Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:
 • SRS-X9
 • SRS-X7

Om denne download

 • Frigivelsesdato:31-08-2017
 • Behøver jeg at hente den?Denne opdateringsfunktion er ikke nødvendig, hvis dit personlige audiosystem allerede er blevet opdateret til firmwareversion 2.13.2.09 (SRS-X7) / 2.13.2.10 (SRS-X9).
  Hvis du ikke er sikker, er det nemt atkontrollere, hvilken firmwareversiondu har:
  1. Slut enheden til computeren med et LAN-kablet (medfølger ikke).
   Bemærk:Sørg for, at knappen NETWORK OFF/ON på bagsiden af enheden står på ON
  2. Slut strømstikket (medfølger) til vekselstrømsadapteren (medfølger). Tryk på knappen(on/standby) for at tænde.
   Vent, til LINK-indikatoren holder op med at blinke og lyser konstant orange
  3. VisSony Network Device Settingpå din pc
   1. Åbn en browser
   2. Indsæt følgende URL i adresselinjen: http://169.254.1.1
  1. Vælg sprog underLanguage Setup (Sprogopsætning), hvis den vises
  2. "X.XX.X.XX" er versionen underSystem Software Versioni menuenDevice Details (Enhedsinformation)
 • Fordele og forbedringer:
  • VIGTIGT: Denne firmwareopdatering skal udføres for at blive ved med at bruge Spotify-musiktjenesten

Download

Softwareopdatering foregår via internettet (netværk). Kontroller følgende trin.
Bemærk: Du kan ikke opdatere til den seneste software, hvis sættet IKKE er sluttet til internettet (netværk).

 1. Opret forbindelse til internettet (netværk)
  Bemærk: Når højttaleren er koblet direkte til en pc ved hjælp af et LAN-kabel til versionskontrol, skal LAN-kablet tages ud og kobles til et Access Point.
 2. Når højttaleren bliver tændt, skal du trykke på knappen (on/standby) for at slukke den
 3. Tryk på knappen (on/standby) for at tænde for strømmen
 4. Vent, til LINK-indikatoren holder op med at blinke og lyser konstant grønt eller orange. Så snart en softwareopdatering bliver tilgængelig, begynder knappen UPDATE (OPDATERING) at lyse. Bemærk: UPDATE-knappen lyser ikke, så længe det er den nyeste software.
 5. Tryk på og hold UPDATE-knappen inde, til du hører bip-lyde. Når softwareopdateringen starter, begynder UPDATE-knappen at blinke.Bemærk: Højttaleren fungerer ikke under opdatering
 6. Blinken (interval og tilstand) på UPDATE-knappen skifter, mens opdateringen skrider frem
 7. UPDATE-knappen slukker, og højttaleren skifter automatisk til standby eller BLUETOOTH/Network standby, når opdateringen er gennemført
 8. Kontroller versionen ved at følge trinnene beskrevet i under sådan kontrollerer du din firmwareversion. Derefter er opdateringen gennemført.

Spørgsmål og svar

UPDATE-lyset slukker efter 4 langsomme blink.

Softwareopdateringen mislykkedes. Tryk på knappen (on/standby) for at slukke højttaleren, tænd derefter for den igen. Kontroller, at højttaleren er sluttet til internettet, og at UPDATE-knappen lyser, og start derefter opdateringen igen.

UPDATE-lyset blinker fortsat langsomt

Softwareopdateringen mislykkedes. Tryk på knappen (on/standby) for at slukke/tænde højttaleren, start derefter opdateringen igen. Hvis softwareopdateringen mislykkedes, blinker UPDATE-knappen fortsat langsomt, indtil der bliver slukket for højttaleren. Sluk for højttaleren, når du har kontrolleret, at UPDATE-knappens blinken ikke har ændret sig.

Bemærk:

 • Lad højttaleren være sluttet til strømforsyningen og netværket under opdateringen
 • FJERN IKKE vekselstrømsadapteren, før opdateringen er gennemført
 • SLUK IKKE for strømmen under opdatering af enheden
 • Opdateringen tager normalt ca. 3-10 minutter. Det kan dog vare længere afhængig af dit netværksmiljø