Om denne download

Vi anbefaler, at du bruger internettet til opdatering, hvis du har mulighed for det. Hvis ikke, kan du bruge denne metode i stedet. Du overfører opdateringen til din computer, brænder den på en tom disk og overfører den derefter til din Blu-ray-afspiller.

Vi anbefaler følgende operativsystemer: Windows® Vista®, eller Windows® 7 , Windows® 8, Windows® 8.1.

Hvordan du sikrer problemfri opdatering

Opdateringen er som regel helt enkel. Sådan kan du sikre dig, at den fungerer første gang:

 • Læs instruktionerne grundigt, ellers risikerer du at beskadige din Blu-ray-afspiller.
 • Sluk ikke Blu-ray-afspilleren - eller afbryd strømmen til den - mens den opdaterer.
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der nævnes i instruktionerne.

Overfør opdateringen til din computer:

 1. Læs og accepter betingelser og vilkår
 2. Overfør filen UPDATA_M15R0197.ZIP til din computer - og husk, hvilket bibliotek du gemmer den i.
 3. Find filen på din computer, højreklik på den og klik på Egenskaber. Kontroller, at størrelsen er 100 MB (105,866,339 bytes).

  Fil-egenskaber

Opret disken:

 1. Udpak filen på din computer. De udpakkede filer hedder MSB15-FW.BIN, MSB15-FW.ID, MSB15-FW_MB.BIN og MSB15-FW_MB.ID.
 2. Overskriv alle filer på en tom skrivbar CD. Brug af CD-brændersoftware? Vælg universaldisk UDF-format (UDF).
  Brugen af ISO9660-formatet kan resultere i en mangelfuld opdateringsdisk.

Overfør opdateringen til din afspiller

Gør først udstyret klart, og overfør derefter opdateringen til din afspiller.

Klargøring af udstyret:

 1. Tænd dit tv og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din Blu-ray-afspiller. (Så hvis afspilleren er sluttet til HDMI 2-indgangen, skal du vælge HDMI 2 som indgang.)
 2. Tænd for Blu-ray-afspilleren.
 3. Sæt disken i afspilleren, og luk diskskuffen.

Overfør opdateringen:

 1. Når disken er udlæst, vises en meddelelse om firmwareopdatering på tv'et.
 2. Vælg OK via fjernbetjeningen og tryk derefter på ENTER.
 3. Opdateringen begynder.
 4. Under opdateringen ser du meddelelsen "x %"på tv'et. X'et skifter til 0 og går op til 100 under opdateringen.
 5. Afspilleren genstarter, og opdateringen fortsætter. - Undlad selv at bruge eller tænde afspilleren på dette trin.
 6. Du ser progressionsbjælken "x %"på tv'et igen. X'et skifter til 0 og går op til 100 under opdateringen.
 7. Når diskskuffen åbner og afspilleren slukker automatisk, er overførslen gennemført. Undlad at bruge eller slukke afspilleren, indtil opdateringen er gennemført.
 8. Tag opdateringsdisken ud af afspilleren og tænd for den.
 9. Kontroller firmwareversionen. Hvis versionsnummeret er M15.R.0197, er firmwareopdateringen fuldført korrekt.

Fejlfinding

Hvad du skal gøre, hvis du har problemer med at opdatere firmwaren til din Blu-ray-afspiller via din pc og en disk.

 • Opdateringsdisken skubbes ikke ud.Følg disse trin:
  1. Sluk for afspilleren, og træk strømstikket ud.
  2. Tilslut strømstikket igen, samtidig med at du trykker knappen Open/Close (Åbn/Luk) ned på afspilleren - ikke på fjernbetjeningen.
  3. Fortsæt med at trykke ned på knappen Open/Close (Åbn/Luk) på afspilleren, indtil bakken åbnes.
  4. Tag disken ud.
  5. Når disken er fjernet, skal du afbryde og derefter tilslutte AC-strømledningen for at gendanne afspilleren.

 • Strømmen blev afbrudt under opdateringen
  Tænd for Blu-ray-diskafspilleren, og prøv at opdatere processen igen.

 • Opdateringsfilen UPDATA_M15R0197.ZIP, som jeg har hentet fra opdateringshjemmesiden, kan ikke pakkes ud.
  Har du overført filen? Prøv at slette filen og overføre den igen.

 • Opdateringen har været i gang i 30 minutter og er ikke gennemført endnu
  1. Tag stikket ud af kontakten, vent et par minutter, og sæt det så i igen.
  2. Tænd for Blu-ray Disk-afspilleren.
  3. Gennemgå diskopdateringsproceduren igen.
   Virker fortsat ikke? Kontakt Sony kundeserviceafdeling