Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:
 • ILCE-6300

Om denne download

Fordele og forbedringer i forhold til den seneste opdatering

 • Tilføjer understøttelse af objektivet SEL18135
 • Forbedrerer kameraets generelle stabilitet

Tidligere fordele og forbedringer

 • Tilføjer funktionen Auto Pwr Temp OFF.* (Sluk automatisk ved høj temperatur)
  Hvis den samme del af din hud berører kameraet i længere tid, mens kameraet er i brug, selv hvis kameraet ikke føles varmt, kan det give symptomer på en lille forbrænding, f.eks. rødme eller vabeldannelse.
  Vær særlig opmærksom i følgende situationer, og træf de nødvendige forholdsregler, brug f.eks. et stativ.
  • Når du bruger kameraet i omgivelser med høj temperatur
  • Når en person med dårlig blodcirkulation eller nedsat følesans bruger kameraet
  • Når du bruger kameraet med funktionen Auto Pwr Temp OFF. indstillet til [High]
 • Understøtter nyt objektiv SEL100400GM
 • Ændrer aspekt for hjælperammevisning i LCD (2.35:1 tilstand)
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet
 • Forbedrer kameraets stabilitet under optagelse af stillbilleder ved at kontrollere den interne temperatur
 • Kameraets generelle og driftsmæssige stabilitet forbedres

Filoplysninger

Filnavn

 • ILCE-6300 systemsoftware (firmware) opdatering Ver. 2.01 (Windows)

Filversion

 • 2.01

Filstørrelse

 • 238 MB (250,531,008 byte)

Udgivelsesdato

 • 01/02/2018

Forberedelser

Kontroller systemsoftwareversionen

Følg nedenstående instruktioner for at kontrollere systemsoftwareversionen. Hvis systemsoftwareversionen er Ver.2.01, er opdateringen ikke nødvendig.

 1. Vælg Menu --> opsætningsunderside 7 --> Version på kameraet.
 2. Systemsoftwareversionen vises som illustreret nedenfor.


Systemkrav

Operativsystemer


Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibel med de mest almindeligt anvendte Microsoft Windows-versioner:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Computerhardware


Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibelt med følgende hardware:
 • Plads på harddiskdrevet: 500 MB eller mere
 • RAM: 512 MB eller mere
  Bemærk: Luk al anden programsoftware før opdatering af systemsoftwaren.
 • Strømkilde til kameraet
  • Fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-FW50 eller AC-adapter AC-PW20 (sælges separat)

   Bemærk: Opdateringen kan kun udføres, når niveauet for resterende batteri er (tre mærker) eller mere. Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri eller AC-adapteren AC-PW20 (sælges separat).
 • USB-kabel følger med kameraet

  Bemærk: Der gives ikke garanti for opdateringsfunktionaliteten med andre USB-kabler.

Download

Vigtig bemærkning

 • Når du udfører udfører systemsoftwareopdateringen, skal du bruge en fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-FW50 eller AC-adapter AC-PW20 (sælges separat).
 • Fjern ikke batterier eller AC-adapter under opdateringen. Hvis du gør det, kan kameraet blive uanvendeligt som følge af den pludselige strømafbrydelse.
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd.
 • Sørg for, at din computer ikke skifter til dvaletilstand.
 • Tilslut ikke kameraet til andre enheder end din computer.

Sådan downloader du opdateringen:

 1. Sørg for, at du er logget på med administratorrettigheder.
 2. Efter at have læst ansvarsfraskrivelsen skal du klikke på knappen [Download] nedenfor.
 3. Download af filen [Update_ILCE6300V201.exe] starter.
 4. Gem filen på skrivebordet (anbefales) på din computer.


 5. Bemærkning til brugere af Windows 8.1/10:

  Opdateringsfilen bliver gemt i mappen [Downloads] under de oprindelige indstillinger for Internet Explorer. Klik på feltet [Desktop] (Skrivebord) på startskærmen, og find den downloadede fil i mappen [Downloads] ved hjælp af Stifinder.

Installer

Trin 1: Start opdateringen

 1. Luk alle åbne programmer på din computer.
 2. Dobbeltklik på filen [Update_ILCE6300V201.exe], som du downloadede. - Tilslut ikke kameraet på dette tidspunkt.
 3. System Software Updater starter. 4. Tænd for kameraet.
 5. I overensstemmelse med instruktionerne i System Software Updater-vinduet på kameraet skal du vælge Menu --> Setup subpage 4 (Opsætning underside 4) --> USB Connection (USB-tilslutning) og kontrollere, om Mass Storage (Masselagring) er valgt.
  Hvis der er valgt noget andet end Mass Storage (Masselager), skal du vælge Mass Storage(Masselager). 6. Tilslut kameraet til computeren med det medfølgende USB-kabel. "USB Mode" (USB-tilstand) vises på kameraets LCD-skærm.
  Bemærk: Når kameraet er tilsluttet computeren, slukker kameraets LCD-skærm. Gå videre til næste trin.
  Hvis LCD-skærmen på videokameraet ikke slukker, kan du prøve en af følgende metoder.
  • Tag USB-kablet ud, og sæt det i igen.
  • Hvis computeren har flere USB-terminaler, kan du forsøge med andre terminaler.
  Når kameraet er tilsluttet computeren med USB-kablet, kan det til tider ske, at der vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at genstarte computeren. Fjern i dette tilfælde batteripakken eller AC-adapteren fra kameraet, genstart computeren, og følg instruktionerne fra "2. Start System Software Updater".
 7. Kontroller LCD-skærmen på kameraet, og klik på Next (Næste). Det aktuelle versionsnummer og det opdaterede versionsnummer vises nederst i venstre side af skærmen. Når du har kontrolleret, at den nuværende softwareversion er "Ver.2.00 eller tidligere", skal du klikke på Next (Næste). Hvis den nuværende systemsoftwareversion er 2.01 eller nyere, er opdateringen ikke nødvendig. I dette tilfælde skal du frakoble kameraet fra computeren, og klik på Finish (Afslut). Sluk for kameraet, tag batteriet og/eller AC-adapteren ud, sæt batteriet i igen, eller tilslut AC-adapteren igen, og tænd for kameraet.

  Opdatering er påkrævet


  Opdatering er ikke påkrævet


 8. Klik på Next (Næste). Følgende skærm vises.

 9. Efter automatisk nulstilling vises følgende skærmbillede.
  Statuslinjen vises under opdateringsprocessen (ca. 5 minutter).

  Bemærk: Sluk ikke for kameraet, og tag ikke USB-kablet ud under opdateringen.
 10. Når opdateringen er gennemført, genstarter enheden automatisk. Kontroller, at enheden er tændt, og vent, indtil LCD-skærmen starter. Klik på Finish (Afslut), når LCD-skærmen vises, og tag USB-kablet ud.

  Efter genstart vises der muligvis en advarsel om datagendannelse. Det er normalt. Vent, indtil denne advarsel forsvinder.

Trin 2: Kontroller, at systemsoftwareversionen på din enhed er Ver 2.01.

 1. Vælg Menu --> opsætningsunderside 7 --> Version på kameraet.
 2. Systemsoftwareversionen vises som illustreret nedenfor.