Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:
 • NWZ-F804
 • NWZ-F805
 • NWZ-F806

Om denne download

Det er nemt at opdatere, og med den nyeste firmwareversion kan du få endnu større glæde af din Walkman. Læs følgende vejledninger omhyggeligt igennem.

 • Navn: NWZ-F804 / F805 / F806-firmwareopdateringsprogram til den seneste version 2,01
 • Frigivelsesdato: 29-10-2014
 • Behøver jeg hente den?:Denne opdateringsfunktion er ikke nødvendig, hvis din Walkman allerede er blevet opdateret til firmwareversion 1,10 via den automatiske firmwareopdateringsfunktion.
  Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:
  1. Tryk på knappen Menu på startskærmen
  2. Tryk på Settings (Indstillinger), og About device (Om enheden)

  Bekræft model- og buildnummeret

 • Fordele og forbedringer:
  • Forbedrer stabiliteten ved tilslutning med Bluetooth-enheder
  • Andre funktionelle forbedringer. Forbedringer som følge af tidligere opdateringer og inkluderet fra version 1.14
   • Den nye DLNA-applikation er tilføjet
   • Musikafspilningsapplikationen er forbedret (f.eks. er funktionen oprettelse af spilleliste blevet tilføjet)
   • Forbedringer aflydeffektfunktionerne
   • Forbedrer afspilningen af spillelister overført fra Media Go
 • Begrænsninger:
  • Denne opdateringsfunktion er ikke nødvendig, hvis din Walkman allerede er blevet opdateret til firmwareversion 1,10 via den automatiske firmwareopdateringsfunktion

Systemkrav

 • Operativsystemer
  • Windows 8.1
  • Windows 8.1 Pro
  • Windows 8
  • Windows 8 Pro
  • Windows 7 Ultimate (Service Pack 1 eller senere)
  • Windows 7 Business (Service Pack 1 eller senere)
  • Windows 7 Home Premium (Service Pack 1 eller senere)
  • Windows 7 Home Basic (Service Pack 1 eller senere)
  • Windows 7 Starter (Service Pack 1 eller senere)
  • Windows Vista Ultimate (Service Pack 2 eller senere)
  • Windows Vista Business (Service Pack 2 eller senere)
  • Windows Vista Home Premium (Service Pack 2 eller nyere)
  • Windows Vista Home Basic (Service Pack 2 eller nyere)
 • Hardwarekrav
  • CPU: 1 GHz-processor
  • Hukommelse: 1 GB eller mere (32bit) / 2 GB eller mere (64bit)

Download

Før du opdaterer

Enheden skal bruge ca. 310MB ledig plads til opgraderingen. Bekræft størrelsen via nedenstående trin.- Efter opdatering kan firmware ikke geninstalleres i en tidligere version.

 1. Tryk på knappen Menu på startskærmen
 2. Tryk på System settings (Systemindstillinger) og Storage (Lagring).
  Bekræft den "tilgængelige plads" til "USB-lager"

Overfør alle numre og data fra enheden til computeren, da numrene og dataene kan gå tabt under opgraderingen, hvis de bliver på enheden.
Vi kan ikke gøres ansvarlige for beskadigede eller slettede numre eller data pga. denne opdatering.

Bemærk:

 • Lydeffektindstillingerne (f.eks. Equalizer eller Clear Stereo (Tydelig stereo)) nulstilles. Efter opdatering skal de indstilles igen
 • Når programmet overføres, og firmwaren opgraderes, skal du logge på computeren som administrator eller med et hvilket som helst navn, der tilhører administratoren
 • Hvis du er windows 8/8.1-bruger eller Windows 7-bruger eller Windows Vista-bruger, vises meddelelsen "Windows beder om din tilladelse til at fortsætte" i dialogboksen Brugerkontokontrol. Klik på [Fortsæt] for at fortsætte, og følg vejledningerne

Gør din WALKMAN klar til opdatering
 1. Tryk på knappen [Menu], mens startskærmen vises, og tryk derefter på [System settings] (Systemindstillinger) - [Storage] (Lagring)
 2. Tryk på knappen [Menu] , tryk derefter på .[USB computer connection] (USB-computertilslutning)
 3. Tryk på [USB storage] (USB-lager), der skal afkrydses
 4. Tryk på [Connection settings] (Indstillinger for tilslutning), tryk derefter på [USB auto connection] (automatisk USB-tilslutning) for at fjerne afkrydsningen

Sådan henter du firmwareopdateringen:
 1. Slut din Walkman til din computer via USB-tilslutningen, tryk på [Turn on USB Storage] (Aktiver USB-lager) (*1) på Walkman-skærmen. Meddelelsen vises, tryk derefter på [OK].
  Hvis (*1) ikke vises, kør hen over statuslinjen og tryk på [Turn on USB storage] (Aktiver USB-lager) på meddelelsespanelet, og tryk på [Turn on USB storage] (Aktiver USB-lager) - [OK]
 2. Download af opdateringsprogrammet påbegyndes ved at klikke på knappen Download nederst på denne bekendtgørelse.- gem filen NWZ-F800_V1_14_00xx.exe på din computer

Installer

Når filen er installeret, er du klar til at installere firmwareopdateringen ver. 1,12 til NWZ-F804 / F805 / F806.

 1. Luk alle åbne programmer på din computer
 2. Dobbeltklik på den gemte opgradering.NWZ-F800_V1_14_00xx.exe-filen, og følg de viste meddelelser - Afbryd ikke enheden fra computeren.
  • Under opgraderingen kontrolleres USB-forbindelsen automatisk, og visningen af "Connecting USB" slukkes i forbindelse med kontrollen.
  • Meddelelsen om frakobling af USB-forbindelsen vises muligvis på nogle computere
 3. Når meddelelsen om at fuldføre opgraderingen vises, skal du klikke på Finish (Udfør).
 4. Når låseskærmen vises på din WALKMAN, skal du trække (nøgletasten) fra venstre mod højre
 5. Når opdateringsprogrammet vises "1,10" på Walkmanen, skal du trykke på [OK].
 6. Tilføj en afkrydsning på [USB auto connection] (Automatisk USB-tilslutning) ved at gøre følgende:
  • Tryk på knappen [Menu], mens startskærmen vises, og tryk derefter på [System settings] (Systemindstillinger) - [Storage] (Lagring).
  • Tryk på knappen [Menu] , og tryk på [USB computer connection] (USB-computertilslutning).
  • Tryk på [Connection settings] (Indstillinger for tilslutning), og tryk på [USB auto connection] (automatisk USB-tilslutning), der skal afkrydses

Efter opdateringen

Kontroller versionen ved at følge trinnene i Er det nødvendigt at opdatere? Installationen af opdateringsprogrammet er gennemført korrekt, når 1,10 vises på skærmen.