Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • XAV-AX100

Filoplysninger

Filnavn

 • Firmwareopdatering "MCU: 1.02.07, SOC: 1.02.07" til XAV-AX100

Navn på zip-fil

 • XAV-AX100_v10207.zip

Filversion

 • MCU: 1.02.07, SOC: 1.02.07

Filstørrelse

 • 88.0 MB (92.346.213 byte)

Udgivelsesdato

 • 04-04-2018

Om denne download

Fordele og forbedringer i forhold til den seneste opdatering

 • Informationsskærmen, der vises ved opstart, lukkes automatisk

Tidligere fordele og forbedringer

 • Understøtter XA-NV400 (plug-in navigationsmodul til bilen).
 • Forbedrer USB-enhedens registreringsfunktion

Forberedelser

Følgende USB-hukommelsesenhed er påkrævet til firmwareopdatering:

 • USB-højhastighedsertificeret
 • Filsystemet er formateret af FAT32 eller FAT16
  * Hvis du ikke ved om din USB-hukommelse understøtter det, anbefaler vi på det kraftigste, at du bruger over 2 GB USB-hukommelse.

Hvis firmwareopdatering stadig ikke er fuldført, efter du har prøvet det, skal du bruge en anden USB-hukommelsesenhed, og trykke på nulstillingsknappen.

Kontroller firmwareversionen

Følg disse trin for at kontrollere den aktuelt installerede firmwareversion på enheden:
Hvis versionen vises som "MCU: 1.02.07, SOC: 1.02.07", behøver du ikke at opdatere firmwaren.

 1. Sæt hovedenheden på "ON"
 2. Vælg "Settings" (Indstillinger) på startskærmen.
 3. Vælg "General Settings" (Generelle indstillinger)
 4. Vælg "Firmware Version" (Firmwareversion). Den nuværende firmwareversion vises derefter.

Download

Forudsætninger for opdateringen

 • Tilslut en USB-lagerenhed med 100 MB eller mere ledig plads til din PC, og formater den med FAT16 eller FAT32-filsystemet.

Vigtig bemærkning

 • Følgende indstillinger sættes tilbage til deres standardværdier efter opdateringen. Gem indstillingernes værdier, så du kan gendanne dem efter opdateringen.
  • General Settings
   • Clock Time
   • Dato/tid
   • Beep
   • Steering Control
   • Brugerdefineret styringskontrol
  • Sound Settings
   • EXTRA BASS
   • EQ10/Subwoofer
   • Balance/Fader
   • Crossover
   • DSO
  • Lydstyrkeniveauer
 • Sørg for at følge alle trinene, der er angivet herunder
 • Opdateringsproceduren i din bil tager ca. 10 minutter at fuldføre
 • Parker din bil på et sikkert sted, og start motoren for at undgå et spændingsfald på ledningen til enheden

Sådan downloader du opdateringen:

 1. Kontrollér, at din PC har forbindelse til internettet
 2. Download opdateringsfilen til din PC
 3. Udpak opdateringsfilen for at oprette mappen "update", som indeholder CUST_PACK.BIN og st16 mcu.bin
 4. Kopier "update"-mappen under rodbiblioteket for den USB-hukommelse, der er sluttet til din PC
 5. Frakobl USB-hukommelsen fra din PC

Installer

Trin 1: Installer opdateringen

 1. Tilslut USB-hukommelsen til hovedenheden
 2. Tryk på lydstyrkeknappen, og vælg "Source OFF" (Kilde fra) (eller tryk på OFF-knappen på fjernbetjeningen) for at ændre enheden til tilstanden Source OFF
 3. Vælg "Settings" (Indstillinger) på startskærmen. Stryg opad fra bunden af startskærmbilledet og derefter fra højre mod venstre, hvis du ikke kan finde ikonet "Settings" (Indstillinger)
 4. Vælg "General Settings" (Generelle indstillinger)
 5. Vælg "Firmware Version" (Firmwareversion)
 6. Vælg "Update" (Opdater)
  • Bekræft USB-hukommelsens filstruktur, hvis du kan ikke trykke på knappen "Update". USB-hukommelsen har muligvis ikke opdateringsfilen det rigtige sted
  • Bekræft USB-hukommelsens filer, hvis enheden viser meddelelsen "This data is not compatible" (Disse data er ikke kompatible). USB-hukommelsen har muligvis ikke den korrekte opdateringsfil
  • Download den nyeste opdateringsfil, hvis versionen ikke vises som "MCU: 1.02.07, SOC: 1.02.07". Du bruger måske en forkert opdateringsfil
 7. Vælg "Update" (Opdater) igen. Enheden begynder derefter opdateringen. Opdateringen varer ca. 10 minutter. Enheden genstarter automatisk flere gange under opdateringen. Når opdateringen er færdig, vil enheden vise "For your safety" (For din sikkerhed)
  • Sluk ikke for enheden under opdateringen
  • Undlad at frakoble USB-hukommelsesenheden under opdateringen

Trin 2: Bekræft, at opdateringen lykkedes

 1. Sæt hovedenheden på "ON"
 2. Vælg "Settings" (Indstillinger) på startskærmen.
 3. Vælg "General Settings" (Generelle indstillinger)
 4. Vælg "Firmware Version" (Firmwareversion). Den nuværende firmwareversion vises derefter. Når "MCU: 1.02.07, SOC: 1.02.07" vises som nummeret på "version", er firmwareopdateringen fuldført

Hvis du ikke kunne opdatere firmwaren korrekt, skal du bruge andre USB-enheder og trykke på nulstillingsknappen.