Relevante modeller:

Disse oplysninger gælder for følgende Blu-ray Disc-afspillermodeller:

 • BDP-S280 / S380 / S383

Om denne download

Opdateringen er enkel, og med den nyeste firmwareversion, kan du få endnu større glæde af din Blu-ray-afspiller.

 • Navn: Blu-ray-afspiller firmwareopdatering til version M06.R.0632
 • Frigivelsesdato: 24/12/2014
 • Fordele og forbedringer:
 • Begrænsninger: kun til brug sammen med Blu-ray-afspillere, der sælges i Europa. Ikke alle modeller markedsføres i alle lande.

Din firmware er måske allerede opdateret, særligt hvis din Blu-ray-afspiller er en ny model. Hvis versionsnummeret er M06.R.0632 eller højere, behøver du ikke en opdatering.

Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:

 1. Tænd for dit TV og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din Blu-ray-afspiller, så hvis afspilleren er sluttet til AV1-indgangen, skal du vælge AV1 som indgang.
 2. Tænd for Blu-ray-afspilleren. Hvis den begynder at afspille en disk, tryk STOP og vent, til du ser menuen XrossMediaBar (XMB™).
 3. På XrossMediaBarTM fremhæv Setup > System Settings (Opsætning - Systemindstillinger) og tryk derefter på ENTER ved hjælp af piletasterne på fjernbetjeningen.
 4. Fremhæv Quick Start Mode (Lynstart-tilstand), og bekræft, at den står på OFF (Fra). Opdateringen lykkes muligvis ikke, hvis "ON" (Til) er valgt.
 5. Fremhæv System Information (Systeminformation) og vælg ENTER.
 6. På TV-skærmen ser firmwareversionsnummeret ud, som følger:
  "Softwareversion M06.R.0632 " - hvis versionsnummeret er M06.R.0632 eller højere, har du allerede den seneste firmwareversion.

Der er to enkle måder at opdatere firmwaren på din Blu-ray-afspiller:

Sony Home Audio og Video: Firmware, du kan downloade  

Vi anbefaler denne metode, da det er den nemmeste måde at opdatere på. Den tager normalt ca.15-30 minutter. Opstil først udstyret, hent derefter opdateringen via internettet og ned på din Blu-ray-afspiller.

Du skal bruge:

 • et ethernet-kabel til at slutte din Blu-ray-afspiller til internettet
 • en aktiv internetforbindelse
 • et kompatibelt TV

Hvordan du sikrer problemfri opdatering

Opdateringen er som regel helt enkel. Sådan kan du sikre dig, at det virker første gang:

 • Læs instruktionerne grundigt, ellers risikerer du at beskadige din Blu-ray-afspiller.
 • Sluk ikke Blu-ray-afspilleren - eller afbryd strømmen til den - mens den opdaterer.
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der nævnes i instruktionerne.

Opsætning af udstyret:

 • Tænd dit tv og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din Blu-ray-afspiller. (Så hvis afspilleren er sluttet til AV1-indgangen, skal du vælge AV1 som indgang.)
 • Slut LAN-terminalen på Blu-ray-afspilleren til dit internet vha. et ethernet-kabel.
 • Tænd for Blu-ray-afspilleren. (Hvis der sidder en disk i afspilleren, skal du fjerne den.)

Hent opdateringen:

 • VælgSetup > Network Update på XrossMediaBar TMmed pileknapperne på fjernbetjeningen, og tryk derefter på ENTER.
 • Meddelelsen Perform version update (Skal versionsopdateringen udføres)? vises på fjernsynet.
 • Vælg OK på fjernbetjeningen, og tryk derefter på ENTER.
 • Downloadprocessen starter, og du ser downloadskærmen på tv'et.
 • Under overførslen ser du meddelelsen DL */9på tv'et og på afspillerens frontpanel. * skifter til 0 og går op til 9 under overførselsprocessen.
 • Når overførslen er gennemført, ser du VUP på afspillerens frontpanel.
 • Når opdateringen starter, ser du VUP */9på tv'et og på afspillerens frontpanel. * Skifter til 0 og går op til 9 under opdateringen.
 • Når du ser meddelelsen FINISH (GENNEMFØRT) på afspilleren, er opdateringen gennemført. Undlad at bruge eller slukke afspilleren, indtil du ser denne meddelelse.
 • Blu-ray-afspilleren slukker automatisk.
 • Tænd afspilleren igen.
 • Kontroller firmwareversionen. Hvis versionsnummeret er M06.R.0632, er firmwareopgraderingen gennemført korrekt.

Fejlfinding

Hvad du skal gøre, hvis du har problemer med at opdatere firmwaren til din Blu-ray-afspiller via internettet.

 • "SYS ERR" or "VUP NG" is displayed on the player front panel display.
  1. Push the player "POWER" button and keep pressing it for several seconds until the player turns off.
  2. Push again the "POWER" button and try the update procedure again.

 • Meddelelsen "Connection status cannot be confirmed" (Forbindelsesstatus kan ikke bekræftes), vises på tv'et.
  Dette problem kan skyldes netværksforbindelsen.
  1. Kontroller, at LAN-kablet er tilsluttet.
  2. Under netværksindstillinger skal du kontrollere, om du har bekræftet, at din Blu-ray-afspiller har sin egen IP-adresse. (Hvis du bruger en proxyserver, skal du skrive IP-adressen på den proxy, du bruger - i stedet for proxyværtsnavnet - i Proxy Server-indtastningsfeltet.)
  3. Prøv at opdatere igen.

 • Strømmen blev afbrudt under opdateringen.
  Tænd for afspilleren og prøv at opdatere igen.

 • Opdateringen har været i gang i 30 minutter og er ikke gennemført endnu.
  1. Tag stikket ud af kontakten, vent et par minutter, og sæt det så i igen.
  2. Tænd for Blu-ray Disk-afspilleren.
  3. Prøv opdateringsproceduren igen.
   Virker fortsat ikke? Kontakt Sony kundeserviceafdeling

Brug af brændbar CD-R