Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • HT-SF200
 • HT-SF201

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Forbedrede BRAVIA Sync-tilslutningsmuligheder

Begrænsninger

 • Kun til brug sammen med produkter, der sælges i Europa. Ikke alle modeller sælges i alle lande.

Filoplysninger

Filnavn

 • 18VK_M.zip

Filversion

 • 1.12

Filstørrelse

 • 2.86 MB (3.004.505 byte)

Udgivelsesdato

 • 11-04-2018

Forberedelser

Kontroller firmwareversionen

Din firmware er måske allerede opdateret, især hvis du har en ny soundbar. Hvis versionsnummeret er 1.12 eller nyere, behøver du ikke udføre opdateringen.

VIGTIGT:

Efter kontrol af softwareversionen nulstilles alle indstillinger til fabriksindstillingerne.
Vi anbefaler dig at tage notater om de forrige indstillinger efter behov.
Derefter vil oplysninger om parring af Bluetooth-forbindelsen med smartphone/Bluetooth TV blive slettet. Parringsprocessen skal gennemføres igen efter versionskontrol.
Trin [3], hvis der trykkes på en knap bortset fra [VOLUME+], blinker LED-indikatoren, men der vises ikke relevante softwareoplysninger.

 1. Med strømmen tændt skal du kontrollere den normale opstartsstatus.
 2. Tryk på knapperne [PLAY/PAUSE] → [PLAYMODE] → [↓(CURSOR DOWN)] → [↑(CURSOR UP)] på fjernbetjeningen i den nævnte rækkefølge. Derefter vises standbytilstand for version. (Alle LED-indikatorer blinker).
 3. Tryk på knappen [VOLUME+]. Versionsnummeret vises som nedenfor.
  Versionsnummerets visningsmønster: A.BC
  • TV LED antal blink: Første tal (A)
  • BLUETOOTH LED antal blink: Første ciffer i decimaltal (B)
  • USB LED antal blink: Andet ciffer i decimaltal (C)
   Eksempel: version 1.12
 4. Kontroller softwareversionen. (Hvis softwareversionen er opdateret, behøver du ikke udføre softwareopdateringen).
 5. Efter kontrol af softwareversionen skal du trykke på tænd/sluk-knappen, forlade versionskontroltilstand og derefter trykke på tænd/sluk-knappen igen for at slukke for strømmen.

Installer

1. Forberedelse: Sådan forbereder du en USB-lagerenhed til firmwareopdateringen

Bemærk:

 • Brug USB-lagerenhed formateret af FAT32. Brug ikke FAT16-, exFAT- eller NTFS-drivere.
 • Anbefalede operativsystemer til download af software og overførsel af opdateringsfilen til USB-hukommelse:
  Windows 10, Windows 8/8.1
 1. Tilslut USB-enheden til din PC, og sørg for at formatere den med FAT32-filsystemet
 2. Kontrollér, at din PC har forbindelse til internettet
 3. Download opdateringsfilen til din PC
  • Filnavn: 18VK_M.zip
  • Filstørrelse: 2,86 MB (3.004.505 byte)
 4. Udpak den downloadede zip-fil
 5. Kopier "18VK_M.bin"-filen under rodbiblioteket for den USB-hukommelse, der er sluttet til din PC
  Bemærk: Opdateringen udføres ikke, hvis filen ikke kopieres til USB-enhedens rodmappe, eller hvis filen ændres
 6. Frakobl USB-enheden fra din PC

2. Opdatering: Sådan opdaterer du firmwaren for hovedenheden ved brug af USB-lagerenheden

Bemærk:

 • Læs instruktionerne omhyggeligt, da du ellers kan beskadige din HT-SF200/HT-SF201
 • Under opdateringen må du ikke slukke for HT-SF200/HT-SF201 eller tage strømstikket ud
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der er omtalt i instruktionerne
 • Du må ikke trække netledningen ud under softwareopdateringen.
 • Du må ikke trække netledningen ud, før opdateringen er fuldført. Det kan medføre fejl på systemet.

 1. Tænd for soundbaren. Vent på, at LED-skærmen vender tilbage til den tidligere inputkilde.
  (Eksemplet "TV" er valgt i forrige inputkilde).
 2. Indsæt USB, som indeholder opdateringsfilen
 3. Tryk på og hold knapperne [BLUETOOTH] + [POWER] på berøringspanelet nede samtidigt i 5 sekunder, indtil USB LED-indikatoren lyser.
 4. LED-skærmen vises, når opdateringen er begyndt. LED-indikatoren vises, når opdateringen er begyndt. Efter opdateringen tænder soundbaren automatisk.
  Opdateringsprocessen tager ca. 3 minutter
 5. Kontroller firmwareversionen. Hvis versionsnummeret er 1.12, er firmwareopdateringen fuldført korrekt.