Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • XAV-AX205DB

VIGTIGT: Denne fil er kun til brug sammen med de angivne modeller. Ikke alle modeller sælges i alle lande.

Om denne download

Fordele og forbedringer i forhold til den seneste opdatering

 • Forbedrer funktionaliteten for CarPlay

Tidligere fordele og forbedringer

 • Forbedrer touch-områderne på tuneren og DAB-forvalgsknapperne for større brugervenlighed

Filoplysninger

Filnavn

 • Firmwareopdatering "MCU: 1.02.00, SOC: 1.02.00" til XAV-AX205DB

Navn på zip-fil

 • XAV-AX205DB_v10200.zip

Filversion

 • MCU: 1.02.00, SOC: 1.02.00

Filstørrelse

 • 97.3 MB (102.054.560 byte)

Udgivelsesdato

 • 29-11-2018

Forberedelser

Forudsætninger for opdateringen

Følgende USB-hukommelsesenhed er påkrævet til firmwareopdatering:

 • Mindst 100 MB ledig plads
 • USB-højhastighedsertificeret
 • Filsystemet er formateret af FAT32 eller FAT16
  * Hvis du ikke ved om din USB-hukommelse understøtter det, anbefaler vi på det kraftigste, at du bruger over 2 GB USB-hukommelse.

Hvis firmwareopdatering stadig ikke er fuldført, efter du har prøvet det, skal du bruge en anden USB-hukommelsesenhed, og trykke på nulstillingsknappen.

Kontroller firmwareversionen

Følg disse trin for at kontrollere den aktuelt installerede firmwareversion på enheden:
Hvis versionen vises som "MCU: 1.02.00, SOC: 1.02.00", behøver du ikke at opdatere firmwaren.

 1. Sæt hovedenheden på "ON"
 2. Vælg "Settings" (Indstillinger) på startskærmen.
 3. Vælg "General Settings" (Generelle indstillinger)
 4. Vælg "Firmware Version" (Firmwareversion). Den nuværende firmwareversion vises derefter.

Download og installer

Vigtig bemærkning

 • Følgende indstillinger sættes tilbage til deres standardværdier efter opdateringen. Gem indstillingernes værdier, så du kan gendanne dem efter opdateringen.
  • Generelle indstillinger
   • Clock Time
   • Dato/tid
   • Beep
   • Steering Control
   • Brugerdefineret styringskontrol
  • Lydindstillinger
   • EXTRA BASS
   • EQ10/Subwoofer
   • Balance/Fader
   • Crossover
   • DSO
  • Lydstyrkeniveauer
 • Sørg for at følge alle de nedenfor beskrevne trin.
 • Det tager ca. 10 minutter at gennemføre opdateringsproceduren i din bil.
 • Parker din bil på et sikkert sted, og start motoren for at undgå et spændingsfald på ledningen til enheden.

Trin 1: Download opdateringen

 1. Kontrollér, at din PC har forbindelse til internettet.
 2. Download opdateringsfilen til din PC.
 3. Udpak opdateringsfilen for at oprette mappen "update", som indeholder CUST_026.BIN og st26mcu.bin.
 4. Kopier mappen "update" under rodbiblioteket på den USB-hukommelse, der er sluttet til din PC.
 5. Frakobl USB-hukommelsen fra din PC.

Trin 2: Installer opdateringen

 1. Tilslut USB-hukommelsen til hovedenheden.
 2. Tryk på lydstyrkeknappen, og vælg "Source OFF" (Kilde fra) (eller tryk på OFF-knappen på fjernbetjeningen) for at ændre enheden til tilstanden Source OFF.
 3. Vælg "Settings" (Indstillinger) på startskærmen. Stryg opad fra bunden af startskærmbilledet og derefter fra højre mod venstre, hvis du ikke kan finde ikonet "Settings" (Indstillinger).
 4. Vælg "General Settings" (Generelle indstillinger).
 5. Vælg "Firmware Version" (Firmwareversion).
 6. Vælg "Update" (Opdater).
  • Bekræft USB-hukommelsens filstruktur, hvis du kan ikke trykke på knappen "Update". USB-hukommelsen har muligvis ikke opdateringsfilen det rigtige sted.
  • Bekræft USB-hukommelsens filer, hvis enheden viser meddelelsen "This data is not compatible" (Disse data er ikke kompatible). USB-hukommelsen har muligvis ikke den korrekte opdateringsfil.
  • Download den nyeste opdateringsfil, hvis versionen ikke vises som "MCU: 1.02.00, SOC: 1.02.00". Du bruger muligvis en forkert opdateringsfil.
 7. Vælg "Update" (Opdater) igen. Enheden begynder derefter opdateringen. Opdateringen varer ca. 10 minutter. Enheden genstarter automatisk flere gange under opdateringen. Når opdateringen er færdig, vil enheden vise "For your safety" (Af hensyn til din sikkerhed).
  • Sluk ikke for enheden under opdateringen.
  • Undlad at frakoble USB-hukommelsesenheden under opdateringen.

Trin 3: Bekræft, at opdateringen lykkedes

 1. Sæt hovedenheden på "ON".
 2. Vælg "Settings" (Indstillinger) på startskærmen.
 3. Vælg "General Settings" (Generelle indstillinger).
 4. Vælg "Firmware Version" (Firmwareversion). Den nuværende firmwareversion vises derefter. Når "MCU: 1.02.00, SOC: 1.02.00" vises som nummeret på "version", er firmwareopdateringen fuldført.

Hvis du ikke kan opdatere firmwaren, skal du prøve igen med en anden USB-enhed og trykke på knappen Reset (Nulstil).