Gå til indhold

Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:
 • RSX-GS9

Om denne download

Fordele og forbedringer i forhold til den forrige opdatering

 • Vis sangtitel i USB1 og USB2
 • Vis navn på den, der ringer, ved Bluetooth® håndfri opkald
 • Indstillingsmenuen "Sony App" starter Music Center-appen mellem AUTO og OFF
 • Blackout som tyverisikring * kun U-destination
 • Lysstyrkeindstilling
 • Tabsfri DSD 11,2 MHz/1 bit afspilning med Walkman®(*) ved USB DAC
  (*)For tabsfri DSD 11,2 MHz/1 bit afspilning skal der bruges en egnet Walkman®.
  En egnet Walkman® er muligvis ikke tilgængelig i dit land eller din region.
 • Kompatibel med Sony | Music Center-app

Tidligere fordele og forbedringer

 • Tilføjet funktion: DSD5.6MHz/1bit-indhold kan nu afspilles på USB1- og USB2-portene
 • Forbedrede funktioner:
  • Fejlrettelser af high pass-filter og low pass-filter
  • Retter også en fejl, hvor tidsjusteringsskærmen blev slukket, når tændingen blev startet

Filoplysninger

Filnavn

 • RSXGS9_v12.zip

Filversion

 • 12

Filstørrelse

 • 72.1 MB (75.699.787 byte)

Udgivelsesdato

 • 26/04/2017

Forberedelser

 • Berørte firmwareversioner:
  • Hvis firmwareversionen i din enhed er "10" eller "11", bør du udføre opdateringen
  • Hvis firmwareversionen i din enhed er "12" eller højere, behøver du ikke udføre opdateringen

Sådan bekræfter du hovedenhedens firmwareversion

Bemærk: Sørg for at have fjernbetjeningen ved hånden

 1. Sæt hovedenheden på "ON"
 2. Tryk på og hold knappen "SRC" inde i 1 sekund på hovedenheden for at slukke for kilden og få vist uret
 3. Tryk på knappen "MENU" på fjernbetjeningen i mindst 2 sekunder.
 4. Tryk på knapperne "↑" eller "↓" på fjernbetjeningen for at få vist "GENERAL", og tryk derefter på knappen "ENTER" på fjernbetjeningen
 5. Tryk på knapperne "↑" eller "↓" på fjernbetjeningen for at få vist "Firmware", og tryk derefter på knappen "ENTER" på fjernbetjeningen
 6. Tryk på knapperne "↑" eller "↓" på fjernbetjeningen for at få vist "Version", og tryk derefter på knappen "ENTER" på fjernbetjeningen
 7. Den nuværende firmwareversion vises derefter. Hvis den viste version er "12" eller højere, behøver du ikke udføre opdateringen

Installer

1. Klargøring: Sådan forbereder du en USB-lagerenhed til firmwareopdateringen

 1. Tilslut USB-enheden til din PC, og sørg for at formatere den med FAT16, FAT32 eller ex-FAT-filsystemet
 2. Kontrollér, at din PC har forbindelse til internettet
 3. Download opdateringsfilen til din PC
  • Filnavn: RSXGS9_v12.zip
  • Filstørrelse: 72.1 MB (75.699.787 byte)
 4. Pak den downloadede zip-fil ud
 5. Kopier mappen "UPDATE" under rodbiblioteket for den USB-enhed, der er tilsluttet til din PC
 6. Frakobl USB-enheden fra din PC

2. Opdatering: Sådan opdaterer du firmwaren for hovedenheden ved brug af USB-lagerenheden

Bemærk:

 • Opdateringen via USB kan kun udføres ved at bruge USB1-porten på frontpanelet
 • Sørg for at følge alle trinene, der er angivet herunder
 • Opdateringsproceduren i din bil tager ca. 5 minut at fuldføre
 • Parker din bil på et sikkert sted, og start motoren for at undgå et spændingsfald på ledningen til enheden
 • Lad være med at frakoble batteriets strømforsyning eller tændingsstrømforsyningen (tilbehørsstrøm) under opdateringen, da det kan medføre fejlfunktion

 1. Indstil hovedenheden på "ON", og vent i 30 sekunder, så enheden er vendt fuldstændigt tilbage fra standbytilstand.
 2. Tryk på og hold knappen "SRC" inde i 1 sekund på hovedenheden for at slukke for kilden og få vist uret
 3. Tryk på knappen "MENU" på fjernbetjeningen i mindst 2 sekunder.
 4. Tryk på knapperne "↑" eller "↓" på fjernbetjeningen for at få vist "GENERAL", og tryk derefter på knappen "ENTER" på fjernbetjeningen
 5. Tryk på knapperne "↑" eller "↓" på fjernbetjeningen for at få vist "Firmware", og tryk derefter på knappen "ENTER" på fjernbetjeningen
 6. Tryk på knapperne "↑" eller "↓" på fjernbetjeningen for at få vist "Update", og tryk derefter på knappen "ENTER" på fjernbetjeningen
 7. Tryk på knapperne "↑" eller "↓" på fjernbetjeningen for at få vist "YES", og tryk derefter på knappen "ENTER" på fjernbetjeningen
 8. Når skærmen viser "Insert USB" (Indsæt USB", skal du indsætte USB-lagerenheden, der indeholder firmwareopdateringen, i USB1-porten
 9. Opdateringen skulle vare ca. 5 minutter, og når den er færdig og udført korrekt, genstarter enheden automatisk fra kildens OFF-tilstand (hvor uret vises)
 10. Bekræft, at firmwareversionen er opdateret, ved at følge ovenstående procedure "Sådan bekræfter du hovedenhedens firmwareversion". Hvis det viste versionsnummer er "12", udføres opdateringen af firmwaren