Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • WX-GS920BH

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Indstiller enhedens maksimale lydstyrke (30 - 50)

Filoplysninger

Filnavn

 • WX-GS920BH_v1100.zip

Filversion

 • 11

Filstørrelse

 • 2,81 MB (2.953.399 byte)

Udgivelsesdato

 • 09-04-2018

Forberedelser

 • Berørte firmwareversioner:
  • Hvis firmwaren på din enhed er version " 11 " eller derover, behøver du ikke at udføre opdateringen

Sådan bekræfter du hovedenhedens firmwareversion

 1. Sæt hovedenheden på "ON"
 2. Tryk på og hold knappen "SRC" inde i 1 sekund på hovedenheden for at slukke for kilden og få vist uret
 3. Tryk på knappen "MENU"
 4. Drej kontrolhjulet for at få vist "GENERAL", og tryk på kontrolhjulet
 5. Drej kontrolhjulet for at få vist "SET FIRMWARE", og tryk på kontrolhjulet
 6. Drej kontrolhjulet for at få vist "FW VERSION", og tryk på kontrolhjulet. Den nuværende firmwareversion vises derefter.

Installer

1. Forberedelse: Sådan forbereder du en USB-lagerenhed til firmwareopdateringen

 1. Tilslut USB-enheden til din PC, og sørg for at formatere den med FAT16- eller FAT32-filsystemet
 2. Kontrollér, at din PC har forbindelse til internettet
 3. Download opdateringsfilen til din PC
  • Filnavn: WX-GS920BH_v1100.zip
  • Filstørrelse: 2,81 MB (2.953.399 byte)
 4. Pak den downloadede zip-fil ud
 5. Kopier filen "WX-GS920BH_v1100.dat" under rodbiblioteket for den USB-enhed, der er sluttet til din PC
  Bemærk: Opdateringen udføres ikke, hvis filen ikke kopieres til USB-enhedens rodmappe, eller hvis filen ændres
 6. Frakobl USB-enheden fra din PC

2. Opdatering: Sådan opdaterer du firmwaren for hovedenheden ved brug af USB-lagerenheden

Bemærk:

 • Opdateringsproceduren (i bil eller båden) tager ca. 1 minut at fuldføre
 • Sørg for at følge alle trinene, der er angivet herunder
 • For at undgå, at batterispændingen bliver for lav under opdateringsprocessen, anbefales det at udføre denne opdatering, mens bilens (eller bådens) motor kører. Inden du påbegynder opdateringsprocessen, mens bilens (eller bådens) motor kører, skal du sørge for at parkere køretøjet på et sikkert sted og lade motoren køre, indtil opdateringen er fuldført.

 1. Sæt hovedenheden på "ON"
 2. Tryk på og hold knappen "SRC" inde i 1 sekund på hovedenheden for at slukke for kilden og få vist uret
 3. Tryk på knappen "MENU"
 4. Drej kontrolhjulet for at få vist "GENERAL", og tryk på kontrolhjulet
 5. Drej kontrolhjulet for at få vist "SET FIRMWARE", og tryk på kontrolhjulet
 6. Drej kontrolhjulet for at få vist "FW UPDATE", og tryk på kontrolhjulet
 7. Drej kontrolhjulet for at få vist "FW UPDATE-YES", og tryk på kontrolhjulet
 8. Når meddelelsen "INSERT USB" vises, skal du tilslutte USB-lagerenheden til USB-porten på hovedenhedens frontpanel
 9. Opdateringen tager ca. 1 minut, og enheden genstarter automatisk, når processen er færdig
 10. Bekræft, at firmwareversionen er opdateret til version 11