Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:
 • CMT-X7CD
 • CMT-X7CDB

Om denne download

 • Navn:Firmwareopdatering MC2.08 til CMT-X7CD / CMT-X7CDB
 • Udgivelsesdato:31-08-2017
 • Er det nødvendigt at opdatere?Denne opdatering er ikke nødvendig, hvis dit lydsystem allerede er opdateret til firmwareversion MC2.08.
  Hvis du ikke er sikker, er det nemt atkontrollere, hvilken firmwareversiondu har:
  1. Tryk påpå enheden for at tænde for systemet, og vent nogle minutter, indtil antenneikonet bliver vist på displayet
  2. Tryk på >>| ogpå enheden og hold knapperne inde, indtil "MC X.XX" bliver vist på displayet. Tallet til højre for MC er versionsnummeret
  3. Tryk på >>| på enheden. "CD XXXX" bliver vist på displayet. Tallet til højre for CD er versionsnummeret
  4. Tryk på >>| på enheden. "NW X.XX" bliver vist på displayet. Tallet til højre for NW er versionsnummeret
  5. Tryk på >>| på enheden, som skifter tilbage til funktionen fra før inden visning af versionsnummeret
 • Fordele og forbedringer i forhold til den seneste opdatering

  • Vigtigt: Denne firmwareopdatering skal udføres for at blive ved med at bruge Spotify-musiktjenesten
 • Tidligere fordele og forbedringer

  • Verbessert die Wiedergabe spezieller Inhalte von Music Unlimited

Download

Softwareopdateringen sker via internettet (netværk). Vær opmærksom på nedenstående.
Bemærk: Du kan ikke opdatere til den seneste softwareversion, hvis systemet IKKE er tilsluttet internettet (netværk). Når systemet registrerer en ny softwareversion, kan det opdateres, når det er koblet til internettet, og "UPDATE" bliver vist på displayet. Følg i så fald nedenstående anvisninger for at opdatere til den nyeste version

 1. Tryk på MENU
 2. Tryk på for at vælge "NETWORK," og tryk derefter på
 3. Tryk på for at vælge "UPDATE," og tryk derefter på
 4. Tryk på for at vælge "OK", og tryk derefter på

Opdateringen går i gang.
Når opdateringen er fuldført, bliver "COMPLETE" vist på displayet. Tryk på for at slukke for enheden, og tryk derefter på knappen igen for at tænde. Kontroller firmwareversionen på dit lydsystem. Når der står "MC2.08" på displayet, er opdateringen af firmwaren fuldført.
Bemærk:

 • Systemet er normalt ca. 3-10 minutter om at fuldføre opdateringen. Afhængig af netværket kan det tage længere tid.
 • Enheden og fjernbetjeningen må ikke betjenes under opdateringen. Desuden må du ikke slukke for systemet eller afbryde strømmen til anlægget under opdateringen.