Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • PCM-A10
VIGTIGT: Denne fil er kun til brug sammen med de angivne modeller. Ikke alle modeller sælges i alle lande.

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Løser et problem, hvor optageren i sjældne tilfælde ikke kan tændes, når den er tilsluttet via USB og computeren går i dvaletilstand

VIGTIGT: Hvis "No Power ON" symptomet opstår på din model, skal du opdatere firmwaren efter genstart af din model.
Sådan genstartes din model:
Skub HOLD•POWER-kontakten til [POWER] og hold den der i mindst 8 sekunder. Slip derefter HOLD•POWER-kontakten. Genstart-processen begynder.

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste version af firmwareopdateringen kan bruges med følgende versioner af Microsoft Windows:
VIGTIGT: Understøttes ikke på andre operativsystemer end dem, der er angivet nedenfor.

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 7

Krav til hardware

 • CPU
  1 GHz eller mere
 • Hukommelse
  1 GB eller mere (32bit)/2 GB eller mere (64bit)

Filoplysninger

Filnavn

 • Firmwareopdatering – version 1.01 til PCM-A10 (Windows)

Filversion

 • Version 1.01

Filstørrelse

 • 13.6 MB (14.277.416 byte)

Udgivelsesdato

 • 13-12-2018

Forberedelser

Kontroller firmwareversionen

Behøver jeg at downloade den? Denne opdatering er ikke nødvendig, hvis PCM-A10 allerede er blevet opdateret til firmwareversion 1.01 via den automatiske firmwareopdateringsfunktion.
Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:

 1. Tryk på og hold knappen [HOME/BACK] inde, indtil menuen Home vises.
 2. Vælg menuen [Settings] > [Common Settings] > [Unit Information]
 3. Bekræft modelnummeret og firmwareversionen

Før du opgraderer

 • Sørg for at oprette forbindelse til netværket under opdateringen.
 • Efter opdatering kan firmwaren ikke vendes tilbage til en tidligere version.
 • Overfør alle data fra enheden til computeren, da data, der forbliver på enheden, kan gå tabt under opgraderingen.
  Vi kan ikke garantere, at numre og data ikke bliver beskadiget eller slettet, når du udfører denne opdatering.
 • Enheden skal bruge ca. 40 MB ledig plads til opgraderingen. Kontroller, at mængden af ledig plads er tilstrækkelig.
 • Hvis der ikke er tilstrækkelig ledig plads i den indbyggede flashhukommelse, skal du overføre unødvendige data tilbage til computeren for at opnå mere ledig plads.
 • Under installationen af denne fil skal du være logget på som administrator eller som bruger med administratorrettigheder.
 • Hvis du bruger Windows 10, Windows 8.1 eller Windows 7, vises meddelelsen "Windows needs your permission to continue" (Windows skal bruge din tilladelse for at fortsætte) i dialogboksen User Account Control (Kontrol af brugerkonti). Klik på [Continue] (Fortsæt) for at fortsætte, og følg vejledningerne.

Download og installer

Trin 1: Installer opdateringen

 1. Læs og accepter vilkår og betingelser.
 2. Download filen til din computer.
 3. Efter downloaden er gennemført, skal du tilslutte PCM-A10 til din computer via USB-tilslutningen.
 4. Luk alle åbne programmer på din computer
 5. Dobbeltklik på den gemte fil, og følg vejledningerne på skærmen.
  Kobl ikke enheden fra computeren under opgraderingen.
  PCM-A10 lukker automatisk ned under opdateringen.
  Bemærk: Meddelelsen om frakobling af USB-forbindelsen vises muligvis på nogle computere.
 6. Når meddelelsen om, at opgraderingen er fuldført, vises, skal du klikke på knappen [Finish] (Afslut).

Trin 2: Tjek, at opdateringen lykkedes

Efter opdateringen skal du kontrollere, at den nye version er installeret korrekt ved at følge trinene i afsnittet [Check the firmware version] (Tjek firmwareversionen).

Hvis den viste firmwareversion er "1.01", er opgraderingen gennemført korrekt.