Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:
 • CMT-SX7B

Om denne download

Fordele og forbedringer i forhold til den seneste opdatering

 • VIGTIGT: Denne firmwareopdatering skal udføres for at blive ved med at bruge Spotify-musiktjenesten.
  Den forbedrer driftsstabiliteten ved afspilning af musikfiler på et lokalt netværk.

Tidligere fordele og forbedringer

 • Forbedring af driftsstabilitet ved brug af en internetbaseret musiktjeneste.
 • Google Cast til lydindhold:
  • Google-multirumsfunktionen understøttes nu
 • Betjenings- og stabilitetsforbedringer

Filoplysninger

Filnavn

 • Firmwareopdatering til dit Home Audio-system "CMT-SX7B"

Filversion

 • MC 1.62 / NW 2994

Filstørrelse

 • 154 MB (161.896.517 byte)

Udgivelsesdato

 • 31/08/2017

Forberedelser

Kontroller firmwareversionen

Hvis den viste version er "MC 1.60 / NW 2935" eller ældre, anbefaler vi på det kraftigste, at du opdaterer firmwaren.

Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har nu:

 1. Tryk på knappen på enheden for at tænde systemet, og vent nogle minutter, indtil antenneikonet vises.

 2. Tryk og hold knapperne ENTER og CD Eject nede på enheden, indtil "MC X.XX" vises.
 3. Drej >>| hjulet på enheden mod højre, og "CD X.XXX" vises på skærmen.
 4. Drej >>| hjulet på enheden mod højre, og "NW XXXX" vises på skærmen.
 5. Drej >>| hjulet på enheden mod højre, og den vender tilbage til status før visning af versionen.

Vigtig bemærkning

 • VIGTIGT: Hvis du ikke har gennemført de softwareopdateringer, der blev annonceret på dette websted den 30.07.2016 eller senere, skal du frakoble højttalerkablet og/eller hovedtelefonerne, før du tænder for hovedenheden.
 • Bemærk: Det er umuligt at gå tilbage til den tidligere softwareversion efter softwareopdateringen.
 • Læs instruktionerne omhyggeligt, ellers risikerer du at beskadige CMT-SX7B
 • Du må ikke slukke for CMT-SX7B - eller frakoble den fra strømmen - mens den opdateres
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der er nævnt i instruktionerne
 • Du må ikke trække netledningen eller et netværkskabel (LAN) ud under download og opdatering af softwaren. Oprethold denne forbindelse.
 • Du må ikke betjene systemet og fjernbetjeningen under download og opdatering.
 • Du må ikke trække netledningen ud, før opdateringen er fuldført. Det vil forårsage fejl på systemet.

Der er 2 enkle måder at opdatere firmwaren til CMT-SX7B på:

Du skal brugeHvorfor anvende denne metode?
Internet/netværk
***ANBEFALES***
 • Et Ethernet-kabel eller en trådløs router til at oprette forbindelse fra CMT-SX7B til Internettet
 • Sådan kontrollerer du, om dit CMT-SX7B har forbindelse til:
  • en aktiv Internetforbindelse
Vi anbefaler denne metode, da den er den hurtigste og nemmeste måde at opdatere din firmware.
USB-lagerenhed
 • En computer
 • En USB-lagerenhed
Opdater din firmware på denne måde, hvis du ikke kan gøre det via Internettet.

Installer

Opdatering af CMT-SX7B via internettet

Vi anbefaler denne metode, da det er den nemmeste måde at opdatere på. Det tager normalt ca. 15-30 minutter. Opsæt først udstyret, og download derefter opdateringen via internettet til CMT-SX7B.

Du skal bruge:

 • En aktiv internetforbindelse (med Ethernet-kabel eller trådløs router)

Opsæt udstyret:

 1. Fjern højttalerkablet og hovedtelefonen, før du tænder for hovedenheden.
 2. Tilslut CMT-SX7B til din internetkilde med et Ethernet-kabel eller en trådløs forbindelse via router

Trin 1: Installer opdateringen

 1. Tryk på på enheden for at tænde systemet, og vent nogle minutter, indtil ikonet "UPDATE" (OPDATER) vises på skærmen.


 2. Tryk på MENU på fjernbetjeningen, og tryk på ↑/↓ på fjernbetjeningen for at vælge "Update Menu" (menuen Opdater), og tryk derefter på "ENTER"


 3. Tryk på ENTER på fjernbetjeningen, når der vises "via Network" (via netværk).


 4. Tryk på ENTER på fjernbetjeningen, når "Ok" blinker.


 5. Vent i ca. 10 minutter, indtil download og opdatering er fuldført 6. Begynd at opdatere efter download ved at trykke på "ok" på fjernbetjeningen
 7. Tryk på på enheden, når der vises "Complete" (Fuldført), hvorefter systemet slukkes.


 8. Tryk på på enheden igen, og tænd for systemet.

Trin 2: Bekræft, at opdateringen lykkedes

 1. Se check the firmware version (kontroller firmwareversion) for denne enhed, og kontroller, at tallet for softwareversionen er opdateret til den seneste version.

Hvis "Cannot Download"/"Push POWER" (Kan ikke downloade/Tryk på POWER) vises under opdateringen, så er opdateringen mislykkedes. Hvis dette sker, kan du ikke udføre nogen handlinger (eller nogen funktioner) på systemet, bortset fra tænd/sluk-knappen. Kontroller højttalerens tilstand ved at følge trinene, og fuldfør opdateringen af softwaren ved brug af et USB-flashdrev.

 1. Tryk på knappen , og sluk for højttaleren.
 2. Tryk på knappen , når systemet er tændt.
 3. Vent i ca. 3 minutter (eller vent, indtil du har fuldført netværkstilslutningen). Kontroller derefter skærmen på højttaleren.
  1. Opdateringen er ikke fuldført


  2. ⇒ Softwareopdateringen er IKKE fuldført, men højttaleren er i normal tilstand.
   I stedet for netværksopdateringen kan du prøve softwareopdateringen ved brug af proceduren med USB-flashenhed.


  3. Der vises "Update Retry" (Forsøg opdatering igen)


  4. ⇒ Softwareopdateringen er FAIL (MISLYKKEDES), og højttaleren kan ikke bruges under disse betingelser. Denne tilstande er forskellig fra Update not completed (Opdateringen ikke er gennemført). Følg nedenstående trin

 1. Download filen CMTSX7BV1622994.zip [154 MB (161,896,517 byte)] til din computer - og husk, hvilken mappe du downloader den til
 2. Pak filen ud på din computer - Den udpakkede mappe hedder "UPDATE" (OPDATER)
 3. Kontroller, at følgende fire filer findes i mappen "UPDATE" (OPDATER):
  • CMT-SX7B: LUTE05-FW.BIN, LUTE05-FW.ID, LUTE05-FW_MB.BIN and LUTE05-FW_MB.ID

Windows®-operativsystem:

 1. Gå til den mappe, hvor mappen blev oprettet, og højreklik på mappen UPDATE (OPDATER)
 2. Klik i den viste menu på "Send To..." (Send til...)
 3. Klik på det drev, der repræsenterer din USB-enhed (f.eks. Flytbar disk E:)
 4. Opdateringsmappen kopieres over på din USB-enhed.

Mac OS® X-operativsystem:

 1. Træk og slip mappen UPDATE (OPDATER) til USB-enhedens rodmappe.

Bemærk: Opdateringen udføres ikke, hvis filen ikke kopieres til USB-enhedens rodmappe, eller hvis filnavnet ændres.

 1. Indsæt USB-flashenheden til USB-A-frontstikket under visning af "Update Retry" (Prøv opdatering igen).


 2. Tryk på knappen ENTER på fjernbetjeningen, når der vises OK på skærmen.


 3. Vent i ca. 10 minutter, indtil download og opdatering er fuldført. 4. Begynd at opdatere efter download ved at trykke på "ok" på fjernbetjeningen
 5. Tryk på på enheden, når der vises "Complete" (Fuldført), hvorefter systemet slukkes.


 6. Se check the firmware version (kontroller firmwareversion) for denne enhed, og kontroller, at tallet for softwareversionen er opdateret til den seneste version.

Opdatering via USB-lagerenhed og din PC

Vi anbefaler, at du bruger internettet til opdatering, hvis du har mulighed for det. Hvis ikke, kan du bruge denne metode i stedet. Du downloader opdateringen til din computer, overfører den til en USB-lagerenhed og overfører den derefter til CMT-SX7B.

Forberedelse til firmwareopdatering

Før du downloader firmwaren, skal du kontrollere, at din computer kører et af følgende operativsystemer, og forberede USB-flashdrevet.

Operativsystemer

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Macintosh® OS X version 10.4 eller en senere version

Hvis du bruger Windows® 10/8.1, skal du bruge det i skrivebordstilstand.
Betjening garanteres ikke for alle computere, der har et kompatibelt operativsystem installeret.

Krav til optagemedier

USB-flashdrev: Kapacitet: mere end 256 MB

Betjening garanteres ikke for alle USB-flashdrev.

Trin 1: Installer opdateringen

 1. Sørg for, at der ikke er andre åbne programmer, bortset fra din internetbrowser.
 2. Læs og accepter betingelserne og vilkårene
 3. Download filen CMTSX7BV1622994.zip til din computer - og husk, hvilken mappe du downloader den til
Overfør de opdaterede filer til USB-lagerenheden:
 1. Pak filen ud på din computer - Den udpakkede mappe hedder "UPDATE" (OPDATER)
 2. Kontroller, at følgende fire filer findes i mappen "UPDATE" (OPDATER):
  • CMT-SX7B: LUTE05-FW.BIN, LUTE05-FW.ID, LUTE05-FW_MB.BIN and LUTE05-FW_MB.ID

Windows®-operativsystem:

 1. Gå til den mappe, hvor mappen blev oprettet, og højreklik på mappen UPDATE (OPDATER)
 2. Klik i den viste menu på "Send To..." (Send til...)
 3. Klik på det drev, der repræsenterer din USB-enhed (f.eks. Flytbar disk E:)
 4. Opdateringsmappen kopieres over på din USB-enhed.

Mac OS® X-operativsystem:

 1. Træk og slip mappen UPDATE (OPDATER) til USB-enhedens rodmappe.

Bemærk: Opdateringen udføres ikke, hvis filen ikke kopieres til USB-enhedens rodmappe, eller hvis filnavnet ændres.

Overfør opdateringen til din optager

Gør først udstyret klar, og overfør derefter opdateringen til CMT-SX7B.

Klargøring af udstyret:
 1. Fjern højttalerkablet og hovedtelefonen, før du tænder for hovedenheden.
Overfør opdateringen:
 1. Start CMT-SX7B ved at trykke på knappen
 2. Indsæt USB-flashdrev (med opdateringsfiler) i USB-A-frontporten.
 3. Vælg "USB FRONT" flere gange ved at trykke på knappen FUNCTION på fjernbetjeningen.
  Vent, til der vises "ROOT" (ROD) på frontpanelet.


 4. Tryk på MENU på fjernbetjeningen, og tryk på ↑/↓ på fjernbetjeningen for at vælge "Update Menu" (menuen Opdater), og tryk derefter på "ENTER".


 5. Tryk på ENTER på fjernbetjeningen, når der vises "via USB".


 6. Tryk på ENTER på fjernbetjeningen, når "Ok" blinker.


 7. Vent i ca. 10 minutter, indtil download og opdatering er fuldført. 8. Begynd at opdatere efter download ved at trykke på "ok" på fjernbetjeningen
 9. Tryk på på enheden, når der vises "Complete" (Fuldført), hvorefter systemet slukkes.


 10. Tryk på på enheden igen, og tænd for systemet.

Trin 2: Bekræft, at opdateringen lykkedes

 1. Se check the firmware version (kontroller firmwareversion) for denne enhed, og kontroller, at tallet for softwareversionen er opdateret til den seneste version.