Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • PCM-A10
VIGTIGT: Denne fil er kun til brug sammen med de angivne modeller. Ikke alle modeller sælges i alle lande.

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Løser et problem, hvor optageren i sjældne tilfælde ikke kan tændes, når den er tilsluttet via USB og computeren går i dvaletilstand

VIGTIGT: Hvis "No Power ON" symptomet opstår på din model, skal du opdatere firmwaren efter genstart af din model.
Sådan genstartes din model:
Skub HOLD•POWER-kontakten til [POWER] og hold den der i mindst 8 sekunder. Slip derefter HOLD•POWER-kontakten. Genstart-processen begynder.

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste version af firmwareopdateringen kan bruges med følgende versioner af Mac OS:
VIGTIGT: Understøttes ikke på andre operativsystemer end dem, der er angivet nedenfor.

 • macOS 10.13 - 10.15

Filoplysninger

Filnavn

 • Firmwareopdatering – version 1.01 til PCM-A10 (Mac)

Filversion

 • Version 1.01

Filstørrelse

 • 12.8 MB (13.465.128 byte)

Udgivelsesdato

 • 13-12-2018

Forberedelser

Kontroller firmwareversionen

Behøver jeg at downloade den? Denne opdatering er ikke nødvendig, hvis PCM-A10 allerede er blevet opdateret til firmwareversion 1.01 via den automatiske firmwareopdateringsfunktion.
Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:

 1. Tryk på og hold knappen [HOME/BACK] inde, indtil menuen Home vises.
 2. Vælg menuen [Settings] > [Common Settings] > [Unit Information]
 3. Bekræft modelnummeret og firmwareversionen

Før du opgraderer

 • Sørg for at oprette forbindelse til netværket under opdateringen.
 • Efter opdatering kan firmwaren ikke vendes tilbage til en tidligere version.
 • Overfør alle data fra enheden til computeren, da data, der forbliver på enheden, kan gå tabt under opgraderingen.
  Vi kan ikke garantere, at numre og data ikke bliver beskadiget eller slettet, når du udfører denne opdatering.
 • Enheden skal bruge ca. 40 MB ledig plads til opgraderingen. Kontroller, at mængden af ledig plads er tilstrækkelig.
 • Hvis der ikke er tilstrækkelig ledig plads i den indbyggede flashhukommelse, skal du overføre unødvendige data tilbage til computeren for at opnå mere ledig plads.
 • Under installationen af denne fil skal du være logget på som administrator eller som bruger med administratorrettigheder.

Download og installer

Trin 1: Installer opdateringen

 1. Læs og accepter vilkår og betingelser.
 2. Download filen til din computer.
 3. Efter downloaden er gennemført, skal du tilslutte PCM-A10 til din computer via USB-tilslutningen.
 4. Luk alle åbne programmer på din computer
 5. Dobbeltklik på den gemte fil, og følg vejledningerne på skærmen.
  Kobl ikke enheden fra computeren under opgraderingen.
  PCM-A10 lukker automatisk ned under opdateringen.Bemærk: Meddelelsen om frakobling af USB-forbindelsen vises muligvis på nogle computere.
  Bemærkning til macOS 10.15-brugere: Når du starter opdateringsværktøjet første gang på macOS 10.15, vises meddelelsen ["Software Update Tool" would like to access files on a removable volume] (Software Update Tool ønsker at få adgang til filer på et flytbart drev). Hvis du klikker på [OK], starter opdateringen. Hvis du klikker på [Don’t Allow] (Tillad ikke), vises der en fejl, og opdateringen mislykkes.
 6. Når meddelelsen om, at opgraderingen er fuldført, vises, skal du klikke på knappen [Finish] (Afslut).

Trin 2: Tjek, at opdateringen lykkedes

Efter opdateringen skal du kontrollere, at den nye version er installeret korrekt ved at følge trinene i afsnittet [Check the firmware version] (Tjek firmwareversionen).

Hvis den viste firmwareversion er "1.01", er opgraderingen gennemført korrekt.