VENT – læs afsnittet Nødvendige filer, før du downloader denne fil.

Påkrævede downloads

Medmindre andet er angivet skal nedenstående fil installeres, FØR Systemsoftware ver.2.00 til DSC-RX100M5 (Mac) for at kunne fungere korrekt. Hvis mere end én nødvendig fil er angivet, kan du installere dem i den angivne rækkefølge på denne side.

Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:
 • DSC-RX100M5

Om denne download

Fordele og forbedringer i forhold til den forrige opdatering

 • Forbedrer betjeningen med brug af undervandshus MPK-URX100A:
  1. Tilføjer "Automatisk undervandstilstand" i hvidbalanceindstillinger.
  2. Tilføjer "Blitz fra"-tilstand, når blitzen er oppe.
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet.

Tidligere fordele og forbedringer

 • Forbedrer symptomet, hvor enheden ikke kan tændes, når en af følgende indstillinger er valgt: ([Quality: RAW&JPEG] (Kvalitet: RAW og JPEG) og [Soft Skin Effect: ON] (Blød hud-effekt: TIL) og [Face Detect.: ON]) (Ansigtsregistrering: TIL)
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet.

Filoplysninger

Filnavn

 • Systemsoftware ver.2.00 til DSC-RX100M5 (Mac)

Filversion

 • 2.00

Filstørrelse

 • 278.1 MB (278.137.850 byte)

Udgivelsesdato

 • 30/03/2017

Forberedelser

Kontroller systemsoftwareversionen

Følg nedenstående instruktion for at kontrollere systemsoftwareversionen. Hvis systemsoftwareversionen er Ver.2.00, er opdateringen ikke nødvendig.

 1. Vælg Menu --> opsætningsunderside 6 --> Version på kameraet.
 2. Systemsoftwareversionen vises som illustreret nedenfor.


Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibelt med følgende Mac-versioner:

 • Mac OS X v.10.10 - 10.11 / macOS 10.12 - 10.13*

  *Vigtigt:
  For macOS 10.13 - 10.15 skal du sikre, at "DriverLoader_1015" er installeret, før du opdaterer din software.

  Vigtigt:
  For macOS 11 skal du sikre, at "System Software Update Helper" er installeret, før du opdaterer din software.

Computerhardware

Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibelt med følgende hardware:

 • Plads på harddiskdrevet: 600 MB eller mere
 • RAM: 512 MB eller mere
  Bemærk: Luk al anden programsoftware før opdatering af systemsoftwaren.

Anden hardware

 • Strømkilde til kameraet
  Fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-BX1

  Bemærk: Opdateringen kan kun udføres, når niveauet for resterende batteri er (tre mærker) eller mere.
  Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri.

 • USB-kabel følger med kameraet
  Bemærk: Der gives ikke garanti for opdateringsfunktionaliteten med andre USB-kabler.

Download

Vigtig bemærkning

 • Luk al anden programsoftware før opdatering af systemsoftwaren.
 • Ved softwareopdateringen skal du bruge en fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-BX1.
 • Fjern ikke batterier eller AC-adapter under opdateringen. Hvis du gør det, kan kameraet blive uanvendeligt som følge af den pludselige strømafbrydelse.
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd.
 • Systemsoftwareopdateringen tager ca. 15 minutter, så du skal sørge for, at din computer ikke skifter til dvaletilstand. Hvis computeren skifter til dvaletilstand, og opdateringen afbrydes, skal du starte forfra på opdateringsprocessen.
 • Tilslut ikke kameraet til andre enheder end din computer.

Sådan downloader du opdateringen:

 1. Sørg for, at du er logget på med computeradministratorrettigheder.
 2. Efter at have læst ansvarsfraskrivelsen skal du klikke på knappen [Download] nedenfor.
 3. Overførslen af filen [Update_DSCRX100M5V200.dmg] starter.
 4. Gem filen på din computer.

Installer

Trin 1: Start opdateringen

 1. Luk alle åbne programmer på din computer.
 2. Dobbeltklik på filen [Update_DSCRX100M5V200.dmg], som du downloadede. - Tilslut ikke kameraet på dette tidspunkt.
 3. [Update_DSCRX100M5V200] er udvidet.
 4. Dobbeltklik på.
 5. Hvis du vil indlæse en kerneudvidelse, bliver du i meddelelsen bedt om at tillade, at programmet foretager ændringer. Indtast adgangskoden til den administrative konto. 6. System Software Updater starter. 7. Tænd for kameraet.
 8. I overensstemmelse med instruktionerne i System Software Updater-vinduet skal du vælge Menu --> Setup subpage 4 (Opsætning underside 3) --> USB Connection (USB-tilslutning) på kameraet og kontrollere, om Mass Storage (Masselagring) er valgt.
  Hvis der er valgt noget andet end Mass Storage (Masselager), skal du vælge Mass Storage(Masselager). 9. Tilslut kameraet til computeren med det medfølgende USB-kabel.
  Bemærk: Hvis computeren ikke kan finde kameraet, vises meddelelsen "Could not find the camera for this update" (Kunne ikke finde kameraet til denne opdatering) på computerskærmen. Prøv følgende trin, hvis dette sker.
  1. Tag USB-kablet ud, og sæt det i igen.
  2. Hvis computeren har flere USB-terminaler, kan du forsøge med andre terminaler.

  En gang i mellem sker der det, når kameraet tilsluttes computeren med USB-kablet, at der vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at genstarte computeren. Fjern i dette tilfælde batteripakken eller AC-adapteren fra kameraet, genstart computeren, og følg procedurerne fra "2. Start System Software Updater".

 10. Når du har bekræftet teksten på LCD-skærmen på kameraet, skal du klikke på Next (Næste). Den nuværende version og versionen efter opdateringen vises nederst til venstre på skærmen. Bemærk: Hvis den nuværende systemsoftwareversion er 2.00 eller nyere, er opdateringen ikke nødvendig. Afbryd i dette tilfælde USB-tilslutningen, og klik på Finish (Afslut), sluk for kameraet, tag batteripakken og/eller AC-adapteren ud, sæt batteriet i igen, eller tilslut AC-adapteren igen, og tænd for kameraet.
 11. Når du har bekræftet, at den aktuelle version er "Ver.1.01 or earlier" (Version 1.01 eller tidligere), skal du klikke på Next (Næste).
 12. Kameraet nulstiller automatisk.

  Skærmen herunder vises.

  Bemærk: Indlæsningsikonet vises muligvis ikke. Dette afhænger af den OS-version, du bruger.
 13. Start opdateringen
  Efter automatisk nulstilling vises følgende skærm, og opdateringen starter. Statusbjælken vises under opdatering (ca. 15 minutter).
  Bemærk: Du må aldrig slukke kameraet eller frakoble USB-kablet, mens du opdaterer.
 14. Fuldfør opdateringen
  Efter opdateringen vises nedenstående skærmbillede. Kameraet genstarter automatisk, hvilket kan tage et par minutter. Vent, indtil det samme skærmbillede vises på kameraets LCD, før softwareopdateringen påbegyndes. Når skærmbilledet vises, skal du trykke på knappen [Finish] (Afslut) og frakoble USB-kablet.


  Bemærk: Hvis der vises en advarsel om gendannelse af data efter genstart, skal du vente, indtil advarslen forsvinder. Dette er ikke unormalt.

Trin 2: Kontroller, at systemsoftwareversionen på din enhed er Ver 2.00.

 1. Vælg Menu --> opsætningsunderside 6 --> Version på kameraet.
 2. Systemsoftwareversionen vises som illustreret nedenfor.