Hvis du har opgraderet din Blu-ray-afspiller korrekt vha. "Netværksopgraderingen", behøver du ikke at bruge denne fremgangsmåde.

Gældende modeller:

 • BDP-S350
 • BDP-S550
 • BDP-S5000ES

Hvis dette ikke er din BD-afspillermodel, skal du klikke her for at vælge den rigtige model.

Advarsel:

 • Dette program er kun til brug med Blu-ray-afspillere, som markedsføres i Europa. Ikke alle modellerne markedsføres i alle lande.
 • Følg opgraderingsvejledningerne omhyggeligt. Hvis vejledningerne ikke følges, kan opgraderingsprocessen blive afbrudt med det resultat, at afspilleren måske ikke reagerer efterfølgende eller må sendes til reparation.
 • Afbryd ikke strømforsyningen til afspilleren, f.eks. ved at trække stikket ud. Mangel på strøm under installationen af firmwareopgraderingen kan forårsage, at afspilleren ikke reagerer efterfølgende eller må sendes til reparation.
 • Blu-ray-afspillerens indstillinger vil blive tilbagestillet til fabriksstandard. Når du har installeret opgraderingen, skal du konfigurere afspilleren på ny.
 • Brug en helt ny skrivbar CD-R-disk, når du skal brænde firmwareopgraderingen. Afspilleren kan ikke altid læse en beskidt eller ridset disk korrekt.
 • De anbefalede operativsystemer til computeren, der skal hente firmwareopgraderingen:
  • Mac OS X 10.6.3 anbefales.
 • Du skal bruge en computer med en CD-brænder.

Kontrollér afspillerens firmwareversion:

 • Tænd for fjernsynet, og kontrollér, at det er indstillet til de indgange, som Blu-ray-afspilleren er tilsluttet.
 • Tænd for Blu-ray Disc™-afspilleren.
 • Hvis afspilleren begynder at afspille en disk, skal du trykke på STOP og vente, til den blå Sony Blu-ray Disc™-skærm vises på fjernsynet, før du fortsætter.
 • I menuen "xross media bar™" (XMB™) skal du bruge fjernbetjeningens pileknapper til at markere "Setup" (Indstillinger) > "System Settings" (Systemindstillinger) og derefter trykke på ENTER.
 • Brug fjernbetjeningens pileknapper til at markere "System Information" (Systemoplysninger), og tryk derefter på ENTER.
 • Den aktuelle firmwareversion, der er installeret på Blu-ray, vil blive vist som på fjernsynsskærmen nedenfor:

  SOFTWAREVERSION XX.X.024

  Hvis versionsnummeret er 024 eller højere, er det ikke nødvendigt at installere denne firmwareopgradering.


Download procedure :

 1. Download the UPDATA_07x024M.ZIP file to a temporary or download directory (please note this directory for reference), and extract the Zip file.

 2. Go to the directory where the file was downloaded and verify that the size of the UPDATA_07x024M.ZIP is 49.6MB (52,019,653 bytes).

 3. Please extract the file. The extracted file will be named UPDATA_07x024.ISO

 4. Right-click the UPDATA_07x024.ISO file, and in the appearing menu select [GET INFO]

 5. In the UPDATA_07x024.ISO information screen verify that the size listed is "49.6 MB (52,060,160 bytes)".  Enlarge image


 6. Please create the firmware upgrade disc as follows:
  1. Open the Disk Utility program of your computer. (This program is located under Applications > Utilities > Disk Utility)

  2. Drag and drop UPDATA_07x024.ISO file from the location where the file was downloaded (temporary or download directory) to the left pane of the Disk Utility window.  3. Insert an empty CD-R in the computer into the computer.

  4. Select UPDATA_07x024.ISO and click the [BURN] icon. In the appearing window click the option [BURN].

   Note: You can select also choose to Verify the burned data by the clicking the disclosure triangle and selecting the [verify Burned data] checkbox in the window that appears.  5. The process starts, and the file will be written into the CD.

  6. When the message "burned successfully" is displayed, [Click OK] and the disc will be ejected.

Important notes:

 • Make sure that the disc is finalized.
 • Make sure the disc creation was correctly done without any error. In case of doubt, recreate a new upgrade disc.
 • Do not create the upgrade disc using another process than the one described above.

Fremgangsmåde for firmwareopgraderingen:

 • Advarsel:  - Undlad at slukke for eller afbryde strømmen til afspilleren under opgraderingsprocessen. I modsat fald kan afspilleren blive beskadiget og ubrugelig, hvorefter reparation vil være påkrævet.

  - Du må ikke trykke på andre knapper end angivet, før opgraderingen er gennemført. I modsat fald kan afspilleren blive beskadiget og ubrugelig, hvorefter reparation vil være påkrævet.
 • Før du går i gang:
 1. Tænd for fjernsynet, og kontrollér, at det er indstillet til de indgange, som Blu-ray Disc-afspilleren er tilsluttet.

 2. Tænd for Blu-ray Disc-afspilleren.

 3. Sæt opgraderingsdisken i afspilleren, og luk diskskuffen.

 • Gennemførelse af opgraderingen:
 1. Når disken er blevet registreret, vises meddelelsen "Perform version update?" (Skal versionsopdateringen udføres?) på fjernsynsskærmen.

 2. Brug fjernbetjeningen til at vælge "OK", og tryk derefter på ENTER.

 3. Opgraderingen begynder, og "VUP" vises på afspillerens frontpanel. (Fjernsynsskærmen bliver sort.)

 4. Der bliver vist forskellige meddelelser på frontpanelets display.

 5. Firmwareopgraderingen er færdig, når "FINISH" (UDFØRT) vises på afspillerens frontpanel.
  Du må ikke betjene eller slukke afspilleren, inden denne meddelelse vises. Hvis du gør det, kan det forårsage, at afspilleren ikke reagerer efterfølgende eller må sendes til reparation.

 6. Fjern opgraderingsdisken fra afspilleren.

 7. Tænd for BD-afspilleren, og udfør EASY SETUP (NEM OPSÆTNING) i henhold til den anvisning, der vises på skærmen.

 8. Kontrollér firmwareversionen. Hvis versionsnummeret er 024, er firmwareopgraderingen gennemført korrekt.

Mulige problemer vedrørende opgraderingsdiskmetodenOpgraderingsdisken skubbes ikke ud

Hvis opgraderingsdisken ikke skubbes ud, selv om "FINISH" (UDFØRT) vises, skal du følge nedenstående trin.

 1. Sluk for afspilleren, og træk strømstikket ud.
 2. Tilslut strømstikket igen, samtidig med at du trykker knappen "Open/Close" (Åbn/Luk) ned på afspilleren.
 3. Fortsæt med at trykke ned på knappen "Open/Close" (Åbn/Luk) på afspilleren, indtil bakken åbnes.
 4. Fjern disken
  Bemærk, at det ikke virker at trykke på knappen "Open/Close" (Åbn/Luk) på fjernbetjeningen. Det er nødvendigt at trykke knappen "Open/Close" (Åbn/Luk) på Blu-ray-afspilleren.


"SYS ERR" eller "VUP NG" vises på afspillerens frontpanel.

 1. Tryk og hold "POWER"-knappen nede i flere sekunder, indtil enheden er slukket.
 2. Tryk på "POWER"-knappen igen for at fortsætte proceduren til firmwareopgraderingen.
 3. Hvis genopgraderingen ikke afhjælper problemet, skal du fjerne opgraderingsdisken fra afspilleren, og slette opgraderingsfilerne fra din computer.
 4. Hent opgraderingen igen, og følg hele proceduren ovenfor for at brænde en ny opgraderingsdisk og installere firmwareopgraderingen.
 5. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Sony.


"VUP" vises ikke på afspillerens frontpanel, når opgraderingsdisken sættes i.

Fjern opgraderingsdisken fra afspilleren, og slet opgraderingsfilerne fra din computer. Hent opgraderingen igen, og følg hele proceduren ovenfor for at brænde en ny opgraderingsdisk og installere firmwareopgraderingen.STRØMMEN gik under opdateringen.

Tænd for afspilleren igen med opgraderingsdisken i bakken. Opgraderingen burde nu genstarte automatisk.Opgraderingsfilen UPDATA_07X024M.ZIP, som jeg har hentet fra opgraderingshjemmesiden, kan ikke pakkes ud.

Overførslen er muligvis mislykkedes. Slet de hentede filer, og hent opgraderingsfilen igen.Firmwareopgraderingen afsluttes ikke efter at have kørt i mere end 30 minutter.

Så skal du kontakte Sony.