Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:
 • SRS-X88

Om denne download

Fordele og forbedringer i forhold til den seneste opdatering

 • VIGTIGT: Denne firmwareopdatering skal udføres for at blive ved med at bruge Spotify-musiktjenesten.
  Den forbedrer driftsstabiliteten ved afspilning af musikfiler på et lokalt netværk.

Tidligere fordele og forbedringer

 • Forbedring af driftsstabilitet ved brug af en internetbaseret musiktjeneste.
 • Google Cast til lydindhold:
  • Google-multirumsfunktionen understøttes nu
 • Betjenings- og stabilitetsforbedringer

Filoplysninger

Filnavn

 • Firmwareopdatering til ver. 1.60.2994

Filversion

 • 1.60.2994

Udgivelsesdato

 • 31-08-2017

Forberedelser

Kontroller firmwareversionen

Behøver jeg at hente den? Denne opdateringsfunktion er ikke nødvendig, hvis dit personlige audiosystem allerede er blevet opdateret til firmwareversion 1.60.XXXX.
Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:

 1. Slut enheden til computeren med et LAN-kablet (medfølger ikke).
 2. Slut strømstikket (medfølger) til vekselstrømsadapteren (medfølger). Tryk på knappen (on/standby) for at tænde.

  Vent, til LINK-indikatoren holder op med at blinke og lyser konstant pink
 3. Vis Sony Network Device Setting på din pc
  1. Åbn en browser
  2. Indsæt følgende URL i adresselinjen: http://169.254.1.1

 1. Vælg sprog under Language Setup (Sprogopsætning), hvis den vises
 2. "X.XX.X.XX" er versionen under System Software Version i menuen Device Details (Enhedsinformation)

Der er 2 enkle måder at opdatere firmwaren til SRS-X88 på:

Du skal brugeHvorfor anvende denne metode?
Internet/netværk
***ANBEFALES***
 • Et Ethernet-kabel eller en trådløs router til at oprette forbindelse fra SRS-X88 til internettet
 • Sådan kontrollerer du, om dit SRS-X88 er sluttet til:
  • en aktiv internetforbindelse
Vi anbefaler denne metode, da den er den hurtigste og nemmeste måde at opdatere din firmware.
USB-lagerenhed
 • En computer
 • En USB-lagerenhed
Opdater din firmware på denne måde, hvis du ikke kan gøre det via internettet.

Installer

Opdatering af SRS-X88 via internettet

Vi anbefaler denne metode, da det er den nemmeste måde at opdatere på. Det tager normalt ca. 3-10 minutter.
Bemærk: Du kan ikke opdatere til den seneste software, hvis sættet IKKE er sluttet til internettet (netværk).

Installer opdateringen

 1. Opret forbindelse til internettet (netværk)
  Bemærk: Når højttaleren er koblet direkte til en pc ved hjælp af et LAN-kabel til versionskontrol, skal LAN-kablet tages ud og kobles til et Access Point.
 2. Hvis højttaleren er tændt, skal du trykke på knappen (tændt/standby) og slukke den
 3. Tryk på (tændt/standby) for at tænde
 4. Vent, til LINK-indikatoren holder op med at blinke og lyser konstant orange eller pink. Så snart der er en softwareopdatering tilgængelig, begynder knappen UPDATE at lyse.Bemærk: UPDATE-knappen lyser ikke, så længe det er den nyeste software.
 5. Tryk på og hold UPDATE-knappen inde, til du hører bip-lyde. Når softwareopdateringen starter, begynder UPDATE-knappen at blinke.Bemærk: Højttaleren fungerer ikke under opdatering

 6. Blinken (interval og tilstand) på UPDATE-knappen skifter, mens opdateringen skrider frem
 7. UPDATE-knappen slukker, og højttaleren skifter automatisk til standby eller BLUETOOTH/Network standby, når opdateringen er gennemført
 8. Kontroller versionen ved at følge trinnene beskrevet i under sådan kontrollerer du din firmwareversion. Derefter er opdateringen gennemført.

Muligt problem under opdateringen

Lysindikatoren blinker rødt, og UPDATE-knappen (Opdater) blinker orange under opdateringen

Softwareopdateringen mislykkedes. Hvis dette sker, kan du ikke udføre nogen handlinger eller bruge nogen funktioner på systemet, bortset fra tænd/sluk-knappen. Kontroller højttalerens tilstand ved at følge disse trin, og fuldfør opdateringen af softwaren ved brug af et USB-flashdrev.

 1. Tryk på og hold knappen nede for at slukke højttaleren (OFF).
 2. Tryk på knappen for at tænde højttaleren (ON).
 3. Vent ca. 3 minutter (eller indtil netværkstilslutningen er fuldført), og tjek derefter status på UPDATE-knappen (Opdater) på højttaleren.

UPDATE-lysindikatoren (Opdater) bliver ved med at lyse orange.

Softwareopdateringen mislykkedes. Du kan udføre firmwareopdateringen for dit personlige lydsystem via USB flashdrev – procedure A. Dette gør du ved at følge dette link:

indikatoren blinker rødt, og UPDATE-knappen (Opdater) blinker orange

Softwareopdateringen mislykkedes. Du kan udføre firmwareopdateringen for dit personlige lydsystem via USB flashdrev – procedure B. Dette gør du ved at følge dette link:

Bemærk:

 • Lad højttaleren være tilsluttet strømforsyningen og netværket under opdateringen
 • FJERN IKKE vekselstrømsadapteren, før opdateringen er gennemført
 • SLUK IKKE for strømmen under opdatering af enheden
 • Opdateringen tager normalt ca. 3-10 minutter. Det kan dog vare længere afhængig af dit netværksmiljø

Opdatering via USB-lagerenhed og din PC

Vi anbefaler, at du bruger internettet til opdatering, hvis du har mulighed for det. Hvis ikke, kan du bruge denne metode i stedet. Du downloader opdateringen til din computer, overfører den til en USB-lagerenhed og overfører den derefter til SRS-X88.

Forberedelse til firmwareopdatering

Før du downloader firmwaren, skal du kontrollere, at din computer kører et af følgende operativsystemer, og at USB-flashdrevet har de korrekte specifikationer:

Understøttede operativsystemer

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 med Service Pack 1 (SP1)
 • Mac OS X (10.4) eller nyere
Bemærk: Hvis du bruger Windows® 8.1, skal du bruge det i skrivebordstilstand. Betjening garanteres ikke for alle computere, der har et kompatibelt operativsystem installeret.

Optagemedie

 • USB-flashdrev skal have en kapacitet på mere end 256 MB
Bemærk: Betjening garanteres ikke for alle USB-flashdrev.

Firmwareopdatering til dit personlige lydsystem via USB-flashdrev – procedure A

Bemærk: Det er umuligt at gå tilbage til den tidligere softwareversion efter softwareopdateringen.

Sådan downloader du firmwaren:

 1. Luk alle andre kørende vinduer og programmer, bortset fra denne side.
 2. Læs vilkårene og betingelserne på denne side, og markér feltet for at bekræfte, at du accepterer dem.
 3. Download firmwareopdateringen. Filen SRSX88V1602994.zip 154 MB (161,896,517 bytes) downloades.
 4. Gem filen på skrivebordet på din computer.
  Bemærk: Hvis du bruger Windows 10 eller 8.1, gemmes opdateringsfilen muligvis automatisk i downloadmappen. Klik på feltet Desktop (Skrivebord) på startskærmen, og find downloadfilen i mappen [Downloads] ved hjælp af Stifinder

Bemærk: Denne opdateringsfil er kun beregnet til SRS-X88. Den kan ikke anvendes til andre personlige lydsystemer.

Sådan forberedes den downloadede fil:

 • Windows
  1. Højreklik på den downloadede fil SRSX88V1602994.zip
  2. Klik på "Extract All" (Udpak alle)
  3. Klik på Extract (Pak ud) i vinduet Extract Compressed (Zipped) Folders (Udpak ZIP-komprimerede mapper), som åbnes.
  4. Mappen SRSX88V1602994 er nu åben på computerens skrivebord.
  5. I "UPDATE"-filen (Opdater) finder du 4 filer: "LUTE02-FW.BIN", "LUTE02-FW.ID", "LUTE02-FW_MB.BIN" og "LUTE02-FW_MB.ID"
 • Mac OS
  1. Dobbeltklik på det gemte arkiv SRSX88V1602994.zip
  2. Mappen SRSX88V1602994 bliver oprettet på skrivebordet.

Bemærk: Alt efter hvilket operativsystem du har, bliver filen muligvis udpakket automatisk, når den er downloadet. Desuden vil det måske ikke være muligt at udpakke filen på de forskellige måder, som er beskrevet ovenfor, alt efter hvilket operativsystem du har. Hvis det er tilfældet, skal du i stedet bruge et dekomprimeringsværktøj.

Kopiér opdateringsfilerne til USB-flashdrevet:

 1. Sæt det initialiserede (formaterede) USB-flashdrev i USB-stikket på computeren
 2. Kopiér mappen UPDATE (Opdater) til USB-flashdrevet.
 3. Se nedenstående diagram:

Opdater lydsystemet via USB:

 1. Sæt AC-adapteren (medfølger) i DC IN 18 V-stikket på højttaleren.
 2. Sæt den netledning, der er tilsluttet AC-adapteren, i en stikkontakt. Indstil NETWORK OFF/ON-kontakten (Netværk Fra/Til) på bagsiden til ON (Til)
 3. Tryk på knappen (til/standby) for at tænde for strømmen
 4. Vent, indtil LINK-indikatoren blinker langsommere efter 4 minutter
 5. Tryk på knapperne AUDIO IN (Lydindgang) og "lydstyrke ned", hold dem inde.
 6. UPDATE-knappen (Opdater) lyser, efter at der har lydt biplyde. Bemærk: Hvis du har forbindelse til netværket, kan du muligvis allerede se UPDATE-knappen (Opdater) lyse orange. Selv i dette tilfælde skal du gennemføre proceduren, som den er beskrevet på denne side, og tjekke biplyden.
 7. Mens UPDATE-knappen (Opdater) lyser, skal du sætte USB-flashdrevet i DC-OUT ONLY (USB)-stikket på bagsiden af højttaleren.
 8. Når softwareopdateringen starter, begynder UPDATE-knappen (Opdater) at blinke
  Bemærk: Højttaleren fungerer ikke under opdatering
 9. Blinken (interval og tilstand) på UPDATE-knappen (Opdater) skifter, mens opdateringen foregår
 10. UPDATE-knappen (Opdater) slukker, og højttaleren skifter automatisk til standby eller BLUETOOTH/Network standby (BLUETOOTH/Netværksstandby), når opdateringen er gennemført
 11. Kontroller versionen ved at følge de trin, der er beskrevet i sådan kontrollerer du din firmwareversion. Derefter er opdateringen gennemført.

Bemærk:

 • Lad højttaleren være tilsluttet strømforsyningen og netværket under opdateringen
 • FJERN IKKE vekselstrømsadapteren, før opdateringen er gennemført
 • SLUK IKKE for strømmen under opdatering af enheden
 • Opdateringen tager normalt ca. 10 minutter.

Firmwareopdatering til dit personlige lydsystem via USB-flashdrev – procedure B

Hvis -indikatoren blinker rødt, og opdateringsknappen orange, så er softewareopdateringen mislykkedes.
Du skal downloade firmwareopdateringer på din computer, gemme den på et USB-flashdrev og derefter uploade den til din højttaler.
Følg trinene nedenfor for at gøre dette:Bemærk:Det er umuligt at gå tilbage til den tidligere softwareversion efter softwareopdateringen.

Sådan downloader du firmwaren:

 1. Luk alle andre kørende vinduer og programmer, bortset fra denne side.
 2. Læs vilkårene og betingelserne på denne side, og markér feltet for at bekræfte, at du accepterer dem.
 3. Download firmwareopdateringen. Filen SRSX88V1602994.zip 154 MB (161,896,517 bytes) downloades.
 4. Gem filen på skrivebordet på din computer.
  Bemærk: Hvis du bruger Windows 10 eller 8.1, gemmes opdateringsfilen muligvis automatisk i downloadmappen. Klik på feltet Desktop (Skrivebord) på startskærmen, og find downloadfilen i mappen [Downloads] ved hjælp af Stifinder

Bemærk: Denne opdateringsfil er kun beregnet til SRS-X88. Den kan ikke anvendes til andre personlige lydsystemer.

Sådan forberedes den downloadede fil:

 • Windows
  1. Højreklik på den downloadede fil SRSX88V1602994.zip
  2. Klik på "Extract All" (Udpak alle)
  3. Klik på Extract (Pak ud) i vinduet Extract Compressed (Zipped) Folders (Udpak ZIP-komprimerede mapper), som åbnes.
  4. Der vises en mappe med navnet Update (Opdater) på dit skrivebord. Den indeholder følgende filer: LUTE02-FW.BIN, LUTE02-FW.ID, LUTE02-FW_MB.BIN, LUTE02-FW_MB.ID
 • Mac OS
  1. Dobbeltklik på det gemte arkiv SRSX88V1602994.zip
  2. Der vises en mappe med navnet Update (Opdater) på dit skrivebord. Den indeholder følgende filer: LUTE02-FW.BIN, LUTE02-FW.ID, LUTE02-FW_MB.BIN, LUTE02-FW_MB.

Bemærk: Den downloadede fil kan automatisk udpakkes, hvis du bruger ovenstående operativsystemer, men hvis du ikke kan pakke filerne ud, skal du muligvis bruge et særskilt udpakningsprogram.

Kopiér opdateringsfilerne til USB-flashdrevet:

 1. Sæt en flashdrevet i en af computerens USB-porte.
 2. Træk Update-mappen (Opdatering) til fra skrivebordet til flashdrevet.
 3. Se nedenstående diagram:

Opdater lydsystemet via USB:

 1. Tilslut højttaleren til stikkontakten ved brug af AC-adapteren (medfølger).
 2. Flyt netværkskontakten bag på højttaleren til "on"-positionen (til)
 3. Sluk højttaleren, når -indikatoren blinker rødt, og opdateringsknappen blinker orange.
 4. Sæt flashdrevet med opdateringsfilerne i din højttalers DC-OUT ONLY (USB)-port
 5. Tænd for højttaleren igen
 6. Bemærk: Udfør trin 3 til 5 inden for 3 minutter.
 7. Firmwareopdateringen begynder at downloade til din højttaler, når opdateringsknappen begynder at blinke.
  Bemærk: Højttaleren kan ikke bruges under downloaden.
 8. Efterhånden, som downloadprocessen skrider frem, ændres mønsteret på blinken, før den stopper helt, når opdateringen er gennemført.
 9. Højttaleren skifter automatisk til enten standby eller Bluetooth/Network standby (Bluetooth/Netværksstandby), når opdateringen er gennemført
 10. Kontrollér, at opdateringen er fuldført med softwareversionkontrol for Trådløs højttaler SRS-X88. Sådan kontrollerer du din firmwareversion. Derefter er opdateringen gennemført.