blu-ray Disc-afspilleren

Overfør opdateringen:

 1. Sæt USB-lagringsenheden med den opdaterede fil i USB-porten på forsiden af afspilleren
 2. I menuen [Home Screen] skal du bruge fjernbetjeningens pileknapper til at vælge Opsætning - Softwareopdatering, og derefter trykke på Enter
 3. Der vises en bekræftelse på softwareopdateringen. Vælg Opdatering via USB Memory , marker OK med fjernbetjeningen, og tryk på ENTER
 4. Opdateringen begynder
 5. Under opdateringen ser du meddelelsen "x %" på tv'et. "x" skifter til 0 og går op til 100 under opdateringsprocessen
 6. Afspilleren genstarter, og opdateringen fortsætter. - Undlad selv at bruge eller tænde afspilleren på dette trin.
 7. Du ser progressionsbjælken "x %" på tv'et igen. "x" skifter til 0 og går op til 100 under opdateringsprocessen
 8. Afspilleren slukker automatisk, når opdateringen gennemført. Undlad at bruge eller slukke afspilleren, indtil opdateringen er gennemført.
 9. Tag USB-enheden ud af afspilleren, og tænd for den.
 10. Kontroller firmwareversionen. Hvis versionsnummeret er M26.R.0357, er firmwareopdateringen fuldført korrekt

Fejlfinding

Hvad du skal gøre, hvis du har problemer med at opdatere firmwaren til din Blu-ray-afspiller via din pc og en disk.

 • Jeg kan ikke vælge "Opdatering via USB Memory"
  Kontroller følgende:
  1. USB-enheden er sluttet korrekt til Blu-ray Disc-afspilleren
  2. USB-enheden er formateret til at understøtte filsystemet (FAT32 og NTFS)
  3. USB-enheden er kompatibel med Blu-ray Disc-afspilleren

 • Jeg kan ikke pakke opdateringsfilen, som jeg downloadede fra websitet, ud
  Har du overført filen? Prøv at slette filen og overføre den igen.

 • Meddelelsen "Der er ikke nogen opdateringsfil" vises
  Forvis dig om, at den udpakkede mappe hedder UPDATE (med store bogstaver), og at alle filerne er inde i mappen:
  • MSB26-FW.BIN
  • MSB26-FW.ID
  • MSB26-FW_MB.BIN
  • MSB26-FW_MB.ID

 • Meddelelsen "Filen er beskadiget" vises
  Download opdateringsfilen igen, og gentag hele proceduren på ny.
 • Opdateringen har været i gang i 30 minutter og er ikke gennemført endnu
  1. Tag stikket ud af kontakten, vent et par minutter, og sæt det så i igen
  2. Tænd for Blu-ray Disk-afspilleren
  3. Prøv opdateringsproceduren igen.
 • Strømmen blev afbrudt under opdateringen
  Tænd for Blu-ray-Disc-afspilleren, og prøv opdateringsproceduren igen