Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • SVT1121A4E
 • SVT1121B2EW
 • SVT1121B4E
 • SVT1121C4E
 • SVT1121C5E
 • SVT1121D4E
 • SVT1121E4E
 • SVT1121F4E
 • SVT1121G4E
 • SVT1121H4E
 • SVT1122A4RW
 • SVT1122B2EW
 • SVT1122B4E
 • SVT1122B4RW
 • SVT1122C4E
 • SVT1122C4RW
 • SVT1122C5E
 • SVT1122D2EW
 • SVT1122D4E
 • SVT1122D4RW
 • SVT1122E2RW
 • SVT1122E4E
 • SVT1122F4E
 • SVT1122F4RB
 • SVT1122G4E
 • SVT1122G4RB
 • SVT1122H4E
 • SVT1122H4RB
 • SVT1122I4E
 • SVT1122J4RB
 • SVT1122M2EW
 • SVT1122M2RW
 • SVT1122R2EW
 • SVT1122S9EB
 • SVT1122V9EB
 • SVT1122X9RW
 • SVT1122Y9EB

Om denne download

Fordele og forbedringer i forhold til den seneste opdatering

 • Understøtter skiftefunktion for aktivering/deaktivering af bevægelsesstyret touchpad
 • Understøtter omvendt rulleretning ved strygebevægelse med 2 fingre
 • Løser problemet med omvendt funktion i tilpasning af indholdsstørrelse afhængigt af program (f.eks. kort)
 • Løser problemet med utilsigtet skærmrulning ved knibebevægelse med 2 fingre
 • Understøtter ændret ventetidsindstilling for touchpadklik
 • Løser problemet med mistede tastedata og taster, der utilsigtet holdes nede
Bemærk: Du skal også anvende opdateringen "VAIO Control Center Ver.6.3.17 / 6.4.9 update" (eller en nyere version).

Tidligere fordele og forbedringer

 • Løser problemet med utilsigtede tastetryk ved strygning langs øverste kant af touchpad afhængigt af indstilling for tastaturlayout
 • Løser problemet med utilsigtede tastetryk ved strygning langs den højre kant af touchpad afhængigt af indstilling for tastaturlayout
 • Løser problemet med utilsigtet start af Cortana i nogle versioner af Windows 10
 • Løser problemet med mistede første tastedata efter start/genstart/start efter dvaletilstand
 • Løser problemet med suspendering af USB-valg
 • Forbedrer fornemmelsen ved gentaget tryk på tast ved tryk og hold af nogle taster

Filoplysninger

Filnavn

 • EP0000605002.exe

Filversion

 • Version 1.89

Filstørrelse

 • 6.824.704 byte

Udgivelsesdato

 • 25-12-2017

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste version af denne opdatering er kompatibel med de mest almindeligt anvendte versioner af Microsoft Windows:

 • Windows 10 (32/64 bit)
 • Windows 8,1 (32/64 bit)
VIGTIGT: Modeller, der er opgraderet til Windows 8.1 / Windows 10, er også målet for denne opdatering.

Download

Før du opgraderer

 • Meddelelsen "Windows needs your permission to continue" (Windows skal bruge din tilladelse for at fortsætte) vises muligvis i dialogboksen User Account Control (Brugerkontokontrol). I dette tilfælde skal du klikke på [Continue] (Fortsæt) og følge vejledningen.

Installer

Trin 1: Installer opdateringen

Du skal være logget på som administrator på computeren.

VIGTIGT:
 • Du SKAL fuldføre både trin "1. Update" og "2. Pairing" nedenfor for at opdatere firmwaren.
 • Du MÅ IKKE skifte til dvale, genstart eller nedlukning, før både trin "1. Update" og "2. Pairing" er fuldført.
 1. Download EP0000******.exe, og gem den i en mappe på din computer.
 2. Tjek, at AC-adapteren er sluttet til din computer, før du fortsætter.
 3. Gå til den mappe, som filen blev downloadet til.
 4. Dobbeltklik på EP0000******.exe
 5. Tryk på "1. Update"-knappen. (meddelelsen "Updating firmware..." vises. Vent ca. 1 minut).
 6. Når meddelelsen "Update Success!!!" vises, skal du trykke på "2. Pairing"-knappen.
 7. Fuldfør parringen manuelt ved at følge instruktionerne for "Parring af det trådløse tastatur med din VAIO-computer".
 8. Tryk på "Luk"-knappen.
 9. Genstart computeren.

Trin 2: Tjek, at opdateringen lykkedes

Efter opdateringen skal du bekræfte, at den nye version er installeret.
Kontroller egenskaberne for følgende enhed i enhedshåndtering.

Vælg [USB Composite Device] (placering: Port_#0001.Hub_#0003) → Properties → fanen [Details] tab → [Bus reported device description]

Hvis den viste version er "1.89", er opgraderingen gennemført.