Relevante modeller:

Disse oplysninger gælder for følgende Blu-ray Disc-afspillermodeller:

 • BDP-S480 / S580 / S780

Om denne download

Opdateringen er enkel, og med den nyeste firmwareversion, kan du få endnu større glæde af din Blu-ray-afspiller.

 • Navn: Blu-ray-afspiller firmwareopdatering til version M07.R.0631
 • Frigivelsesdato: 24/12/2014
 • Fordele og forbedringer:
 • Begrænsninger: kun til brug sammen med Blu-ray-afspillere, der sælges i Europa. Ikke alle modeller markedsføres i alle lande.

Din firmware er måske allerede opdateret, særligt hvis din Blu-ray-afspiller er en ny model. Hvis versionsnummeret er M07.R.0631 eller højere, behøver du ikke en opdatering.

Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:

 1. Tænd for dit TV og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din Blu-ray-afspiller, så hvis afspilleren er sluttet til AV1-indgangen, skal du vælge AV1 som indgang.
 2. Tænd for Blu-ray-afspilleren. Hvis den begynder at afspille en disk, tryk STOP og vent, til du ser menuen XrossMediaBar (XMB™).
 3. På XrossMediaBarTM fremhæv Setup > System Settings (Opsætning - Systemindstillinger) og tryk derefter på ENTER ved hjælp af piletasterne på fjernbetjeningen.
 4. Fremhæv Quick Start Mode (Lynstart-tilstand), og bekræft, at den står på OFF (Fra). Opdateringen lykkes muligvis ikke, hvis "ON" (Til) er valgt.
 5. Fremhæv System Information (Systeminformation) og vælg ENTER.
 6. På TV-skærmen ser firmwareversionsnummeret ud, som følger:
  "Softwareversion M07.R.0631 " - hvis versionsnummeret er M07.R.0631 eller højere, har du allerede den seneste firmwareversion.

Der er to enkle måder at opdatere firmwaren på din Blu-ray-afspiller:

Sony Home Audio og Video: Firmware, du kan downloade  

Vi anbefaler denne metode, da det er den nemmeste måde at opdatere på. Den tager normalt ca.15-30 minutter. Opstil først udstyret, hent derefter opdateringen via internettet og ned på din Blu-ray-afspiller.

Du skal bruge:

 • et ethernet-kabel til at slutte din Blu-ray-afspiller til internettet
 • en aktiv internetforbindelse
 • et kompatibelt TV

Hvordan du sikrer problemfri opdatering

Opdateringen er som regel helt enkel. Sådan kan du sikre dig, at det virker første gang:

 • Læs instruktionerne grundigt, ellers risikerer du at beskadige din Blu-ray-afspiller.
 • Sluk ikke Blu-ray-afspilleren - eller afbryd strømmen til den - mens den opdaterer.
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der nævnes i instruktionerne.

Opsætning af udstyret:

 • Tænd dit tv og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din Blu-ray-afspiller. (Så hvis afspilleren er sluttet til AV1-indgangen, skal du vælge AV1 som indgang.)
 • Slut LAN-terminalen på Blu-ray-afspilleren til dit internet vha. et ethernet-kabel.
 • Tænd for Blu-ray-afspilleren. (Hvis der sidder en disk i afspilleren, skal du fjerne den.)

Hent opdateringen:

 • At the XrossMediaBar TM, select Setup > Network Update using the arrow keys on the remote control and then select ENTER.
 • The message Perform version update? on the TV.
 • Select OK using the remote control, and then press ENTER.
 • The download process starts and you see the download screen on the TV.
 • During the download, you see the message DL */9on the TV and the front of the player. The * changes to 0 and goes up to 9 during the download process.
 • When the download is complete, you see VUP on the front of the player.
 • When the update starts, you see VUP */9on the TV and the front of the player. The * changes to 0 and goes up to 9 during the update process.
 • When you see the message FINISH on the front of the player, the update is complete. Don’t use or turn off the player until you see this message.
 • The Blu-ray player will automatically turn off.
 • Turn the player back on.
 • Check the firmware version. If the version number is M07.R.0631, the firmware upgrade was successful.

Fejlfinding

Hvad du skal gøre, hvis du har problemer med at opdatere firmwaren til din Blu-ray-afspiller via internettet.

 • "SYS ERR" or "VUP NG" is displayed on the player front panel display.
  1. Push the player "POWER" button and keep pressing it for several seconds until the player turns off.
  2. Push again the "POWER" button and try the update procedure again.

 • Meddelelsen "Connection status cannot be confirmed" (Forbindelsesstatus kan ikke bekræftes), vises på tv'et.
  Dette problem kan skyldes netværksforbindelsen.
  1. Kontroller, at LAN-kablet er tilsluttet.
  2. Under netværksindstillinger skal du kontrollere, om du har bekræftet, at din Blu-ray-afspiller har sin egen IP-adresse. (Hvis du bruger en proxyserver, skal du skrive IP-adressen på den proxy, du bruger - i stedet for proxyværtsnavnet - i Proxy Server-indtastningsfeltet.)
  3. Prøv at opdatere igen.

 • Strømmen blev afbrudt under opdateringen.
  Tænd for afspilleren og prøv at opdatere igen.

 • Opdateringen har været i gang i 30 minutter og er ikke gennemført endnu.
  1. Tag stikket ud af kontakten, vent et par minutter, og sæt det så i igen.
  2. Tænd for Blu-ray Disk-afspilleren.
  3. Prøv opdateringsproceduren igen.
   Virker fortsat ikke? Kontakt Sony kundeserviceafdeling

Brug af brændbar CD-R