Relevante modeller:

Denne information gælder for følgende modeller af Blu-ray Disc-afspillere:

 • BDP-S4100 / S5100

Om denne download

Opdateringen er enkel, og med den nyeste firmwareversion, kan du få endnu større glæde af din Blu-ray-afspiller.

 • Navn: Blu-ray-afspiller firmwareopdatering til version M15.R.0197
 • Frigivelsesdato: 17/12/2014
 • Fordele og forbedringer:
  • Forbedring af krypteringssikkerheden
  • Forbedret BRAVIA Internet Video.
 • Begrænsninger: kun til brug sammen med Blu-ray-afspillere, der sælges i Europa. Ikke alle modeller markedsføres i alle lande.

Din firmware er måske allerede opdateret, særligt hvis din Blu-ray-afspiller er en ny model. Hvis versionsnummeret er M15.R.0197 eller højere, behøver du ikke en opdatering.

Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:

 1. Tænd for dit TV og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din Blu-ray-afspiller, så hvis afspilleren er sluttet til HDMI1-indgangen, skal du vælge HDMI1 som indgang.
 2. Tænd for Blu-ray-afspilleren. Hvis den begynder at afspille en disk, tryk STOP og vent, til du ser menuen XrossMediaBar (XMB™).
 3. På XrossMediaBarTM fremhæv Setup > System Settings (Opsætning - Systemindstillinger) og tryk derefter på ENTER ved hjælp af piletasterne på fjernbetjeningen.
 4. Fremhæv Quick Start Mode (Lynstart-tilstand), og bekræft, at den står på OFF (Fra). Opdateringen lykkes muligvis ikke, hvis "ON" (Til) er valgt.
 5. Fremhæv System Information (Systeminformation) og vælg ENTER.
 6. På TV-skærmen ser firmwareversionsnummeret ud, som følger:
  "Softwareversion M15.R.0197" - hvis versionsnummeret er M15.R.0197 eller højere, har du allerede den seneste firmwareversion.

Der er to enkle måder at opdatere firmwaren på din Blu-ray-afspiller:

Sony Home Audio og Video: Firmware, du kan downloade  

Vi anbefaler denne metode, da det er den nemmeste måde at opdatere på. Den tager normalt ca.15-30 minutter. Opstil først udstyret, hent derefter opdateringen via internettet og ned på din Blu-ray-afspiller.

Du skal bruge:

 • et ethernet-kabel til at slutte din Blu-ray-afspiller til internettet
 • en aktiv internetforbindelse
 • et kompatibelt tv

Hvordan du sikrer problemfri opdatering

Opdateringen er som regel helt enkel. Sådan kan du sikre dig, at det virker første gang:

 • Læs instruktionerne grundigt, ellers risikerer du at beskadige din Blu-ray-afspiller.
 • Sluk ikke Blu-ray-afspilleren - eller afbryd strømmen til den - mens den opdaterer.
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der nævnes i instruktionerne.

Opsætning af udstyret:

 • Tænd dit tv og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din Blu-ray-afspiller. (Så hvis afspilleren er sluttet til AV1-indgangen, skal du vælge AV1 som indgang.)
 • Slut LAN-terminalen på Blu-ray-afspilleren til dit internet vha. et ethernet-kabel.
 • Tænd for Blu-ray-afspilleren. (Hvis der sidder en disk i afspilleren, skal du fjerne den.)

Hent opdateringen:

 1. På XrossMediaBar TM, vælg Setup ---> Network Update (netværksopdatering) ved hjælp af pileknapperne på fjernbetjeningen, og tryk derefter på ENTER.
 2. Bekræftelsen af netværksopdateringen vises på tv'et.
 3. Vælg OK via fjernbetjeningen og tryk derefter på ENTER.
 4. Meddelelsen Update to a new software version. og den nyeste softwareversion vises på tv'et.
 5. Vælg Start, og tryk på ENTER.
 6. Opdateringsprocessen starter, og du ser opdateringsskærmen på tv'et.
 7. Under opdateringen ser du progressionsbjælken "x %" og download-kapaciteten på tv'et. - X'et skifter til 0 og går op til 100 under opdateringen.
 8. Afspilleren genstarter, og opdateringen fortsætter. - Undlad selv at bruge eller tænde afspilleren på dette trin.
 9. Under opdateringen ser du progressionsbjælken "x %" og download-kapaciteten på tv'et. - X'et skifter til 0 og går op til 100 under opdateringen.
 10. Når afspilleren slukker automatisk, er opdateringen gennemført. Undlad at bruge eller slukke afspilleren, indtil opdateringen er gennemført.
 11. Tænd afspilleren igen.
 12. Kontroller firmwareversionen. Hvis versionsnummeret er M15.R.0197, er firmwareopdateringen fuldført korrekt.

Fejlfinding

Hvad du skal gøre, hvis du har problemer med at opdatere firmwaren til din Blu-ray-afspiller via internettet.

 • Meddelelsen "Connection status cannot be confirmed" (Forbindelsesstatus kan ikke bekræftes), vises på tv'et.
  Dette problem kan skyldes netværksforbindelsen.
  1. Kontroller, at LAN-kablet er tilsluttet.
  2. Under netværksindstillinger skal du kontrollere, om du har bekræftet, at din Blu-ray-afspiller har sin egen IP-adresse. (Hvis du bruger en proxyserver, skal du skrive IP-adressen på den proxy, du bruger - i stedet for proxyværtsnavnet - i Proxy Server-indtastningsfeltet.)
  3. Bekræft, at både (fysisk tilslutning) 'Physical Connection' og (internetadgang) 'Internet Access' er OK i Network Settings ---> Network Connection Status.
  4. Prøv at opdatere igen.

 • Strømmen blev afbrudt under opdateringen.
  Tænd for afspilleren, og prøv at opdatere igen.

 • Opdateringen har været i gang i 30 minutter og er ikke gennemført endnu.
  1. Tag stikket ud af kontakten, vent et par minutter, og sæt det så i igen.
  2. Tænd for Blu-ray Disk-afspilleren.
  3. Prøv opdateringsproceduren igen.
   Virker fortsat ikke? Kontakt Sony kundeserviceafdeling

 • Efter adskillige forsøg virker firmwareopdateringen fortsat ikke.
  1. Opret en opdateringsdisk og sæt den i afspilleren.
  2. Vælg OK på skærmen, der ikke blev opdateret
   Virker fortsat ikke? Kontakt Sony kundeserviceafdeling

Brug af brændbar CD-R