Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • BDP-S1100
 • BDP-S3100

VIGTIGT: Denne fil er kun til brug sammen med de identificerede modeller. Ikke alle modeller sælges i alle lande.

Om denne download

Fordele og forbedringer i forhold til den seneste opdatering

BDP-S3100
 • Fjerner Gracenote-funktionen
BDP-S1100
 • Dette sæt er opdateret i forbindelse med andre opdateringsudgaver. Der er dog ingen ændring i funktion, kun i versionsoplysninger

Tidligere fordele og forbedringer

 • Fejlrettelse til bestemte Blu-ray-titler med problemer med afspilning
 • Løser SSL-sikkerhedsproblemer
 • Forbedrer BD-ROM-afspilningsevne
 • Forbedrer BRAVIA® Internet Video-tilslutningsmuligheder
 • Forbedrer Opera™-browserens app-tilslutningsmuligheder for Sony Entertainment Network-tjenesten
 • Forbedrer YouTube® Leanback-kompatibilitet med BRAVIA® Internet Video-tjenesten
 • Løser et spørgsmål, hvor noget indhold på netværket ikke kan afspilles efter opdatering til version M14.R.0136

Filoplysninger

Filnavn

 • Firmwareopdatering M14.R.0257 til BDP-S1100/S3100

Filversion

 • M14.R.0257

Filstørrelse

 • 101 MB (106.814.183 byte)

Udgivelsesdato

 • 05-03-2019

Forberedelser

Din firmware er måske allerede opdateret, særligt hvis din Blu-ray-afspiller er en ny model. Hvis versionsnummeret er M14.R.0257 eller højere, behøver du ikke udføre opdateringen.

Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:

 1. Tænd dit TV, og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din Blu-ray-afspiller. (Så hvis afspilleren er tilsluttet til HDMI 2-stikket, skal du vælge HDMI 2 som indgang)
 2. Tænd for Blu-ray-afspilleren
 3. Hvis den begynder at afspille en disk, skal du trykke på STOP og vente, indtil du ser menuskærmbilledet XrossMediaBar (XMB)
 4. På skærmbilledet XrossMediaBar skal du markere Setup (Opsætning) > System Settings (Systemindstillinger) og derefter vælge ENTER med piletasterne på fjernbetjeningen
 5. Fremhæv "Quick Start Mode" (Quick Start-tilstand) vha. fjernbetjeningen - sørg for, at "Quick Start Mode" (Quick Start-tilstand) er indstillet til "Off" (Fra), ellers kan firmwareopgraderingen muligvis ikke gennemføres.
 6. Fremhæv System Information (Systemoplysninger) på displayet, og tryk på ENTER-tasten
 7. På TV-skærmen ser nummeret på firmwareversionen sådan ud:
  Softwareversion M14.R.0257 – hvis versionsnummeret er M14.R.0257 eller højere, har du allerede den seneste firmwareversion.

Der er 2 enkle måder at opdatere firmwaren til din Blu-ray-afspiller på:

Metoder til at opdatere firmwaren på din Blu-ray-afspiller
Du skal brugeHvorfor anvende denne metode?
Internet/netværk
***ANBEFALES***
 • Et Ethernet-kabel eller en trådløs router til at oprette forbindelse fra din Blu-ray-afspiller til internettet
 • Sørg for, at din Blu-ray-afspiller er sluttet til:
  • en aktiv internetforbindelse
  • et kompatibelt TV
Vi anbefaler denne metode, da den er den hurtigste og nemmeste måde at opdatere din firmware.
Ved hjælp af en skrivbar CD-R
 • En computer med en CD-brænder
 • En helt ny skrivbar CD-R, ren og ikke ridset
Opdater din firmware på denne måde, hvis du ikke kan gøre det via internettet.

Download og installer

Opdatering af BDP-S1100/S3100 via internettet

Vi anbefaler denne metode, da det er den nemmeste måde at opdatere på. Det tager normalt ca. 15-30 minutter. Opstil først udstyret, og download derefter opdateringen via internettet på din Blu-ray-afspiller.

Du skal bruge:

 • En aktiv internetforbindelse (med Ethernet-kabel eller trådløs router)
 • Et kompatibelt TV

Sådan sikrer du problemfri opdatering

Opdatering er sædvanligvis meget enkel. Sådan kan du sikre, at det lykkes første gang:

 • Læs instruktionerne omhyggeligt, ellers risikerer du at beskadige din Blu-ray-afspiller
 • Du må ikke slukke for din Blu-ray-afspiller – eller koble den fra strømmen – mens den opdateres
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der er nævnt i instruktionerne

Opsæt udstyret:

 1. Tænd dit TV, og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din Blu-ray-afspiller. (Så hvis afspilleren er tilsluttet til HDMI 2-stikket, skal du vælge HDMI 2 som indgang).
 2. Tilslut din Blu-ray-afspiller til din internetkilde med et Ethernet-kabel eller en trådløs forbindelse via router
 3. Tænd for Blu-ray-afspilleren. (Hvis der er en disk i afspilleren, skal du tage den ud).

Hent opdateringen:

 1. På XrossMediaBar skal du bruge piletasterne på fjernbetjeningen til at vælge [Setup] (Opsætning) > [Network Update] (Netværksopdatering) og derefter trykke på ENTER.
 2. Bekræftelse af netværksopdatering vises på TV'et. Vælg OK via fjernbetjeningen, og tryk derefter på ENTER
 3. Meddelelsen [Update to a new software version. og den seneste softwareversion vises på TV'et
 4. Vælg "Start", og tryk på ENTER igen
 5. Opdateringen starter, og du kan se opdateringsskærmen på TV'et
 6. I forbindelse med opdateringen kan du se statuslinjen "x %" og downloadkapaciteten på TV'et. – "x" skifter til 0 og går op til 100 under opdateringen
 7. Afspilleren genstarter automatisk, og opdateringen forsætter. – Brug eller tænd ikke for afspilleren under dette trin
 8. Du ser igen statuslinjen "x %" og downloadkapaciteten på TV'et. – "x" skifter til 0 og går op til 100 under opdateringen
 9. For at fuldføre opdateringen slukker afspilleren automatisk og genstarter. - Undlad at bruge eller slukke afspilleren, før opdateringen er gennemført.
 10. Kontroller firmwareversionen. Hvis versionsnummeret er M14.R.0257, er firmwareopdateringen fuldført korrekt

Fejlfinding

Sådan skal du gøre, hvis du har problemer med at opdatere Blu-ray-afspillerfirmwaren via internettet.

 • Meddelelsen "Connection status cannot be confirmed" (Forbindelsesstatus kan ikke bekræftes) eller "This device is not connected to network" (Denne enhed er ikke tilsluttet netværket) vises på TV
  Problemet kan skyldes netværksforbindelsen.
  1. Til kablet forbindelse: Kontroller, at LAN-kablet er tilsluttet mellem afspilleren og internetkilden
  2. Til trådløs forbindelse: Kontroller, at den trådløse router er tændt og tilsluttet internetkilden
  3. I indstillingerne for netværket skal du kontrollere, at du har bekræftet, hvorvidt din Blu-ray-afspiller har sin egen IP-adresse. (Hvis du bruger en proxyserver, skal du angive IP-adressen for den proxy, du bruger - i stedet for proxyværtsnavnet - i feltet Proxy Server (Proxyserver).
  4. Bekræft, at både "Physical Connection" (Fysisk forbindelse) og "Internet Access" (Internetadgang) er OK i Network Settings (Netværksindstillinger) ---> Connection Status (Status for netværksforbindelse)
  5. Prøv at opdatere igen

 • Strømmen slukkede, mens opdateringen var i gang
  Tænd for afspilleren, og prøv at opdatere igen.

 • Opdateringen har været i gang i 30 minutter og er ikke gennemført endnu
  1. Tag stikket ud af kontakten, vent et par minutter, og sæt det så i igen
  2. Tænd for Blu-ray Disc-afspilleren
  3. Prøv at opdatere igen
  4. Du kan også annullere netværksproceduren og gå direkte videre og udføre opdateringen via CD-R

 • Under opdatering vises meddelelsen "Update failed" (Opdatering mislykkedes)
  • Sørg for, at der ikke er problemer med din netværksforbindelse til internettet
  • På skærmbilledet "Update failed" (Opdatering mislykkedes) skal du vælge OK for at prøve opdateringen igen eller "Cancel" (Annuller) for at afbryde processen
  • Hvis symptomet fortsætter, skal du downloade firmwarefilen og udføre opdateringen via CD-R
  • Du kan også annullere netværksproceduren og gå direkte videre og udføre opdateringen via CD-R

 • Efter flere forsøg virker firmwareopdateringen stadig ikke
  1. Download firmware-filen og udfør opdateringen via CD-R

Opdater via CD-R og din PC

Vi anbefaler, at du bruger internettet til at opdatere, hvis det er muligt. Hvis ikke, kan du bruge denne metode i stedet. Du kan downloade opdateringen til din computer, overføre den til en CD-R og derefter overføre den til BDP-S1100/S3100.

Vi anbefaler følgende operativsystemer:

 • Windows 10 / 8.1 / 7
 • Macintosh OS X version 10.5 eller nyere version

Sådan sikrer du problemfri opdatering

Opdatering er sædvanligvis meget enkel. Sådan kan du sikre dig, at den fungerer første gang:

 • Læs instruktionerne omhyggeligt, ellers risikerer du at beskadige din Blu-ray-afspiller
 • Du må ikke slukke for din Blu-ray-afspiller – eller koble den fra strømmen – mens den opdateres
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der er nævnt i instruktionerne

Download opdateringen til din computer:

 1. Læs og accepter betingelserne og vilkårene
 2. Download filen UPDATA_M14R0257.zip til din computer - og husk, hvilken mappe du downloader den til
 3. Find filen på din computer, højreklik på den og klik på Properties (Egenskaber). Kontroller, at størrelsen er 101 MB (106.814.183 byte)

Opret disken

 1. Udpak opdateringsfilen fra filen UPDATA_M14R0257.zip.
  1. Gå til det bibliotek, som filen blev downloadet til, højreklik på UPDATA_M14R0257.zip-filen, og klik derefter på "Extract All" (Udpak alle).
   Bemærk: På Windows® 8.1 og Windows® 10 vil standardindstillingerne for Internet Explorer® gemme filen i mappen Downloads. For at finde mappen Downloads skal du klikke på "Desktop"-flisen på startskærmen og derefter finde den downloadede fil via Windows Stifinder.
  2. I vinduet "Extract Compressed (Zipped) Folders" (Udpak alle komprimerede (zippede) mapper) skal du klikke på "Extract" (Udpak)
  3. Der oprettes en ny mappe med navnet "UPDATE" (OPDATER).
   Bemærk: Fire filer udpakkes: MSB14-FW.BIN og MSB14-FW.ID, MSB14-FW_MB.BIN og MSB14FW_MB.ID.
 2. Skriv disse fire filer på en tom skrivbar CD. Brug af software til CD-brænding? Vælg UDF-format (Universal Disk Format).
  Brug af ISO9660-formatet kan resultere i en forkert opdateringsdisk.
Overfør opdateringen til din optager

Gør først udstyret klart, og overfør derefter opdateringen til din afspiller.

Klargøring af udstyret:
 1. Tænd dit TV, og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din Blu-ray-afspiller. (Så hvis afspilleren er tilsluttet til HDMI 2-porten, skal du vælge HDMI 2 som indgang)
 2. Tænd for Blu-ray-afspilleren
 3. Læg disken i afspilleren, og luk diskskuffen
Overfør opdateringen:
 1. Når disken er indlæst, vises firmwareopdateringsmeddelelsen på TV'et.
 2. Vælg OK via fjernbetjeningen, og tryk derefter på ENTER
 3. Opdateringen begynder
 4. Under opdateringen kan du se statuslinjen "x %" på TV'et. "x" skifter til 0 og går op til 100 under opdateringen
 5. Afspilleren genstarter automatisk, og opdateringen forsætter. – Brug eller tænd ikke for afspilleren under dette trin.
 6. Du ser igen statuslinjen "x %" på TV'et. "x" skifter til 0 og går op til 100 under opdateringen
 7. Når diskskuffen åbnes, og afspilleren slukkes automatisk, er opdateringen er fuldført. Undlad at bruge eller slukke afspilleren, indtil opdateringen er gennemført.
 8. Tag opdateringsdisken ud af afspilleren, og tænd for afspilleren.
 9. Kontroller firmwareversionen. Hvis versionsnummeret er M14.R.0257, er firmwareopdateringen fuldført korrekt

Fejlfinding

Sådan gør du, hvis du har problemer med at opdatere firmwaren til din Blu-ray-afspiller via din PC og en disk.

 • Opdateringsdisken skubbes ikke ud. Følg disse trin:
  1. Sluk for afspilleren, og træk strømstikket ud.
  2. Tilslut netledningen, mens du trykker på knappen Open/Close på afspilleren – ikke på fjernbetjeningen.
  3. Hold knappen Open/Close på afspilleren trykket ned, indtil skuffen åbnes.
  4. Tag disken ud.
  5. Når disken er fjernet, skal du tage netledningen ud og sætte den i igen for at genstarte afspilleren.

 • Opdateringsfilen UPDATA_M14R0257.zip, som jeg har downloadet fra opdateringswebstedet, kan ikke pakkes ud.
  Blev filen downloadet korrekt? Prøv at slette filen og downloade den igen.

 • Opdateringen har været i gang i 30 minutter og er ikke gennemført endnu
  1. Tag stikket ud af kontakten, vent et par minutter, og sæt det så i igen
  2. Tænd for Blu-ray Disc-afspilleren
  3. Prøv at opdatere igen.
 • Strømmen slukkede, mens opdateringen var i gang
  Tænd for Blu-ray Disc-afspilleren, og prøv at opdatere igen