Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:
 • HT-NT3
 • HT-ST9
 • HT-RT5
 • HT-XT3

Om denne download

Fordele og forbedringer i forhold til den seneste opdatering

 • Forbedrede tilslutningsmuligheder med TV fra andre producenter

Tidligere fordele og forbedringer

 • Forbedret lydudgangsfunktion
 • Understøtter indbygget Chromecast til Audio v1.21
  • Forbedrede tilslutningsmuligheder med indbygget Chromecast
 • Forbedret lydudgangsfunktion
 • Forbedrer din soundbars stabilitet
 • Support til fremtidig vedligeholdelse af "Spotify Connect"

Begrænsninger

 • Kun til brug sammen med produkter, der sælges i Europa. Ikke alle modeller markedsføres i alle lande

Filoplysninger

Filnavn

 • Firmware til hjemmebiograf til version M28.R.0476

Filversion

 • M28.R.0476

Filstørrelse

 • 196 MB (205.994.495 byte)

Udgivelsesdato

 • 12-12-2017

Forberedelser

Kontroller firmwareversionen

Din firmware er måske allerede opdateret, især hvis din hjemmebiograf er ny.Hvis versionsnummeret er M28.R.0476 eller højere, behøver du ikke at opdatere.

Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:

 1. Tænd for dit TV, og kontroller, at det er indstillet til det samme som din hjemmebiograf, så hvis hjemmebiografen er tilsluttet til HDMI2-stikket, så skal du vælge HDMI2 som indgang.
 2. Tænd hjemmebiografen
 3. Tryk på HOME på fjernbetjeningen, og vent, til du ser startskærmen
 4. På startskærmbilledet skal du vælge [Setup] (Opsætning) > [System Settings] (Systemindstillinger) med piletasterne på fjernbetjeningen. Tryk derefter på ENTER-tasten
 5. Fremhæv System Information (Systemoplysninger) på displayet, og tryk på ENTER-tasten
 6. På TV-skærmen ser nummeret på firmwareversionen sådan ud:
  "Software Version M28.R.0476" (Software Version M28.R.0476) - hvis versionsnummeret er M28.R.0476 eller højere, har du allerede den seneste firmwareversion.

Vigtig bemærkning

 • Læs instruktionerne omhyggeligt, ellers risikerer du at beskadige HT-NT3/HT-ST9/HT-RT5/HT-XT3
 • Du må ikke slukke for HT-NT3/HT-ST9/HT-RT5/HT-XT3 - eller frakoble den fra strømmen - mens den opdateres
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der er nævnt i instruktionerne
 • Du må ikke trække netledningen eller et netværkskabel (LAN) ud under download og opdatering af softwaren. Oprethold denne forbindelse.
 • Du må ikke trække netledningen ud, før opdateringen er fuldført. Det vil forårsage fejl på systemet.

Der er 2 enkle måder at opdatere firmwaren til HT-NT3/HT-ST9/HT-RT5/HT-XT3 på:

Du skal brugeHvorfor anvende denne metode?
Internet/netværk
***ANBEFALES***
 • Et Ethernet-kabel til at oprette forbindelse fra hjemmebiografen til internettet
 • Sådan kontrollerer du, at din hjemmebiograf er tilsluttet til:
  • en aktiv internetforbindelse
  • et kompatibelt TV
Vi anbefaler denne metode, da den er den hurtigste og nemmeste måde at opdatere din firmware.
USB-lagerenhed
 • En computer
 • En USB-lagerenhed
Opdater din firmware på denne måde, hvis du ikke kan gøre det via internettet.

Installer

Opdatering af HT-NT3/HT-ST9/HT-RT5/HT-XT3 via internettet

Vi anbefaler denne metode, da det er den nemmeste måde at opdatere på. Det tager normalt ca. 15-30 minutter. Opsæt først udstyret, og download derefter opdateringen via internettet til HT-NT3/HT-ST9/HT-RT5/HT-XT3.

Du skal bruge:

 • Et Ethernet-kabel til at oprette forbindelse fra hjemmebiografen til internettet
 • Sådan kontrollerer du, at din hjemmebiograf er tilsluttet til:
  • en aktiv internetforbindelse (med Ethernet-kabel eller trådløs router)
  • et kompatibelt TV

Opsæt udstyret:

 1. Tænd dit TV, og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din hjemmebiograf. (Så hvis soundbaren er sluttet til HDMI 2-porten, skal du vælge HDMI 2 som indgang).
 2. Tilslut soundbaren til internettet ved hjælp af et Ethernet-kabel.
 3. Tænd hjemmebiografen.
 4. Tryk på [HOME] på fjernbetjeningen, og vent, til du ser startskærmen.

Trin 1: Installer opdateringen

 1. I menuen [Home] (Start) skal du bruge fjernbetjeningens piletaster til at vælge [Setup] (Opsætning) > [Update via Internet] (Opdater via internettet) og derefter trykke på [Enter].
 2. Meddelelsen [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (Der er fundet en ny softwareversion på netværket. Vil du opdatere software?) vises på TV-skærmen. Vælg [OK] via fjernbetjeningen, og tryk derefter på [ENTER]
 3. Det tager ca. 5 minutter at påbegynde opdateringen, når softwaren er blevet downloadet.
 4. Meddelelsen [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M28.R.xxxx New version M28.R.0476] (Opdater til en ny softwareversion. Afbryd aldrig strømmen under en opdatering. Aktuel version er M28.R.xxxx Ny version M28.R.0476) vises på TV-skærmen. Vælg [Start] ved brug af fjernbetjeningen, og tryk derefter på [ENTER]
 5. Opdateringen begynder
 6. Meddelelsen [Update Caution] (Opdateringsadvarsel) vises på TV-skærmen. Vælg [OK] via fjernbetjeningen, og tryk derefter på [ENTER]
 7. Mens der opdateres, ser du meddelelsen ["UPDT"](Opdatering) på frontpanelets display.
 8. Firmwareopgraderingen er færdig, når [DONE](Udført) vises på frontpanelets display. Sluk ikke for hjemmebiografen, og afbryd ikke strømmen til den, mens den opdaterer
 9. Hjemmebiografen genstarter automatisk, når opgraderingen er gennemført

Trin 2: Bekræft, at opdateringen lykkedes

 1. Kontroller firmwareversionen. Hvis versionsnummeret er M28.R.0476, er firmwareopdateringen fuldført korrekt

Fejlfinding

Hvad du skal gøre, hvis du har problemer med at opdatere firmwaren til hjemmebiografen via internettet.

 • Meddelelsen [Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update continues to fail, please contact the customer service center] (Opdatering mislykkedes. Tilslut USB-hukommelsen med opdateringsfilerne, og prøv igen. Hvis opdateringen fortsat mislykkes, bedes du kontakte kundeservice) vises på TV-skærmen.
  1. Routeren og alle enheder, der er tilsluttet mellem hjemmebiografen og routeren er tændt
  2. Der bruges den rigtige type kabel (lige eller crossover) mellem hjemmebiografen og routeren.
  3. Alle kablerne mellem hjemmebiografen og routeren er tilsluttet korrekt.
  4. Forsøg opdateringsproceduren igen.

  Hvis du ikke kan udføre softwareopdateringen, kan du forsøge at bruge proceduren for opdatering via USB-hukommelse.

 • Når opdateringen via internet er startet vises meddelelsen [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Downloadkapacitet: xxxxxxKB/xxxxxKB og xx%) på TV-skærmen, men statuslinjen på skærmen ændres ikke
  Afhængig af netværksforbindelsen kan opdatering via internettet tage lang tid (op til 60 minutter). Dette er grunden til, at meddelelsen [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Downloadkapacitet: xxxxxxKB/xxxxxKB og xx%) vises på TV-skærmen, og statuslinjen på skærmen ikke ændrer sig i lang tid.

 • Når opdatering via internettet køres, vises TV'et meddelelsen [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Forbindelsesstatus kan ikke bekræftes, kan ikke kommunikere med serveren. Prøv igen senere.), og du kan ikke opgradere firmwaren.
  • Kontroller, at LAN-kablet er sat i.
  • Kontroller i netværksindstillingerne, om hjemmebiografen har sin egen IP-adresse (hvis du bruger en proxyserver, skal du skrive IP-adressen på den proxy, du bruger - i stedet for proxyens værtsnavn - i feltet Proxy Server (Proxyserver))
  • Prøv at opdatere igen.
 • Strømmen blev afbrudt under opdateringen.
  Tænd for hjemmebiografen, og prøv at opdatere igen.
 • Opdateringen har været i gang i mere end 60 minutter og er ikke færdig
  Hvis hjemmebiografen er tilsluttet via trådløs til netværket, kan du forsøge at bruge et kabel til netværket og derefter prøve igen.
  Hvis problemet fortsætter, kan netværkshastigheden være lav. I så fald kan du prøve at opdatere dit system ved brug af proceduren for opdatering via USB-hukommelse.
 • Meddelelsen [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (Denne enhed er ikke tilsluttet til netværket. Kør netværksdiagnostik under indstillingen for servertilslutning) vises på TV-skærmen.
  Kontroller, om LAN-kablet er tilsluttet til hjemmebiografen.
 • Meddelelsen [Already Updated] (Allerede opdateret) vises på TV-skærmen
  Den firmwareversion, der aktuelt er installeret på hjemmebiografen, er den seneste version.

Opdatering via USB-lagerenhed og din PC

Vi anbefaler, at du bruger internettet til opdatering, hvis du har mulighed for det. Hvis ikke, kan du bruge denne metode i stedet. Du downloader opdateringen til din computer, overfører den til en USB-lagerenhed og overfører den derefter til HT-NT3/HT-ST9/HT-RT5/HT-XT3.

Forberedelse til firmwareopdatering

Før du downloader firmwaren, skal du kontrollere, at din computer kører et af følgende operativsystemer, og forberede USB-flashdrevet.

Operativsystemer

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Mac OS X®

Trin 1: Installer opdateringen

 1. Læs og accepter betingelserne og vilkårene
 2. Download filen UPDATE_M28R0476.zip til din computer - og husk, hvilken mappe du downloader den til
 3. Find filen på din computer, højreklik på den og klik på Properties (Egenskaber). Kontroller, at størrelsen er 196 MB (205,994,495 bytes)
Overfør de opdaterede filer til USB-lagerenheden:
 1. Udpak opdateringsfilen fra UPDATE_M28R0476.zip-filen
  • Til Mac OS X®-operativsystem:
   1. Gå til det sted, som filen blev downloadet til, og dobbeltklik på UPDATE_M28R0476.zip-filen
   2. Der oprettes en ny mappe med navnet "UPDATE"
  • Til Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 7-operativsystem:
   1. Gå til det bibliotek, som filen blev downloadet til, og højreklik på UPDATE_M28R0476.zip-filen, og klik derefter på "Extract All" (Udpak alle)
    Bemærk: På Windows® 8.1 og Windows® 10 vil standardindstillingerne for Internet Explorer® gemme filen i mappen Downloads. For at finde mappen Downloads skal du klikke på "Desktop"-flisen på startskærmen og derefter finde den downloadede fil via Windows Stifinder
   2. I vinduet "Extract Compressed (Zipped) Folders" (Udpak alle komprimerede (zippede) mapper) skal du klikke på "Extract" (Udpak)
   3. Der oprettes en ny mappe med navnet "UPDATE"
    Bemærk: Fire filer udpakkes: MSB28-FW.BIN og MSB28-FW.ID, MSB28-FW_MB.BIN og MSB28FW_MB.ID
 2. Tilslut en kompatibel USB-lagerenhed til din computer
 3. Overfør mappen UPDATE til USB-lagerenheden:
  • Til Mac OS X®-operativsystem:
   1. Træk og slip mappen UPDATE (OPDATER) til USB-enhedens rodmappe.
  • Til Windows®-operativsystem:
    Gå til det bibliotek, hvor mappen blev oprettet, og højreklik på mappen UPDATE
   1. I menuen skal du klikke på Send To... (Send til) og derefter på det drev, der repræsenterer din USB-enhed (f.eks. Flytbar disk E:)
   2. Opdateringsmappen kopieres over på din USB-enhed.
  Bemærk: Opdateringen udføres ikke, hvis mappen ikke kopieres til USB-enhedens rodmappe, eller hvis mappenavnet ændres.
 4. Når du har kopieret mappen UPDATE, skal du fjerne USB-enheden fra din computer
Overfør opdateringen til din optager

Gør først udstyret klar, og overfør derefter opdateringen til HT-NT3/HT-ST9/HT-RT5/HT-XT3.

Klargøring af udstyret:
 1. Tænd dit TV, og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din soundbar. (Så hvis soundbaren er sluttet til HDMI 2-porten, skal du vælge HDMI 2 som indgang)
 2. Tænd for soundbaren
 3. Tryk på HOME på fjernbetjeningen, og vent, til du ser startskærmen
 4. Isæt USB, der indeholder de 4 filer
Overfør opdateringen:
 1. På startskærmbilledet skal du vælge [Setup] (Opsætning) > [Software Update] (Softwareopdatering) med piletasterne på fjernbetjeningen og derefter trykke på ENTER-tasten
 2. Brug piletasterne til at vælge "Update via USB Memory" (Opdater via USB-hukommelse), og tryk derefter på ENTER-tasten
 3. Meddelelsen ["Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M28.R.xxxx New version M28.R.0476. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.”] (Opdateringsfiler fundet i USB-hukommelse. Vil du opdatere softwaren? Aktuel version er M28.R.xxxx Ny version er M28.R.0476. Sluk ikke for strømmen, og fjern ikke USB-hukommelsen under opdateringen.) vises på TV-skærmen. Vælg OK via fjernbetjeningen, og tryk derefter på ENTER
 4. Meddelelsen [Update Caution] (Opdateringsadvarsel) vises på TV-skærmen. Vælg OK via fjernbetjeningen, og tryk derefter på ENTER
 5. Opdateringen begynder
 6. Mens der opdateres, ser du meddelelsen "UPDT" (Opdatering) på frontpanelets display.
 7. Firmwareopdateringen er færdig, når DONE (Udført) vises på frontpanelets display. Soundbaren genstarter automatisk.
  Bemærk: Frakobl ikke netledningen under opdateringsprocessen.

Trin 2: Bekræft, at opdateringen lykkedes

 1. Kontroller firmwareversionen. Hvis versionsnummeret er M28.R.0476, er firmwareopdateringen fuldført korrekt

Fejlfinding

Sådan skal du gøre, hvis du har problemer med at opdatere firmwaren til din soundbar via din PC og en USB-hukommelse.

 • Der vises skiftevis "UPDT" (Opdater) og "ERROR" (Fejl) på frontpanelets display.
  1. Sluk for systemet, og træk strømstikket ud.
  2. Tænd for hjemmebiografen.
  3. Forsøg at opdatere ved brug af proceduren for opdatering via USB-hukommelse

 • Strømmen gik ud, mens opdateringen var i gang
  Tænd for hjemmebiografen, og følg proceduren for opdatering via USB-hukommelsen igen.

 • Opdateringsfilen UPDATE_M28R0476.zip, som jeg har downloadet fra opdateringswebstedet, kan ikke pakkes ud.
  Blev filen downloadet korrekt? Forsøg at slette filen, og download den derefter igen.

 • Opdateringen har været i gang i 30 minutter og er ikke gennemført endnu
  1. Tag stikket ud af kontakten, vent et par minutter, og sæt det så i igen
  2. Tænd hjemmebiografen
  3. Forsøg opdateringsproceduren igen