Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • BDV-N5200W
 • BDV-N7200W
 • BDV-N9200W
 • BDV-N9200WL
 • BDV-NF7220

VIGTIGT: Denne fil er kun til brug sammen med de identificerede modeller. Ikke alle modeller sælges i alle lande.

Om denne download

Fordele og forbedringer i forhold til den seneste opdatering

 • Fjerner Gracenote-funktionen
 • Forbedrer interoperabiliteten for trådløs Miracast™

Tidligere fordele og forbedringer

 • Retter et problem, hvor nogle Blu-ray-titler ikke kan afspilles
 • Forbedring af BRAVIA Internet Video-tilslutningsmuligheder
 • Forbedring af kompatibilitet for BD-ROM-afspilning
 • Forbedrede tilslutningsmuligheder med TV fra andre producenter

Filoplysninger

Filnavn

 • Firmwareopdatering M21.R.0182 til BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220

Filversion

 • M21.R.0182

Filstørrelse

 • 105 MB (110.653.212 byte)

Udgivelsesdato

 • 19-03-2019

Forberedelser

Kontroller firmwareversionen

Din firmware er muligvis allerede opdateret. Hvis versionsnummeret er M21.R.0182 eller højere, behøver du ikke udføre opdateringen.

Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:

 1. Tænd dit TV, og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220, så hvis BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 er tilsluttet HDMI2-stikket, skal du vælge HDMI2 som indgang
 2. Tænd for BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220
 3. Tryk på knappen "FUNCTION" gentagne gange, indtil funktionen "BD/DVD" vises på frontpanelets display
 4. Hvis den begynder at afspille en disk, skal du trykke på HOME og vente, indtil du ser menuskærmbilledet XrossMediaBar (XMB)
 5. På XrossMediaBar skal du markere Setup (Opsætning) > System Settings (Systemindstillinger) og derefter vælge ENTER med piletasterne på fjernbetjeningen
 6. Fremhæv System Information (Systemoplysninger) på displayet, og tryk på ENTER-tasten
 7. På TV-skærmen ser nummeret på firmwareversionen sådan ud:
  Software Version M21.R.0182 – hvis versionsnummeret er M21.R.0182 eller højere, har du allerede den seneste firmwareversion.

Vigtig bemærkning

 • Læs instruktionerne omhyggeligt, ellers risikerer du at beskadige BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220
 • Sluk ikke for BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 – og afbryd ikke strømmen til den – mens den opdateres.
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der er omtalt i instruktionerne
 • Du må ikke trække netledningen eller et netværkskabel (LAN) ud under download og opdatering af softwaren.
 • Du må ikke trække netledningen ud, før opdateringen er fuldført. Det vil forårsage fejl på systemet.

Der er 2 enkle måder at opdatere firmwaren til BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 på:


Du skal brugeHvorfor anvende denne metode?
Internet/netværk
***ANBEFALET***
 • Et Ethernet-kabel til at slutte din BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 til internettet
 • Kontroller, at BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 er sluttet til:
  • en aktiv internetforbindelse
  • et kompatibelt TV
Vi anbefaler denne metode, da den er den hurtigste og nemmeste måde at opdatere din firmware.
USB-lagerenhed
 • En computer
 • En USB-lagerenhed
Opdater din firmware på denne måde, hvis du ikke kan gøre det via internettet.

Download og installer

Opdatering af BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 via internettet

Vi anbefaler denne metode, da det er den nemmeste måde at opdatere på. Det tager normalt ca. 15-30 minutter. Opsæt først udstyret, og download derefter opdateringen via internettet til BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.

Du skal bruge:

 • Et Ethernet-kabel til at slutte din BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 til internettet
 • Kontroller, at BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 er sluttet til:
  • en aktiv internetforbindelse (med Ethernet-kabel eller trådløs router)
  • et kompatibelt TV

Opsæt udstyret:

 1. Tænd dit TV, og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.(Så hvis BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 er sluttet til HDMI 2-porten, skal du vælge HDMI 2 som indgang)
 2. Tilslut BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 til internettet ved hjælp af et Ethernet-kabel.
 3. Tænd for BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 - Hvis der er en disk i afspilleren, skal du tage den ud.
 4. Tryk på knappen "FUNCTION" gentagne gange, indtil funktionen "BD/DVD" vises på frontpanelets display. - Du kan kun foretage opgraderingen, når funktionen "BD/DVD" er valgt
 5. På XrossMediaBar skal du vælge [Setup] (Opsætning) > [System Settings] (Systemindstillinger) ved hjælp af piletasterne på fjernbetjeningen og derefter vælge ENTER.
 6. Vælg "Quick Start Mode" (Quick Start-tilstand) vha. fjernbetjeningen - sørg for, at "Quick Start Mode" (Quick Start-tilstand) er indstillet til "Off" (Fra), ellers kan firmwareopgraderingen muligvis ikke gennemføres.

Trin 1: Installer opdateringen

 1. På XrossMediaBar skal du bruge piletasterne på fjernbetjeningen til at vælge [Setup] (Opsætning) > [Software Update] (Softwareopdatering) > [Update via Internet] (Opdatering via internettet) og derefter trykke på [Enter].
 2. Meddelelsen [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (Der er fundet en ny softwareversion på netværket. Vil du opdatere software?) vises på TV-skærmen. Vælg [OK] via fjernbetjeningen, og tryk derefter på [ENTER].
 3. Meddelelsen [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M29.R.XXXX New version M29.R.0338] (Opdater til en ny softwareversion. Afbryd aldrig strømmen under en opdatering. Aktuel version M21.R.xxxx Ny version M21.R.0182) vises på TV-skærmen. Vælg [Start] ved hjælp af fjernbetjeningen, og tryk derefter på [ENTER].
 4. Opdateringen begynder.
 5. Mens der opdateres, ser du meddelelsen ["UPDATE"] (Opdatering) på frontpanelets display.
 6. Firmwareopgraderingen er færdig, når [DONE] (Udført) vises på frontpanelets display.
  Bemærk: Frakobl ikke netledningen under opdateringsprocessen.
 7. Tænd derefter systemet igen.

Trin 2: Bekræft, at opdateringen lykkedes

 1. Kontroller firmwareversionen. Hvis versionsnummeret er M21.R.0182, er firmwareopdateringen fuldført korrekt.

Fejlfinding

Sådan skal du gøre, hvis du har problemer med at opdatere firmwaren til BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 via internettet.

 • Meddelelsen [Update failed. ...] (Opdatering mislykkedes...) vises på TV-skærmen.
  1. Routeren og alle enheder, der er tilsluttet mellem BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 og routeren, er tændt.
  2. Den rigtige type kabel (lige eller crossover) mellem BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 og routeren bruges.
  3. Alle kabler mellem BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 og routeren er tilsluttet korrekt.
  4. Prøv at opdatere igen

  Hvis du ikke kan udføre softwareopdateringen, kan du forsøge at bruge proceduren for opdatering via USB-hukommelse.

 • Når opdateringen via internet er startet vises meddelelsen [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB og xx%] (Downloadkapacitet: xxxxxxKB/xxxxxKB og xx%) på TV-skærmen, men statuslinjen på skærmen har ikke ændrer sig.
  Afhængigt af netværksforbindelsen kan opdateringen via internettet tage lang tid (op til 60 minutter). Dette er grunden til, at meddelelsen [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Downloadkapacitet: xxxxxxKB/xxxxxKB og xx%) vises på TV-skærmen, og statuslinjen på skærmen ikke ændrer sig i lang tid.
 • Når der køres opdatering via internettet, vises TV'et meddelelsen [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Forbindelsesstatus kan ikke bekræftes, kan ikke kommunikere med serveren. Prøv igen senere.), og du kan ikke opgradere firmwaren.
  • Kontroller, at LAN-kablet er sat i.
  • Kontroller, at du har tjekket, om din BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 har sin egen IP-adresse i netværksindstillingerne.(Hvis du bruger en proxyserver, skal du angive IP-adressen for den proxy, du bruger - i stedet for proxyværtsnavnet - i feltet Proxy Server (Proxyserver).
  • Prøv at opdatere igen.
 • Strømmen blev afbrudt under opdateringen.
  Tænd BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220, og prøv at opdatere igen.
 • Opdateringen har været i gang i 60 minutter og er ikke gennemført endnu.
  Hvis BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 er tilsluttet via trådløs forbindelse til netværket, skal du prøve at tilslutte med et kabel til netværket og prøve at udføre proceduren igen.
  Hvis problemet fortsætter, kan netværkshastigheden være lav. I så fald kan du prøve at opdatere dit system ved brug af proceduren for opdatering via USB-hukommelse.
 • Meddelelsen [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (Denne enhed er ikke tilsluttet til netværket. Kør netværksdiagnostik under indstillingen for servertilslutning) vises på TV-skærmen.
  Kontroller, om LAN-kablet er tilsluttet BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.
 • Meddelelsen [Already Updated] (Allerede opdateret) vises på TV-skærmen.
  Den firmwareversion, der aktuelt er installeret på BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220, er den nyeste version

Opdatering via USB-lagerenhed og din PC

Vi anbefaler, at du bruger internettet til opdatering, hvis du har mulighed for det. Hvis ikke, kan du bruge denne metode i stedet. Du downloader opdateringen til din computer, overfører den til en USB-lagerenhed og overfører den derefter til BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.

Forberedelse til firmwareopdatering

Før du downloader firmwaren, skal du kontrollere, at din computer kører et af følgende operativsystemer, og forberede USB-flashdrevet.

Operativsystemer

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Trin 1: Installer opdateringen

 1. Læs og accepter vilkår og betingelser.
 2. Download filen UPDATA_M21R0182.zip til din computer - og husk, hvilken mappe du downloader den til.
 3. Find filen på din computer, højreklik på den og klik på Properties (Egenskaber). Kontroller, at størrelsen er 105 MB (110.653.212 byte).
Overfør de opdaterede filer til USB-lagerenheden:
 1. Udpak opdateringsfilen fra filen UPDATA_M21R0182.zip.
  1. Gå til det bibliotek, som filen blev downloadet til, og højreklik på UPDATA_M21R0182.zip-filen, og klik derefter på "Extract All" (Udpak alle).
   Bemærk: På Windows® 8.1 og Windows® 10 vil standardindstillingerne for Internet Explorer® gemme filen i mappen Downloads.For at finde mappen Downloads skal du klikke på "Desktop"-flisen på startskærmen og derefter finde den downloadede fil via Windows Stifinder.
  2. I vinduet "Extract Compressed (Zipped) Folders" (Udpak alle komprimerede (zippede) mapper) skal du klikke på "Extract" (Udpak).
  3. Der oprettes en ny mappe med navnet "UPDATE" (OPDATER).
   Bemærk: Fire filer udpakkes: MSB21-FW.BIN og MSB21-FW.ID, MSB21-FW_MB.BIN og MSB21FW_MB.ID.
 2. Tilslut en kompatibel USB-lagerenhed til din computer.
 3. Overfør mappen UPDATE til USB-lagerenheden:
   Gå til det bibliotek, hvor mappen blev oprettet, og højreklik på mappen UPDATE (Opdatering).
  1. I menuen skal du klikke på Send To... (Send til) og derefter på det drev, der repræsenterer din USB-enhed (f.eks. Flytbar disk E:).
  2. Opdateringsmappen kopieres over på din USB-enhed.
  Bemærk: Opdateringen udføres ikke, hvis mappen ikke kopieres til USB-enhedens rodmappe, eller hvis mappenavnet ændres.
 4. Når du har kopieret mappen UPDATE (Opdatering), skal du fjerne USB-enheden fra din computer.
Overfør opdateringen til din optager

Gør først udstyret klar, og overfør derefter opdateringen til din BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.

Klargøring af udstyret:
 1. Tænd dit TV, og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220. (Så hvis BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 er sluttet til HDMI 2-porten, skal du vælge HDMI 2 som indgang)
 2. Tænd for BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220
 3. Tryk på knappen "FUNCTION" gentagne gange, indtil funktionen "BD/DVD" vises på frontpanelets display.
 4. Hvis den begynder at afspille en disk, skal du trykke på HOME og vente, indtil du ser menuskærmbilledet XrossMediaBar (XMB).
 5. Vælg "Quick Start Mode" (Quick Start-tilstand) vha. fjernbetjeningen - sørg for, at "Quick Start Mode" (Quick Start-tilstand) er indstillet til "Off" (Fra), ellers kan firmwareopgraderingen muligvis ikke gennemføres.
 6. Isæt USB, der indeholder de 4 filer.
Overfør opdateringen:
 1. På XrossMediaBar skal du vælge [Setup] (Opsætning) > [Software Update] (Softwareopdatering) med piletasterne på fjernbetjeningen og derefter trykke på ENTER-tasten
 2. Brug piletasterne til at vælge "Update via USB Memory" (Opdatering via USB-hukommelse), og tryk derefter på ENTER-tasten
 3. Meddelelsen ["Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M21.R.xxxx New version M21.R.0182.Do not turn off the power or remove the USB memory during the update."] (Opdateringsfiler fundet i USB-hukommelse. Vil du opdatere softwaren? Aktuel version er M21.R.xxxx Ny version er M21.R.0182. Sluk ikke for strømmen, og fjern ikke USB-hukommelsen under opdateringen.) vises på TV-skærmen. Vælg OK via fjernbetjeningen, og tryk derefter på ENTER
 4. Meddelelsen [Update Caution] (Opdateringsadvarsel) vises på TV-skærmen. Vælg OK via fjernbetjeningen, og tryk derefter på ENTER
 5. Opdateringen begynder
 6. Mens der opdateres, ser du meddelelsen "UPDATE" (Opdatering) på frontpanelets display.
 7. Firmwareopdateringen er færdig, når meddelelsen [DONE] (Udført) vises på frontpanelets display.
  Bemærk: Frakobl ikke netledningen under opdateringsprocessen.
 8. Tænd derefter systemet igen.

Trin 2: Bekræft, at opdateringen lykkedes

 1. Kontroller firmwareversionen. Hvis versionsnummeret er M21.R.0182, er firmwareopdateringen fuldført korrekt

Fejlfinding

Sådan skal du gøre, hvis du har problemer med at opdatere firmwaren til BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 via din PC og en USB-hukommelse.

 • Der vises skiftevis "UPDT" (Opdatering) og "ERROR" (Fejl) på frontpanelets display.
  1. Sluk for systemet, og træk strømstikket ud.
  2. Tænd for strømmen til BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.
  3. Tag disken ud.
  4. Forsøg at opdatere ved brug af proceduren for opdatering via USB-hukommelse.

 • Strømmen blev afbrudt under opdateringen
  Tænd for BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220, og følg opdateringen via proceduren for USB-hukommelse igen.

 • Opdateringsfilen UPDATA_M21R0182.zip, som jeg har downloadet fra opdateringswebstedet, kan ikke pakkes ud.
  Blev filen downloadet korrekt? Forsøg at slette filen, og download den derefter igen.

 • Opdateringen har været i gang i 30 minutter og er ikke gennemført endnu
  1. Tag stikket ud af kontakten, vent et par minutter, og sæt det så i igen
  2. Tænd for BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220
  3. Prøv at opdatere igen