Om denne download

  • Frigivelsesdato: 22/03/2013
  • Gældende model: SEL18200LE med firmwareversion Ver. 01
  • Fordele og forbedringer:
    • Aktiverer funktionen "Fast Hybrid AF". - Uden denne objektivopdatering bruger kameraet den normale kontrastidentificering AF, selv om der er valgt Fast Hybrid AF.

Bemærk: Ud over denne firmwareopdatering skal firmwaren til NEX-5R- eller NEX-6-kameraet også opdateres.

Firmwareopdatering

Denne firmwareopdatering er ikke tilgængelig for download. Opdateringen til dette objektiv leveres af Sony som en gratis reparationsservice.
Bekræft modelnavnet på dit objektiv og den gældende firmwareversion. Hvis firmwareversionen er Ver.01 bedes du kontakte et Sony kundeinformationscenter.

Følg nedenstående vejledninger for at kontrollere firmwareversionen på dit objektiv.

  1. Vælg [Menu] -> [Setup (Opsætning)] -> [Version] på kameraet
  2. Firmwareversionen bliver vist. - Hvis firmwareversionen på dit objektiv er ver. 02 eller nyere, er opdateringen ikke nødvendig.